Allotjament de botigues on-line a mida, amb personalització i suport SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Masquefa

Quan ens referim a allotjament web, a grans trets tot es limita a triar entre dos tipus de servei;

1. Es tracta d’un servei 100% administrat pel departament tècnic, en el que l’usuari pot fer algunes actualitzacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes d’allotjament de pàgines web es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra possibilitat ho donaven tot mastegat, en aquesta pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues online que proposa ServeisTic per la vostra empresa?

A ServeisTic treballem amb un enfocament poc usual de com oferir els serveis d’allotjament de pàgines i botigues on-line, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat possible als usuaris, alhora que vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. Aquest valor afegit, consisteix en la personalització dels espais d’allotjament, a les necessitats dela iniciativa, per tal que tingui les màximes oportunitats d’èxit, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. Els serveis s’administren des d’un panell de control, des d’on l’usuari els pot administrar amb total llibertat. Des d’aquest espai el client pot contractar, donar de baixa, o actualitzar tots els serveis que se li estiguin oferint des de ServeisTic. D’altra banda si el client prefereix oblidar-se de les tasques actualització, en lloc de fer-se les adaptacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes modificacions.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol fer càrrec d’alguna tasca de gestió del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client disposi de coneixements tècnics prèvia, com per assimilar amb facilitat la formació per efectuar aquest tipus de tasques amb garanties, i la vol fer. Des de suport tècnic li donarem les explicacions necessàries. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si vol configurar adreces de correu electrònic al seu ordinador. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, que permeten mostrar com es fa cada modificació del hosting a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. Administrar el servei d’allotjament amb assistència tècnica, i que aquest servei s’adapti a les necessitats de l’usuari, són aspectes que fan que sigui molt millor per la pràctica totalitat dels usuaris. Però l’autèntic compromís de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes en que participem amb el servei de hosting. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga online, en les característiques SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina web o botiga, i per tant és necessari implementar algunes modificacions a tots i cadascun dels allotjaments per satisfer-les al màxim.

Els paquets d’allotjament tenen unes especificacions predeterminades, a partir de les quals es duen a terme les modificacions en funció de les necessitats del projecte. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema les dades s’entreguen molt més ràpid (facilitant la millora del posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i eliminar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per tenir la seguretat que els remitents dels missatges rebuts són els declarats a les capçaleres, evitant gràcies a aquests filtres, una quantitat de spam considerable.. Utilització de sistemes de filtrat de correus per garantir l‘autenticitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Certificació mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones que no són els destinataris, amb la finalitat de donar-hi un ús fraudulent.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals (2) i mensuals .

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues on-line. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé errors de comunicació). En cas de detectar correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina web o botiga virtual del projecte es mostri més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Masquefa:

Administració de servidors dedicats i VPS a Masquefa:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines amb diferents dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa empresa o titular, i altres són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei de hosting. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Masquefa:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per qualsevol activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Masquefa:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Masquefa:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si prefereix que li registrem els dominis, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Masquefa:

A més dels serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’allotjament, que semple incorporen àrea d’administració per gestionar els serveis contractats. En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un extra molt interessant, aquest valor afegit rau en adaptar el seu servei de hosting per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga online per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es poden consultar als apartats de hosting web i servidors.

Més informació:


× +info?