Servei d’allotjament de botigues online a Jorba. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Les empreses d’allotjament de pàgines, bàsicament enfoquen els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des del panell de control, però normalment, en el dia a dia se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament de l’allotjament, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. A l’altre extrem, els proveïdors d’allotjament ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. El client contracta els serveis de hosting web per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines web. Es tracta d’una opció molt més ràpida i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines web contractats, però cal que el client disposi dels coneixements tècnics indispensables per tal que els allotjaments i dominis funcionin de manera permanent sense necessitar un assessorament tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines web i botigues on-line que us pot oferir ServeisTic per la vostra empresa?

Els plans de hosting de pàgines web i botigues virtuals que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, i és que no només permeten els clients s’administrin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen ens podem encarregar d’aplicar qualsevol modificació que requereixin, o bé explicar als usuaris que ho sol·licitin com poden fer allò que el calgui. Sempre i quan no sigui excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els paquets de hosting de pàgines web i botigues on-line s’hi inclouen serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació del servei de hosting per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga online:

1. Els serveis contractats es gestionen des d’una àrea privada, des d’on l’usuari els gestiona de manera totalment autònoma. Des d’aquesta àrea el client pot contractar, cancel·lar, o modificar tots els serveis que que li utilitzi de ServeisTic. Per contra si l’usuari no vol entrar a cap pàgina per administrar els serveis, en lloc de fer-se les modificacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes accions.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar d’algun aspecte d’administració tècnica del seu servei, però no sap com fer-ho. En cas que el client tingui base a nivell tècnic prèvia, com per assimilar sense haver de dedicar un temps excessiu a la formació per realitzar aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic l’ajudarem. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita aprendre a configurar adreces de correu electrònic al seu equip. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, de manera que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. Tenir qui ens ajudi si ens fa falta, i alhora, tenir la possibilitat de gestionar els serveis com ens agradi més, són dues característiques a tenir en compte, que faciliten molt la utilització, i fan que el servei esdevingui molt més amigable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines web, o botigues dels clients, i els serveis relacionats funcionin, i funcionin perfectament. La finalitat de ServeisTic és contribuir, ser part dels motius de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu utilitzem, i recomanem el panell de control de servidors web que ens genera més confiança. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotja, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat a les necessitats de cadascuna de les pàgines web o botigues virtuals que s’hi allotgin. Així, els clients dels nostres serveis gaudeixen d’un posicionament més destacat, i millors garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina o botiga online.

La personalització del servei d’allotjament, es fa sobre les configuracions inicials del hosting en que s’allotgen els dominis de l’usuari, i que són les detallades a continuació:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines o botigues online carreguin molt abans.

2. Protecció en temps real amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i neutralitzar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. Filtre de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per impedir tant la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Utilització de sistemes de filtrat de missatges per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Còpies de seguretat remotes diàries , quinzenals (2) i mensuals .

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues virtuals. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga virtual . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si el client prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé errors de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun missatge retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina o botiga online del projecte respongui més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Jorba:

Administració de servidors dedicats i VPS a Jorba:

Quan l’usuari necessita allotjar diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Jorba:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Jorba:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina web. I atenent als resultats, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Jorba:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si prefereix que li registrem els dominis nosaltres, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Jorba:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic destaquen també els plans de hosting, que semple incorporen àrea d’administració per gestionar els serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?