Servei de hosting de projectes de comerç electrònic a Rellinars. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Les empreses d’allotjament de pàgines web, fonamentalment enfoquen els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. Basant el servei en ocupar-se de gairebé totes les actualitzacions que l’usuari pot necessitar, al que se li permet controlar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis el més habitual és que no vulgui preocupar-se de l’administració del seu domini, i per estalviar-se ensurts prefereix que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. En matèria de servei (i preu) en aspectes de hosting de dominis es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot mastegat, en aquesta pràcticament tot està per fer. En tot cas, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servei que es donarà. En resum, per contractar un servei de baix cost, cal saber el que es necessita per no tenir problemes amb el servei.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues virtuals que proposa ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic, l’allotjament de pàgines i botigues online permet les dues opcions, a més incorpora diversos elements que el fan molt més útil, perquè ajuden que les pàgines web i botigues on-line siguin més útils:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’un panell d‘administració des d’on pot gestionar els serveis i productes contractats. Podent contractar, pagar, renovar, donar de baixa, i en definitiva, administrar totes les prestacions del pla d’allotjament de pàgines web i botigues que hagi donat d’alta, ja sigui per Internet, o per telèfon. Sense necessitar que cap tècnic hagi de fer cap de les actuacions que habitualment es realitzen des de l’àrea d’usuari. Però si prefereix que ens en fem càrrec, aquestes tasques se li poden realitzar des del departament tècnic.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei de hosting de ServeisTic, és que volem ajudar els nostres usuaris, per tal que es puguin administrar els seus dominis. Si el nostre client prefereix gestionar directament els serveis del seu hosting, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que calgui, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de la pantalla del seu equip amb software d’escriptori remot.

3. Poder disposar de suport tècnic, i que el servei de hosting s’adapti, són aspectes el converteixen en molt més fàcil, i agradable de gestionar per part del’administrador. Però el veritable compromís de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes dels nostres usuaris. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga virtual, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina o botiga, i per tant és indispensable implementar algunes adaptacions a tots i cadascun dels allotjaments per tal que en treguin el màxim profit.

A aquestes adaptacions del servei d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues on-line, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines web o botigues virtuals carreguin molt abans.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i diverses utilitats d’anàlisi del sistema que, s’executen periòdicament per detectar infeccions de virus o malware.

3. Filtre de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per rebre i enviar només missatges procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Verificació mensual d’inexistència de redireccions fraudulentes.

5. Còpies Backup de seguretat programades la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé problemes de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun correu retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la web o botiga virtual del projecte es carregui amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Rellinars:

Administració de servidors dedicats i VPS a Rellinars:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diferents dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa entitat o propietari, i altres són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Rellinars:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir els complements i programació web WordPress al dia, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Rellinars:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Rellinars:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Rellinars:

Complementàriament als serveis descrits en aquesta pantalla. A ServeisTic podem oferir plans de hosting per gairebé totes les necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per administrar els serveis . Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement En cas que el client ho hi estigui interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?