Allotjament de botigues on-line SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Sabadell

Les empreses d’allotjament web, habitualment limiten els serveis a dues opcions molt diferents;

1. Es tracta d’un servei totalment gestionat, el client hi port fer algunes modificacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol cosa, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, els proveïdors d’allotjament ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. El client contracta l’allotjament de pàgines per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament web. Es tracta d’una opció molt més àgil i eficient quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament web que ha contractat, però cal que el client disposi dels coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin sense necessitar un suport tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que proposem per al vostre projecte?

A ServeisTic, l’allotjament de pàgines web i botigues virtuals és compatible amb les dues opcions, a més incorpora diversos elements de valor afegit, que el fan molt més atractiu, perquè milloren la utilitat de la seva pàgina web o botiga on-line:

1. A ServeisTic, el client disposa d‘àrea privada per administrar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent contractar, pagar, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, gestionar tots els serveis del pla de hosting de pàgines i botigues online que hagi contractat, ja sigui personalment, o per telèfon. I d’aquesta manera gestionar totes les tasques que es realitzen des de l’àrea privada. Tot i que si ho prefereix, les modificacions se li poden realitzar des del departament tècnic.

2. Un altre aspecte destacat del servei d’allotjament de ServeisTic, és que volem ajudar els nostres usuaris, per tal que es puguin administrar els seus dominis. Si el nostre client prefereix gestionar directament els dominis del seu hosting, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li com fer cadascuna de les tasques. I en cas que calgui, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de la pantalla del seu equip amb un programa d’escriptori remot.

3. Tenir qui ens ajudi quan ens calgui, i també poder-nos administrar els serveis com ens agradi més, són dues característiques a tenir en compte, que fan que el servei esdevingui molt agradable. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines web, o botigues online dels clients, així com els serveis que les acompanyen funcionin, i ho facin satisfactòriament. La finalitat de ServeisTic és contribuir, ser part dels motius de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el sistema operatiu per servidors de pàgines que ens genera més confiança. També personalitzem els allotjaments en funció de la programació del que s’hi allotja, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en el relatiu a seguretat, el hosting sigui el més adequat possible a les necessitats de les pàgines o botigues que s’hi allotgin. Així, els clients de ServeisTic obtenen un millor posicionament, i també tenen millors garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina web o botiga online.

Els serveis de hosting tenen unes característiques bàsiques, sobre les que es duen a terme les adaptacions en funció de les necessitats del client. A continuació detallem les més rellevants:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en l’actualitat en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de virus o malware.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que els remitents dels missatges rebuts són els que apareixem a les capçaleres, evitant d’aquesta manera, una quantitat de spam considerable.. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de correu fraudulentes.

5. Backup remot amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Certificat SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé incidències de comunicació). Si es detecta alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina web o botiga del projecte respongui amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de assistència tècnica que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sabadell:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sabadell:

Pensant en els clients als que els cal allotjar diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa entitat o titular, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sabadell:

A més del hosting de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sabadell:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament optimitzant pàgines web i botigues online. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Sabadell:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres des d’un sol espai. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sabadell:

A més dels serveis que es detallen en aquest apartat. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’hospedatge de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. tots els hostings inclouen un valor afegit molt interessant, aquest complement rau en adaptar el seu pla de hosting per adequar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga online per optimitzar-la per cercadors. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites als apartats d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?