Servei d’allotjament de botigues on-line a Ripollet. SEO adaptat a les necessitats de cada client, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Quan es tracta de hosting web, per norma el servei s’enfoca des de dues vessants molt diferents;

1. És un servei totalment gestionat, en el que l’usuari pot fer algunes tasques, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la indiqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes d’allotjament de dominis es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot fàcil, en aquesta opció pràcticament tot s’ha de fer. En tot cas, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues on-line que proposa ServeisTic per la vostra empresa?

Els plans d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, i és que no només permeten els clients es gestionin tots els serveis contractats possibles, i que en cas que ho prefereixin poder-nos fer càrrec d’aplicar les actualitzacions del servei que requereixin, o bé explicar als clients que ho demanin com poden fer allò que el calgui. En cas que no resulti excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els plans d’allotjament de pàgines i botigues online s’hi inclouen diversos serveis de valor afegit, consistents en la personalització del servei de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga virtual:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines web, botigues on-line i registre de dominis contractats a ServeisTic es poden administrar des de l’àrea privada. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris pretén donar la millor solució possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, si l’usuari vol que ens fen càrrec d’alguna tasca, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar ell mateix d’algun aspecte de gestió del seu servei, però no sap com fer-ho. En cas que l’usuari disposi de coneixements tècnics prèvia, com per assimilar fàcilment la formació per realitzar aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des de suport tècnic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si vol configurar adreces de correu electrònic al seu equip. Per fer-ho utilitzem software d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar com es fa cada modificació del hosting a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Que hi hagi qui es cuidi de fer les adaptacions en el servei, o bé que si hi estem interessats, estiguin disposats a ajudar-nos a administrar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques molt interessants, que fan que el servei esdevingui molt més amigable. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines, o botigues virtuals dels usuaris, així com els serveis relacionats funcionin, i funcionin perfectament. L‘interès de ServeisTic és ajudar, ser part dels motius de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu fem servir, i recomanem el panell de control de servidors web que ens genera més confiança. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotgi, per tal que tant en el relatiu a SEO, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les necessitats de les pàgines web o botigues que s’hi allotgin. Així, els clients de ServeisTic gaudeixen d’un posicionament més destacat, i també tenen més garanties de seguretat en el seu allotjament i a la seva pàgina web o botiga on-line.

La personalització del servei d’allotjament, es realitza sobre les especificacions inicials del servidor en que s’allotjaran els dominis del client, i que són les detallades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, la informació es consulten amb molta més velocitat (facilitant la millora del posicionament de les pàgines a Google).

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de software maliciós.

3. Filtrat de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per impedir la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Configuració de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisió mensual per certificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Còpies de seguretat diàries (7), quinzenals i mensuals .

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Tot i això, si el client prefereix un altre panell de control, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé errors de comunicació). En cas de detectar alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga virtual del projecte es carregui amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Ripollet:

Administració de servidors dedicats i VPS a Ripollet:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines amb diferents dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Ripollet:

Un altre servei que podem oferir als nostres usuaris de mantenir plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Ripollet:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Ripollet:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Ripollet:

Com a complement als serveis que es detallen en aquest apartat. A ServeisTic destaquen també els plans de hosting, que semple incorporen un backoffice per gestionar els serveis contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest valor afegit En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?