Servei de hosting de botigues virtuals a Palau-solità i Plegamans. SEO adaptat a les necessitats de cada client, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar millor les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Les empreses d’allotjament de pàgines web, bàsicament limiten els serveis a dues ofertes molt diferents;

1. Es tracta d’un servei 100% gestionat, en el que l’usuari pot fer algunes actualitzacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis hosting que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament tecnològic. En aquest tipus de hosting el client contracta de hosting web per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament web. Aquesta és una opció molt més àgil i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines web que ha contractat, sempre i quan el client tingui els coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin adequadament sense necessitar un suport tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és el hosting de pàgines i botigues online que pot oferir ServeisTic per la vostra entitat?

A ServeisTic ens basem en un enfocament particular dels serveis d’allotjament de pàgines i botigues online, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als nostres usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. El que ens diferencia dels serveis d’allotjament que es poden contractar habitualment, és que personalitzem els espais d’allotjament, a les necessitats del projecte, per tal de donar-li, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, ajudant-lo de la millor manera possible a cada consulta:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d‘àrea privada per administrar els serveis i productes contractats. Podent contractar, fer el pagament, renovar, cancel·lar, i en definitiva, administrar tot el relacionat amb el pla de hosting de pàgines web i botigues online que hagi contractat, ja sigui personalment, o per telèfon. Sense haver de demanar que cap tècnic hagi de fer cap de les tasques que habitualment es fan des del panell de control del client. Però si prefereix que ens en fem càrrec, les modificacions se li poden realitzar des del departament tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i la col·laboració tècnica que en un moment donat pugui fer-li falta, per qualsevol modificació del servei per la que li faci falta ajuda, i si ho prefereix, fins i tot ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació d’adreces de correu, (i si cal, en podem fer la configuració remota als seus ordinadors connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues on-line, cap al nostre servei de hosting web, a més de (si cal administrar els registres DNS Domain Name System cap a serveis externs, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, de manera que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins la seva finalització.

3. Que disposem del suport tècnic quan ens calgui, i també poder-nos gestionar els serveis com ens agradi més, són dues característiques per valorar, que fan que administrar els recursos esdevingui molt còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines web, o botigues dels clients, i els serveis relacionats funcionin, i funcionin bé. L‘interès de ServeisTic és contribuir, ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu fem servir, i recomanem el panell de control per servidors de pàgines que ens ofereix més garanties. I també personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en els aspectes de seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les necessitats de les pàgines web o botigues online que s’hi allotgin. Així, els clients dels nostres serveis gaudeixen d’un millor posicionament, i també tenen millors garanties de seguretat en el servei de hosting i a la seva pàgina web o botiga on-line.

Els paquets d’allotjament tenen unes especificacions predeterminades, a partir de les quals es duen a terme les modificacions en funció de les necessitats del client. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines web o botigues carreguin molt abans.

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i neutralitzar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. Filtrat de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per rebre i enviar únicament missatges procedents de l’emissor declarat. Configuració de filtres per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Certificació periòdica de que no hi ha redireccions il·lícites.

5. Backup amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga on-line . Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP. Si l’usuari prefereix un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé errors de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina o botiga virtual del projecte es mostri més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Palau-solità i Plegamans:

Administració de servidors dedicats i VPS a Palau-solità i Plegamans:

Si el client necessita hosting per diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa societat o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei de hosting. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Palau-solità i Plegamans:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, així es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Palau-solità i Plegamans:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament pàgines web i botigues online. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per posicionar millor la seva pàgina o botiga virtual. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Palau-solità i Plegamans:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Palau-solità i Plegamans:

Com a complement als serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic tenim plans d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per administrar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es detallen a les pantalles d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?