Allotjament de projectes web a mida, amb adaptació i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Matadepera

Les empreses d’allotjament web, fonamentalment enfoquen els serveis a dues opcions molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, la major part se n’acaba fent càrrec el departament de suport tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal fer alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. El client contracta l’allotjament web per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament de pàgines web. Aquesta és una opció molt més ràpida i pràctica quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament web contractats, però cal que el client tingui els coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin sense necessitar un assessorament tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues on-line que us proposem des de ServeisTic per la vostra empresa?

A ServeisTic, el servei d’allotjament de pàgines web i botigues online permet les dues possibilitats, a més d’incorporar alguns elements que el fan especialment interessant, perquè milloren la utilitat de la seva pàgina o botiga on-line:

1. Els serveis contractats es gestionen des d’un panell de control, des d’on el client els administra amb total llibertat. Des d’aquesta àrea l’usuari pot contractar, cancel·lar, o actualitzar tots els serveis que hagi contractat a ServeisTic. D’altra banda si el client no vol entrar a cap pàgina per administrar els serveis, en lloc de fer-se les modificacions des de l’àrea d’administració només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes adaptacions.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar d’algun dels treballs de gestió del seu servei, però no sap com fer-ho. En cas que el client tingui preparació prèvia, com per assimilar amb facilitat la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic l’ajudarem. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si vol configurar adreces de correu electrònic al seu pc. Per fer-ho utilitzem software d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar el procés de cada modificació del hosting a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines, i botigues virtuals de ServeisTic, esdevingui realment especial, és la personalització de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues online dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei d’allotjament de pàgines web en un servei SEO, perquè permeten que la pàgina web o botiga on-line obtingui un millor posicionament als resultats de cerca a Google. I, si l’usuari ho sol·licita (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina o botiga virtual, podrem estudiar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li millores que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina web o botiga on-line.

A les adaptacions del servei d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima velocitat d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines o botigues online carreguin molt abans.

2. Sistemes amb Amavis + rkhunter i altres. La millor combinació, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtre de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de sistemes de filtrat de correus per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisar mensualment per verificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de fraudulentes.

5. Còpies de seguretat programades la darrera setmana, cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Certificat de seguretat SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues virtuals. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic preferim utilitzar el panell de control CWP Control Web Panel. Si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar correus retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga virtual del projecte es mostri amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de assistència tècnica incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Matadepera:

Administració de servidors dedicats i VPS a Matadepera:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines web amb diferents dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Matadepera:

Un altre servei que podem oferir als nostres clients consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Matadepera:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues on-line. Per aquest motiu, si, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. I atenent als resultats, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Matadepera:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Matadepera:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic podem oferir plans de hosting per un gran ventall de necessitats, tots ells inclouen un backoffice per gestionar els serveis . En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit es basa en fer les adaptacions necessàries al seu paquet d’allotjament per adequar-lo a la programació del seu projecte web o botiga online per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?