Allotjament de botigues online SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Sant Cugat del Vallès

Les empreses d’allotjament de pàgines, fonamentalment limiten els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. Es tracta d’un servei totalment gestionat, el client hi port fer algunes adaptacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En matèria de servei (i preu) en aspectes d’allotjament web es va força d’un extrem a l’altre, i si en l’altra possibilitat ho donaven tot fet, en aquesta pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Com és el hosting de pàgines web i botigues on-line que us proposa ServeisTic per al vostre projecte?

Els plans d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que s’ofereixen a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, perquè a més de permetre que els usuaris es gestionin tots els recursos possibles, i si ho volen poder-nos encarregar d’aplicar qualsevol modificació que sol·licitin, o bé indicar als clients que ho demanin com poden fer allò que el calgui. En cas que no sigui excessivament complicat pel seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els plans d’allotjament de pàgines web i botigues on-line s’hi inclouen diversos serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació de l’espai de hosting per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga online:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines web, botigues virtuals i registre de dominis contractats a ServeisTic es poden actualitzar des de l’àrea d’administració. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients vol donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha d’indicar què hem de fer, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol responsabilitzar d’algun aspecte de gestió del seu hosting, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que l’usuari tingui la suficient preparació, com per assimilar sense haver de dedicar massa temps la formació per realitzar aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu allotjament, com si necessita aprendre a configurar adreces de correu electrònic al seu equip. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant programes d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues de ServeisTic, sigui realment inusual, és l’adaptació de les característiques del servei de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen faciliten que la pàgina web o botiga millori el posicionament als resultats de cerca a Google. I, si el client ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina web o botiga virtual, podrem revisar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li millores que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina o botiga.

La personalització del servei de hosting, es du a terme sobre les especificacions inicials de l’espai en que s’allotgen els serveis de l’usuari, i que són les detallades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, anàlisi en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de software maliciós.

3. Filtre de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat. Utilització de filtres per certificar la legitimitat dels remitents dels correus (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones que no són els seus destinataris, per de donar-hi un ús fraudulent.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals i mensuals .

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina web o botiga. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé problemes de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun missatge retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina web o botiga online del projecte es mostri amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Cugat del Vallès:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Cugat del Vallès:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per un nombre de dominis considerable, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Cugat del Vallès:

Un altre servei que podem oferir als nostres usuaris consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a enviar spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Cugat del Vallès:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Cugat del Vallès:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres des d‘una sola àrea privada. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Però si prefereix que li registrem els dominis, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Cugat del Vallès:

Addicionamement als serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos plans d’hospedatge de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit es basa en fer les adaptacions necessàries al seu paquet d’allotjament per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina o botiga virtual per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?