Servei de hosting de pàgines a Piera. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

En parlar sobre hosting web, a grans trets tot es limita a que hi hagi dues possibilitats de servei;

1. Basant el servei en fer-se càrrec de gairebé totes les tasques que l’usuari pot necessitar, al que se li permet controlar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis generalment no vol fer-se càrrec de l’administració del seu domini, i renuncia a aquesta responsabilitat per tal que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. El client contracta els serveis l’allotjament de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines. Es tracta d’una opció molt més ràpida i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament web contractats, però cal que el client tingui els coneixements o de la persona adequada per tal que els serveis contractats funcionin sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues virtuals que proposem des de ServeisTic per la vostra entitat?

A ServeisTic, el servei d’allotjament de pàgines web i botigues online permet les dues opcions, a més d’incorporar alguns elements de valor afegit, que el fan molt més útil, i milloren la utilitat de la seva pàgina o botiga virtual:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues on-line i administració de dominis que ofereix ServeisTic es poden gestionar des de l’àrea privada. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris intenta fer els possibles per donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, si el client vol que ens fen càrrec d’alguna tasca, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que en un moment donat pugui necessitar, per fer qualsevol tasca que no sigui capaç de fer sense ajuda, i si vol, tambe se li poden fer aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació de bústies, (i si cal, es poden configurar remotament als seus equips mitjançant connexió amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues on-line, cap al nostre servei de hosting web, a més de (si cal apuntar els registres DNS Domain Name System cap a serveis externs, o fins i tot fer de mediadors amb l’actual proveïdor, per tal que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Poder disposar d’assistència tècnica, i que el servei d’allotjament s’adapti, són aspectes el converteixen en molt més amigable, i agradable d’administrar per part del responsable. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes als que donem servei. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga virtual, en el referent a SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció de la pàgina o botiga, de manera que és necessari aplicar algunes modificacions a tots i cadascun dels allotjaments per tal que en treguin el màxim profit.

La personalització del servei d’allotjament, es fa sobre les configuracions inicials del servidor en que s’allotjaran els dominis del client, i que són les detallades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema la informació s’entreguen molt més ràpid (facilitant la millora del posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i diverses utilitats d’anàlisi del sistema que, s’executen periòdicament per detectar infeccions de software maliciós.

3. Anàlisi de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per impedir tant la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Utilització de sistemes de filtrat de correus per certificar l‘autenticitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació periòdica de que no hi ha redireccions fraudulentes.

5. Còpies Backup de seguretat programades set durant la darrera setmana, cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé incidències de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina web o botiga on-line del projecte respongui més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Piera:

Administració de servidors dedicats i VPS a Piera:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Piera:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Piera:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament webs i botigues online. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Piera:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Piera:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans de hosting , que semple incorporen àrea d’administració per administrar els serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu servei de hosting per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga online per tal que sigui més segura i millorar-ne el SEO. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?