Servei d’allotjament de botigues virtuals a El Bruc. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Quan ens referim a hosting de pàgines web, a grans trets tot es limita a escollir entre dos tipus de servei;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des del panell d’administració, però normalment, en el dia a dia les acaba realitzant el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. La segona possibilitat és exactament a l’inrevés. El proveïdor facilita un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I amb això el client ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt evidents; El preu és el primer. Per l’altre cantó hi ha desavantatges que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues on-line que proposa ServeisTic per la vostra organització?

Els plans de hosting de pàgines i botigues on-line que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions habituals, i és que no només permeten els clients es gestionin tots els recursos possibles, i que en cas que ho prefereixin ens podem encarregar d’aplicar les actualitzacions del servei que sol·licitin, o bé indicar als usuaris que ho demanin com poden fer allò que els faci falta. En cas que no resulti excessivament complicat pel seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els paquets de hosting de pàgines web i botigues virtuals s’hi inclouen diversos serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació de l’espai de hosting per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga virtual:

1. Els serveis s’administren des d’una àrea privada, des d’on l’usuari els pot administrar de manera totalment independent. Des d’aquesta àrea l’usuari pot fer tot el que necessiti amb tots els serveis que se li estiguin oferint des de ServeisTic. D’altra banda si el client no vol haver d’entrar a cap pàgina per administrar els serveis, en lloc de fer-se les tasques des del panell de control només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, enviar-nos un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes adaptacions.

2. Un altre aspecte destacat del servei de hosting que s’ofereix a ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres usuaris, per tal que es puguin administrar els seus serveis. En cas que el nostre client es vol gestionar directament els dominis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques indispensables, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui fer. I en cas que calgui, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de la pantalla del seu ordinador amb un programa d’escriptori remot.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de fer les modificacions en el servei, o bé que si hi estem interessats, estiguin disposats a ajudar-nos a administrar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques per valorar, que fan que el servei esdevingui molt agradable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues on-line dels clients, així com els serveis relacionats estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. L‘interès de ServeisTic és ajudar, ser un dels serveis clau de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el panell de control per servidors web que considerem millor. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotja, per ajudar a que tant en el relatiu a aconseguir un millor posicionament, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat possible a les necessitats de cadascuna de les pàgines web o botigues online que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris dels nostres serveis obtenen un millor posicionament, i també tenen millors garanties de seguretat en el seu hosting i a la seva pàgina web o botiga.

Els plans d’allotjament tenen unes característiques predeterminades, a partir de les quals es duen a terme les modificacions en funció de les necessitats de l’usuari. A continuació detallem les més rellevants:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines web o botigues online carreguin molt abans.

2. Protecció en temps real amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i eliminar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. Filtre de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per impedir tant la recepció i l’enviament de correus fraudulents. Configuració de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Verificació mensual d’inexistència de redireccions fraudulentes.

5. Backup remot amb 3 còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, diàries.

6. Certificat SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic preferim utilitzar el panell de control CWP. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé problemes de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i resoldre la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga virtual del projecte respongui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a El Bruc:

Administració de servidors dedicats i VPS a El Bruc:

Per aquells clients que necessiten allotjar diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o propietari, i altres aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei d’allotjament. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, es tracta d’un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a El Bruc:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a El Bruc:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues virtuals. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Registrar dominis a El Bruc:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres des d’un sol espai. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si prefereix que li registrem els dominis nosaltres, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a El Bruc:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també oferim diversos plans d’allotjament de web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho hi estigui interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?