Allotjament de botigues online SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Els Hostalets de Pierola

Quan es tracta d’allotjament de pàgines, per norma el servei es planteja des de dues perspectives molt diferents;

1. És un servei totalment gestionat pel departament tècnic, en el que l’usuari pot fer algunes modificacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol cosa, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. El client contracta l’allotjament de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament de pàgines. Aquesta és una opció molt més ràpida i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines que ha contractat, però cal que el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els serveis contractats funcionin de manera permanent sense necessitar un assessorament tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és el hosting de pàgines i botigues virtuals que us proposem des de ServeisTic per la vostra organització?

Els plans de hosting de pàgines web i botigues on-line que es poden contractar a ServeisTic, són una mica diferents de les opcions més freqüents, perquè no només permeten els usuaris s’administrin tots els recursos possibles, i que en cas que ho prefereixin ens podem encarregar d’aplicar les actualitzacions del servei que requereixin, o bé explicar als clients que ho sol·licitin com poden fer allò que necessitin. En cas que no resulti excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els paquets d’allotjament de pàgines web i botigues on-line s’hi inclouen serveis que resulten molt útils per maximitzar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en la personalització de l’espai de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga on-line:

1. A ServeisTic, el client disposa d’àrea d’administració des d’on pot administrar els serveis i productes contractats. Podent donar d’alta, fer el pagament, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, administrar tots els serveis del servei de hosting de pàgines i botigues on-line que hagi donat d’alta, ja sigui personalment, o per telèfon. I d’aquesta manera administrar totes les adaptacions que es realitzen des de l’àrea privada. Però si ho prefereix, aquestes tasques se li faran des del suport tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i l’assessorament tècnic que en un moment donat pugui necessitar, per fer qualsevol tasca que no sigui capaç de fer sense ajuda, i si ho prefereix, tambe se li poden fer aquestes tasques, que inclouen la creació de bústies, (i si cal, en podem fer la configuració remota als seus equips connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues on-line, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (és necessari preparar els registres DNS, o fins i tot fer de mediadors amb l’actual proveïdor, per tal que es pugui oblidar de la migració.

3. Gestionar un servei de hosting amb suport, i que el propi servei s’adapti a les necessitats de l’usuari, són aspectes el converteixen en molt més amigable, i agradable d’administrar per part del responsable. Però el veritable compromís de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes als que donem servei. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga virtual, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció del projecte, i per tant és necessari efectuar algunes adaptacions a tots i cadascun dels allotjaments per tal que en treguin el màxim profit.

A aquestes adaptacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues on-line, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor velocitat d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines o botigues on-line carreguin molt abans.

2. Protecció amb l’Antispam SpamAssassin, l’Antivirus ClamAV i l’Antirootkit rkhunter. La millor combinació, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que el remitent de cada correu és el declarat, evitant d’aquesta manera la major part del spam… Utilització de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació mensual d’inexistència de redireccions de missatges de correu il·lícites.

5. Còpies de seguretat remotes diàries , quinzenals i mensuals (3).

6. Activar SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina o botiga del projecte respongui amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Els Hostalets de Pierola:

Administració de servidors dedicats i VPS a Els Hostalets de Pierola:

Hi ha clients que tenen diverses pàgines amb diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa entitat o propietari, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Els Hostalets de Pierola:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Els Hostalets de Pierola:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga virtual , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Els Hostalets de Pierola:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si prefereix que li registrem els dominis nosaltres, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Els Hostalets de Pierola:

Complementàriament als serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos plans d’allotjament de web, que igualment permeten una administració completa dels serveis. En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest complement rau en aplicar algunes personalitzacions al seu pla de hosting per fer-lo més compatible a la programació del seu projecte web o botiga online per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. La personalització dels allotjaments, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?