Allotjament de projectes web a mida, amb personalització i suport SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines web a Castellolí

En parlar sobre hosting de pàgines, el més freqüent és que hi hagi dues possibilitats de servei;

1. És un servei 100% gestionat, en el que l’usuari pot fer algunes adaptacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor facilita unes eines. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt interessants; I és que en no tenir suport, i contractar únicament recursos, resulta molt econòmic. Per l’altre cantó hi ha desavantatges que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues on-line que us proposa ServeisTic per la vostra empresa?

El servei d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals de ServeisTic, permet les dues opcions, a més d’incorporar diversos elements de valor afegit, que el fan molt més útil, i ajuden que les pàgines i botigues virtuals siguin més útils:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines, botigues on-line i registre de dominis que ofereix ServeisTic es poden gestionar des de l’àrea d’administració. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients vol donar la millor resposta possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que el client ho prefereixi, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. Un altre aspecte destacat del servei d’allotjament de ServeisTic, és que volem ajudar els nostres usuaris, per tal que es puguin administrar els seus serveis. En cas que el nostre client prefereix administrar directament els serveis del seu hosting, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de les modificacions de l’allotjament, o bé que si volem, ens ajudin a utilitzar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques molt interessants, que fan que el servei esdevingui molt més còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines, o botigues online dels clients, i els serveis relacionats estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal objectiu és ser part dels motius de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el software de servidors web que ens genera més confiança. I també personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les necessitats de les pàgines o botigues on-line que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients dels nostres serveis gaudeixen d’un millor posicionament, i també tenen més garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina web o botiga.

Els paquets d’allotjament tenen unes especificacions bàsiques, sobre les que es fan les adaptacions en funció de les necessitats del projecte. A continuació detallem les més rellevants:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Seguretat del sistema amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. Una combinació òptima per garantir la seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que el remitent de cada correu és el declarat, evitant d’aquesta manera la major part del spam… Utilització de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Verificació periòdica d’inexistència de redireccions il·lícites.

5. Backup remot amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, diàries.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic preferim utilitzar el panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). Si es detecta correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la web o botiga del projecte es carregui més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Castellolí:

Administració de servidors dedicats i VPS a Castellolí:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines amb diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , es tracta d’un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellolí:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellolí:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament pàgines i botigues online. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva web. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Castellolí:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellolí:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic destaquen també els plans de hosting, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest extra consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu paquet de hosting per adequar-lo a la programació de la seva pàgina o botiga per tal que sigui més segura i millorar-ne les característiques SEO. La personalització dels allotjaments, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?