Servei de hosting de pàgines a La Pobla de Claramunt. SEO adaptat a les necessitats de cada client, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Quan ens referim a allotjament de pàgines web, el més freqüent és que hi hagi dos tipus de servei;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer tasques des del panell de control, però normalment, en el dia a dia les acaba realitzant el departament tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. En aquest tipus d‘allotjament el client contracta els serveis de hosting web per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament web. Aquesta és una opció molt més ràpida i eficient per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines que ha contractat, però cal que el client disposi dels coneixements tècnics indispensables per tal que els allotjaments i dominis funcionin de manera permanent sense necessitar un suport tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues online que us proposem per la vostra entitat?

Els plans d’allotjament de pàgines i botigues on-line que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions habituals, i és que a més de permetre que els usuaris es gestionin tots els serveis contractats possibles, i que en cas que ho prefereixin ens podem encarregar de qualsevol modificació que sol·licitin, o bé indicar als usuaris que ho demanin com poden fer allò que els faci falta. En cas que no resulti excessivament complicat pel seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els plans de hosting de pàgines i botigues online s’hi inclouen serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació del servei d’allotjament per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga online:

1. Els serveis es gestionen des d’una àrea d’administració, des d’on el client els administra amb total llibertat. Des d’aquesta àrea l’usuari pot contractar, donar de baixa, o actualitzar tots els serveis que que li utilitzi de ServeisTic. Per contra si el client ho prefereix, en lloc de fer-se les actuacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, enviar-nos un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes accions.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei d’allotjament de ServeisTic, és que volem ajudar els nostres usuaris, per tal que es puguin administrar els seus dominis. En cas que el nostre client es vol gestionar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques indispensables, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li com fer cadascuna de les tasques. I en cas que siguin actualitzacións amb cert grau de complexitat, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu equip amb un programa d’escriptori remot.

3. La comoditat, i que el servei s’amotlli a les preferències, són aspectes que milloren per gairebé tots els clients. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes als que ajudem. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga online, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina web o botiga virtual, i per tant és indispensable efectuar algunes modificacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

A aquestes adaptacions del servei d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues virtuals, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, anàlisi en temps real, i diverses utilitats d’anàlisi del sistema que, s’executen periòdicament per detectar infeccions de virus o malware.

3. Filtrat de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per rebre i enviar només missatges procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Utilització de sistemes de filtrat de correus per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Verificació mensual de que no existeixen redireccions fraudulentes.

5. Còpies Backup de seguretat programades la darrera setmana, cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Certificat SSL disponible, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP. Tot i això, si el client prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé errors de comunicació). En cas de que hi hagi alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per aconseguir que la web o botiga del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a La Pobla de Claramunt:

Administració de servidors dedicats i VPS a La Pobla de Claramunt:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, de vegades aquests dominis són d’una mateixa societat o titular, i altres són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a La Pobla de Claramunt:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a La Pobla de Claramunt:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament optimitzant pàgines web i botigues on-line. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga virtual , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a La Pobla de Claramunt:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres de dominis des d‘una sola àrea privada. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a La Pobla de Claramunt:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic tenim paquets de hosting per un gran ventall de necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per administrar els serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit consisteix en aplicar algunes personalitzacions al seu servei de hosting per adaptar-lo a la programació del seu projecte web o botiga on-line per tal que sigui més segura i millorar-ne les característiques SEO. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?