Allotjament de projectes de comerç electrònic a mida, amb adaptació i suport SEO i de seguretat, per millorar el posicionament web a Castellbisbal

Quan ens referim a hosting de pàgines, l’habitual és que hi hagi dos tipus de servei;

1. És un servei que es basa en fer-se càrrec de gairebé totes les tasques que l’usuari pot necessitar, al que se li permet administrar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis el més habitual és que no vulgui fer-se càrrec d’aquestes tasques, i prefereix que ho faci el seu proveïdor.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. En aquest tipus d‘allotjament el client contracta l’allotjament web per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines. Es tracta d’una opció molt més àgil i pràctica quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines que ha contractat, però cal que el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és el hosting de pàgines i botigues on-line que proposa ServeisTic per la vostra entitat?

Els plans de hosting de pàgines web i botigues on-line que s’ofereixen a ServeisTic, són una mica diferents de les opcions habituals, perquè no només permeten els clients s’administrin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen poder-nos encarregar de qualsevol modificació que requereixin, o bé explicar als clients que ho demanin com poden fer allò que necessitin. Sempre i quan no sigui excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els paquets de hosting de pàgines web i botigues virtuals s’hi inclouen serveis que resulten molt útils per millorar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en la personalització del servei de hosting per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga on-line:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’un panell de control per administrar els serveis i productes contractats. Podent contractar, pagar, renovar, cancel·lar, i en definitiva, administrar tot el relacionat amb el paquet d’allotjament de pàgines i botigues virtuals que hagi donat d’alta, ja sigui personalment, o per telèfon. Sense haver de demanar que cap tècnic faci cap de les adaptacions que es realitzen des del panell de control del client. Però si ho prefereix, aquestes tasques se li faran des del departament tècnic.

2. Un altre aspecte destacat del servei d’allotjament que s’ofereix a ServeisTic, és que volem ajudar els nostres clients, per tal que es puguin administrar els seus serveis. Si el nostre client prefereix administrar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques indispensables, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui efectuar. I en cas que calgui, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu equip amb un programa d’escriptori remot.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de les adaptacions en el servei, o que si volem aprendre, ens ajudin a utilitzar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques molt interessants, que fan que administrar els recursos esdevingui molt més còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines, o botigues online dels clients, i els serveis que les acompanyen estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal objectiu és ser part dels motius de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu utilitzem, i recomanem el sistema operatiu per servidors web que considerem millor. I també personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per tal que tant en el relatiu a SEO, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat a les necessitats de les pàgines web o botigues online que s’hi allotgin. Així, els clients de ServeisTic obtenen un millor posicionament, i també tenen més garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina web o botiga.

Els serveis d’allotjament tenen unes configuracions bàsiques, sobre les que es duen a terme les adaptacions en funció de les necessitats del client. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en l’actualitat en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Sistemes amb Amavis + rkhunter i altres. La millor combinació, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per tenir la seguretat que els emissors dels missatges rebuts són els que apareixem a les capçaleres, evitant la major part del spam… Utilització de filtres per certificar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de correu fraudulentes.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals (2) i mensuals .

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga online . Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé problemes de comunicació). En cas de que hi hagi correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina web o botiga on-line del projecte respongui més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de suport tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Castellbisbal:

Administració de servidors dedicats i VPS a Castellbisbal:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar un nombre de dominis considerable, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellbisbal:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, aquestes activitats poden consistir en l’enviament de spam utilitzant la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellbisbal:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per posicionar pàgines web d’empreses a Google. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions adequades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga online , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Castellbisbal:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellbisbal:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic destaquen també els paquets de hosting, tots ells inclouen una àrea privada per gestionar els serveis . Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest complement En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la navegació

Més informació:


× +info?