Servei de hosting de pàgines a Els Prats de Rei. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

En parlar sobre hosting de pàgines, el més freqüent és que hi hagi dues possibilitats de servei;

1. Es tracta d’un servei 100% administrat pel departament tècnic, en el que l’usuari pot fer algunes adaptacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. En aquest tipus de hosting el client contracta de hosting web per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines. Aquesta és una opció molt més ràpida i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines que ha contractat, sempre i quan el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els allotjaments i dominis funcionin sense necessitar un suport tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues online que proposem per la vostra empresa?

Els paquets de hosting de pàgines i botigues on-line que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, perquè no només permeten els clients es gestionin tots els recursos possibles, i si ho volen ens podem fer càrrec d’aplicar qualsevol modificació que requereixin, o bé explicar als usuaris que ho sol·licitin com poden fer allò que necessitin. En cas que no sigui excessivament complicat pel seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els paquets de hosting de pàgines i botigues virtuals s’hi inclouen diversos serveis de valor afegit, consistents en la personalització de l’espai d’allotjament per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga online:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines, botigues on-line i registre de dominis que dóna ServeisTic es poden gestionar des de al panell de control. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients intenta fer els possibles per donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, si l’usuari vol que ens fen càrrec d’alguna modificació, només ha de demanar-nos el que li calgui, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i la col·laboració tècnica que en un moment donat pugui necessitar, per fer qualsevol tasca que no sigui capaç de fer sense suport, i si vol, tambe se li poden fer aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació d’adreces de correu, (i si cal, es poden configurar remotament als seus ordinadors mitjançant connexió amb escriptori remot), així com la migració de pàgines, i botigues on-line, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (si cal administrar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que es pugui oblidar de la migració.

3. Que disposem del suport tècnic quan ens calgui, i alhora, tenir la possibilitat d‘administrar els serveis com ens agradi més, són dues característiques per valorar, que fan que el servei esdevingui molt més còmode. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues on-line dels usuaris, i els serveis relacionats funcionin, i funcionin bé. El nostre principal compromís és ser un dels serveis clau de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el sistema operatiu per servidors de pàgines web que ens ofereix més garanties. També personalitzem els allotjaments en funció de la programació del que s’hi allotja, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en el relatiu a seguretat, el hosting sigui el més adequat possible a les necessitats de les pàgines o botigues que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris de ServeisTic obtenen un millor posicionament, i també tenen més garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina web o botiga virtual.

A aquestes personalitzacions del servei d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues online, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima velocitat d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Aquest sistema fa que les pàgines web o botigues online es vegin més ràpid.

2. Escut permanent amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i neutralitzar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que els emissors dels missatges rebuts són els que apareixem a les capçaleres, evitant gràcies a aquests filtres, una quantitat de spam considerable.. Utilització de sistemes de filtrat de correus per certificar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació mensual d’inexistència de redireccions il·lícites.

5. Còpies de seguretat diàries , quinzenals i mensuals (3).

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé errors de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun missatge retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga on-line del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Els Prats de Rei:

Administració de servidors dedicats i VPS a Els Prats de Rei:

Pensant en els clients que necessiten allotjament per diversos dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa entitat o propietari, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Els Prats de Rei:

A més de l’allotjament de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Els Prats de Rei:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament optimitzant pàgines web i botigues on-line. Per aquest motiu, si, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga online , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Els Prats de Rei:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Els Prats de Rei:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de de dominis i pàgines web, tots ells inclouen un backoffice per gestionar els serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la navegació

Més informació:


× +info?