Hosting de projectes web SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a La Llacuna

En parlar sobre hosting de pàgines, a grans trets tot es limita a escollir entre dues possibilitats de servei;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer tasques des del panell d’administració, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. La segona possibilitat és a les antípodes de la primera. El proveïdor facilita un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt clars; Principalment que és molt econòmic. Però l’inconvenient principal també es veu a venir de lluny, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que indiqui el motiu i la solució del que està passant.


Com és el hosting de pàgines i botigues virtuals que us proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

El servei d’allotjament de pàgines i botigues virtuals de ServeisTic, permet les dues opcions, a més d’incorporar alguns elements de valor afegit, que el fan molt més atractiu, i ajuden a que les pàgines i botigues online tinguin més visibilitat als cercadors:

1. Els serveis s’administren des d’una àrea privada, des d’on el client els gestiona amb total llibertat. Des d’aquesta àrea l’usuari pot fer tot allò que li calgui amb tots els serveis que hagi contractat a ServeisTic. Per contra si el client prefereix oblidar-se de les tasques de gestió, en lloc de fer-se les tasques des de l’àrea d’administració només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes modificacions.

2. Sovint l’usuari es vol encarregar d’alguna tasca d’administració tècnica del seu hosting, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que l’usuari disposi de base a nivell tècnic prèvia, com per assimilar amb facilitat la formació per realitzar aquest tipus de tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita configurar les adreces de correu electrònic al seu equip. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant programes d’escriptori remot, de manera que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. Que disposem del suport tècnic si ens fa falta, i també poder-nos administrar els serveis com preferim, són dues característiques per valorar, que faciliten molt la utilització, i fan que administrar els recursos esdevingui molt més agradable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines, o botigues online dels usuaris, i els serveis relacionats estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal desig és ser part dels motius de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu no només utilitzem, i recomanem el sistema operatiu de servidors de pàgines que considerem millor. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotgi, per ajudar a que tant en el relatiu a millorar el posicionament, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les característiques de cadascuna de les pàgines web o botigues on-line que s’hi allotgin. Així, els clients de ServeisTic obtenen un posicionament més destacat, i també tenen millors garanties de seguretat en el seu hosting i a la seva pàgina web o botiga online.

Els plans de hosting tenen unes especificacions bàsiques, a partir de les quals es fan les modificacions en funció de les necessitats del client. A continuació detallem les més rellevants:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Seguretat del sistema amb SpamAssassin, ClamAV, rkhunter. La millor combinació, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Anàlisi de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Utilització de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges de correu (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Revisió mensual per verificar que al domini del client no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Còpies de seguretat diàries , quinzenals (2) i mensuals (3).

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues online. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé errors de comunicació). Si es detecta alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per facilitar que la web o botiga on-line del projecte respongui amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a La Llacuna:

Administració de servidors dedicats i VPS a La Llacuna:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diferents dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a La Llacuna:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a La Llacuna:

L’any 2005 vam començar a ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga on-line , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a La Llacuna:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si s’estima més que li registrem els dominis, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a La Llacuna:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos plans d’allotjament de dominis, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest complement consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu pla d’allotjament per adequar-lo a la programació de la seva pàgina o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?