Allotjament de botigues virtuals a mida, amb personalització i suport SEO i de seguretat, per millorar el posicionament web a Igualada

Les empreses d’allotjament de pàgines, bàsicament limiten els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. És un servei que es basa en fer-se càrrec de gairebé totes les tasques que l’usuari pot necessitar, al que se li permet gestionar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis generalment no vol fer-se càrrec d’aquestes tasques, i per estalviar-se ensurts prefereix que ho faci el seu proveïdor.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor facilita unes eines. I a partir d’aquí l’usuari s’ha d’espavilar. Aquesta opció té avantatges molt evidents; El preu és el primer. Però l’inconvenient principal també és molt evident, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues virtuals que proposa ServeisTic per al vostre projecte?

A ServeisTic tenim un enfocament particular de com oferir els serveis d’allotjament de pàgines i botigues on-line, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat possible als usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis d’allotjament que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les necessitats dela pàgina, per tal de donar-li, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, ajudant-lo el millor possible a cada consulta:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines, botigues on-line i registre de dominis que es poden contractar a ServeisTic es poden actualitzar des de al panell de control. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients vol donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, si l’usuari vol que ens fen càrrec d’alguna tasca, només ha de contactar amb nosaltres, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que en un moment donat pugui fer-li falta, per qualsevol modificació del servei per la que li faci falta suport, i si ho prefereix, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que inclouen l’activació de bústies de correu, (i si cal, en podem fer la configuració remota als seus pc’s mitjançant connexió amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues online, cap al nostre servei de hosting web, a més de (si cal apuntar els registres DNS, o fins i tot exercir de mediadors amb l’actual proveïdor, per tal que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins la seva finalització.

3. La comoditat, i que el servei s’adapti a les preferències, són aspectes el converteixen en molt més amigable, i agradable d’administrar per part del’administrador. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes dels nostres usuaris. Per aquest motiu, vetllem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga online, en el referent a SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció de la pàgina web o botiga online, de manera que és necessari aplicar algunes modificacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

A les adaptacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines o botigues online, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades es consulten molt més ràpid (millorant el posicionament de les pàgines a Google).

2. Escut permanent amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i eliminar qualsevol malware del servidor immediatament.

3. Filtre de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per impedir la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Configuració de filtres per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones diferents dels seus destinataris, per de donar-hi un ús fraudulent.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals (2) i mensuals .

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga on-line . Inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). En cas de detectar que hi hagi algun missatge retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga virtual del projecte respongui amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de assistència tècnica que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Igualada:

Administració de servidors dedicats i VPS a Igualada:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diversos dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa empresa o titular, i altres vegades són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Igualada:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir els complements i programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a enviar spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Igualada:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines web d’empreses als cercadors. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Registrar dominis a Igualada:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Igualada:

Complementàriament als serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’hospedatge, que semple incorporen una àrea privada per administrar els serveis . Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho hi estigui interessat, adaptem el seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan explicades als apartats d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?