Servei d’allotjament de projectes de comerç electrònic a Rubí. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Les empreses d’allotjament de pàgines web, principalment limiten els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. Es tracta d’un servei 100% gestionat, en el que l’usuari pot fer algunes tasques, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol cosa, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En el relatiu a servei (i preu) en d’allotjament de pàgines web es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot mastegat, en aquesta opció pràcticament tot s’ha de fer. En tot cas, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que us proposa ServeisTic per al vostre projecte?

Els paquets de hosting de pàgines i botigues on-line que s’ofereixen a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, i és que a més de permetre que els clients es gestionin tots els recursos possibles, i si ho volen poder-nos fer càrrec d’aplicar les actualitzacions del servei que sol·licitin, o bé explicar als clients que ho sol·licitin com poden fer allò que necessitin. En cas que no sigui possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els plans d’allotjament de pàgines i botigues on-line s’hi inclouen diversos serveis que resulten molt útils per millorar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en la personalització de l’espai de hosting per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga on-line:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines web, botigues i registre de dominis que ofereix ServeisTic es poden gestionar des de al panell de control. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris intenta fer els possibles per donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha d’explicar-nos què li fa falta, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei de hosting que s’ofereix a ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres usuaris, per tal que es puguin administrar els seus serveis. En cas que el nostre client prefereix gestionar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques mínimes, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui fer. I en cas que calgui, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de la pantalla del seu pc amb un programa d’escriptori remot.

3. Que hi hagi qui es cuidi de tot el que ens calgui, o que si hi estem interessats, estiguin disposats a ajudar-nos a administrar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques per valorar, que fan que el servei esdevingui molt amigable. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues virtuals dels clients, així com els serveis que les acompanyen funcionin, i funcionin bé. El nostre principal objectiu és ser part dels motius de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu utilitzem, i recomanem el sistema operatiu per servidors de pàgines web que ens genera més confiança. A més, personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per tal que tant en el relatiu a millorar el posicionament, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat possible a les necessitats de les pàgines web o botigues que s’hi allotgin. Així, els usuaris dels nostres serveis gaudeixen d’un posicionament més destacat, i també tenen millors garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina web o botiga.

L’adaptació del servei d’allotjament, es fa sobre les configuracions inicials de l’espai en que s’allotjaran els serveis contractats, i que són les següents:

1. Discs durs M.2 NVMe, la informació es consulten molt més ràpid (facilitant la millora del posicionament de les pàgines a Google).

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, anàlisi en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de software maliciós.

3. Filtre de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat. Configuració de sistemes de filtrat de correus per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges (tant enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Verificació periòdica d’inexistència de redireccions de missatges de correu il·lícites.

5. Còpies de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues on-line. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la web o botiga online del projecte es mostri amb més agilitat des de tot el món.

11. Diverses hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Rubí:

Administració de servidors dedicats i VPS a Rubí:

Quan l’usuari té diversos dominis pels quals necessita hosting per allotjar, ja siguin propis o de terceres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Rubí:

A més del hosting de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam des de la pàgina web que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Rubí:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Rubí:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si s’estima més que ens fem càrrec dels seus registres, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Rubí:

Com a complement als serveis descrits en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos plans d’hospedatge de dominis, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un backoffice per administrar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement rau en fer les adaptacions necessàries al seu pla d’allotjament per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina o botiga online per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?