Allotjament de botigues on-line SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Òdena

Quan ens referim a allotjament de pàgines web, el més freqüent és triar entre dos tipus de servei;

1. Basant el servei en ocupar-se de pràcticament totes les actualitzacions que l’usuari pot necessitar, al que se li permet administrar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei el més habitual és que no vulgui preocupar-se de l’administració del seu domini, i renuncia a aquesta responsabilitat per tal que ho faci el seu proveïdor.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes d’allotjament de dominis es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot mastegat, en aquesta pràcticament tot s’ha de fer. Tot i això, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Com és el hosting de pàgines web i botigues on-line que us proposem per la vostra organització?

Els paquets d’allotjament de pàgines i botigues on-line que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions habituals, i és que no només permeten els usuaris es gestionin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen ens podem fer càrrec d’aplicar qualsevol modificació que sol·licitin, o bé explicar als clients que ho sol·licitin com poden fer allò que el calgui. Sempre i quan no sigui possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els plans d’allotjament de pàgines web i botigues on-line s’hi inclouen diversos serveis que resulten molt útils per millorar l’aprofitament dels projectes, consistents en l‘adaptació de l’espai d’allotjament per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga on-line:

1. Els serveis es gestionen des d’un panell de control, des d’on el client els pot gestionar de manera totalment independent. Des d’aquesta àrea l’usuari pot contractar, cancel·lar, o modificar tots els serveis que que li utilitzi de ServeisTic. D’altra banda si l’usuari prefereix oblidar-se de les tasques actualització, en lloc de fer-se les actuacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, enviar-nos un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes modificacions.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei d’allotjament que s’ofereix a ServeisTic, és que volem ajudar els nostres clients, a administrar els seus allotjaments. Si el nostre client prefereix gestionar directament els dominis del seu allotjament, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui efectuar. I en cas que siguin modificacions una mica complexes, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu equip amb software d’escriptori remot.

3. Però, el que fa que el servei de hosting de pàgines web, i botigues on-line de ServeisTic, esdevingui realment especial, és la personalització de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues on-line dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines en un servei SEO, perquè faciliten que la pàgina web o botiga virtual millori el posicionament als resultats de cerca a Google. I, si el client ho requereix (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina web o botiga on-line, podrem estudiar els plugins que utilitza, i proposar-li millores que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina o botiga virtual.

Els serveis de hosting tenen unes especificacions bàsiques, a partir de les quals es duen a terme les modificacions en funció de les necessitats de l’usuari. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar la presència de software maliciós.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per tenir la seguretat que els remitents dels correus rebuts són els declarats a les capçaleres, evitant gràcies a aquests filtres, una quantitat de spam considerable.. Configuració de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual per verificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Backup amb 3 còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Certificat de seguretat SSL disponible, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues online. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga online . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP. Si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). Si es detecta correus retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la web o botiga del projecte es mostri amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Òdena:

Administració de servidors dedicats i VPS a Òdena:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per un nombre de dominis considerable, sovint aquests dominis són d’una mateixa societat o propietari, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei de hosting. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Òdena:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres usuaris del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Òdena:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic webs i botigues online. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Òdena:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les modificacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Òdena:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic podem oferir plans de hosting per un gran ventall de necessitats, que semple incorporen una àrea privada per administrar els serveis . Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho hi estigui interessat, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels allotjaments, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan explicades a les pantalles de hosting web i servidors.

Més informació:


× +info?