Hosting de pàgines SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a La Torre de Claramunt

Les empreses d’allotjament de pàgines, fonamentalment enfoquen els serveis a dues ofertes molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des del panell de control, però normalment, en el dia a dia se n’acaba fent càrrec el departament tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament de l’allotjament, però si a l’usuari li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. La segona possibilitat és a les antípodes de la primera. El proveïdor es limita a facilitar un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt clars; El cost és mínim. Per l’altre cantó hi ha desavantatges que també cal tenir en compte, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues virtuals que proposa ServeisTic per al vostre projecte?

A ServeisTic ens basem en un enfocament poc usual dels serveis d’allotjament de pàgines i botigues online, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat possible als nostres usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. Aquest valor afegit, consisteix en l’adaptació dels espais d’allotjament, a les necessitats dela pàgina, per tal que tingui les màximes garanties d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Els serveis s’administren des d’un panell de control, des d’on el client els administra amb total llibertat. Des d’aquesta àrea el client pot fer tot el que necessiti amb tots els serveis que que li utilitzi de ServeisTic. D’altra banda si l’usuari prefereix oblidar-se de les tasques actualització, en lloc de fer-se les tasques des del panell de control només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, enviar-nos un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes accions.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i l’assessorament tècnic que en un moment donat pugui necessitar, per qualsevol tasca per la que li faci falta assessorament, i si vol, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació d’adreces de correu, (i si cal, es poden configurar remotament als seus pc’s mitjançant connexió amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues on-line, cap al nostre servei de hosting web, a més de (si cal apuntar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins la seva finalització.

3. Administrar el servei de hosting amb suport, i que aquest servei s’adapti a les necessitats de l’usuari, són aspectes fan que resulti molt més amigable, i agradable de gestionar per part del responsable. Però l’autèntic compromís de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes dels nostres usuaris. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga online, en les característiques SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció del projecte, de manera que és indispensable realitzar algunes adaptacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

La personalització del servei d’allotjament, es fa sobre les configuracions inicials del servei en que s’allotgen els serveis del client, i que són les detallades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, la informació s’entreguen molt més ràpid (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Protecció amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. La millor combinació, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Filtre de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per rebre i enviar únicament missatges procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Revisió mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones que no són els seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Backup amb 3 còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Certificat de seguretat SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues on-line. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina web o botiga del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a La Torre de Claramunt:

Administració de servidors dedicats i VPS a La Torre de Claramunt:

Pensant en els clients que necessiten allotjar diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a La Torre de Claramunt:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir plugins i programació de pàgines web WordPress al dia, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a La Torre de Claramunt:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per posicionar la seva web o botiga on-line. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a La Torre de Claramunt:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a La Torre de Claramunt:

Complementàriament als serveis explicats en aquesta pantalla. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans de hosting, tots ells inclouen àrea d’administració per gestionar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?