Allotjament de pàgines SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Sant Martí de Tous

Els proveïdors de hosting web, bàsicament limiten els serveis a dues opcions molt diferents;

1. Basant el servei en ocupar-se de pràcticament totes les actualitzacions que necessita el client, al que se li permet controlar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis generalment no vol preocupar-se de l’administració del seu domini, i per estalviar-se ensurts prefereix que ho faci el seu proveïdor.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes d’allotjament de dominis es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera opció ho donaven tot fàcil, en aquesta opció pràcticament tot s’ha de fer. En tot cas, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha els backups configurats (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servei que es donarà. En resum, cal saber què s’està fent per no tenir problemes amb el servei.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues online que pot oferir ServeisTic per al vostre negoci?

Els plans de hosting de pàgines i botigues online que es poden contractar a ServeisTic, són diferents de les opcions estàndard, i és que no només permeten els clients es gestionin tots els recursos possibles, i en cas que ho prefereixin poder-nos encarregar de les actualitzacions del servei que requereixin, o bé indicar als usuaris que ho sol·licitin com poden fer allò que necessitin. Sempre i quan no sigui possible, en funció del seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els paquets d’allotjament de pàgines web i botigues on-line s’hi inclouen serveis de valor afegit, consistents en la personalització de l’espai d’allotjament per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga online:

1. Els serveis s’administren des d’una àrea d’administració, des d’on el client els pot administrar amb total llibertat. Des d’aquest espai el client pot contractar, cancel·lar, o modificar tots els serveis que se li estiguin oferint des de ServeisTic. Per contra si el client no vol entrar a cap pàgina per administrar els serveis, en lloc de fer-se les actuacions des de l’àrea d’administració només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, enviar-nos un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes adaptacions.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar ell mateix d’algun dels treballs d’administració tècnica del seu hosting, però no sap com fer-ho. En cas que l’usuari tingui la suficient preparació, com per assimilar amb facilitat la formació per realitzar aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita aprendre a configurar les adreces de correu al seu equip. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, que permeten mostrar com es fa cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Que disposem del suport tècnic quan ens calgui, i també poder-nos gestionar els serveis com preferim, són dues característiques molt interessants, que faciliten molt la utilització, i fan que el servei esdevingui molt còmode. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues on-line dels clients, així com els serveis que les acompanyen funcionin, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal compromís és ser part dels motius de l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu utilitzem, i recomanem el panell de control de servidors web que considerem millor. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotja, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en el relatiu a seguretat, el hosting sigui el més adequat a les necessitats de cadascuna de les pàgines web o botigues on-line que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els usuaris dels nostres serveis gaudeixen d’un posicionament més destacat, i millors garanties de seguretat en el seu hosting i a la seva pàgina web o botiga online.

A aquestes adaptacions del servei de hosting de dominis per pàgines o botigues online, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Aquest sistema fa que les pàgines o botigues virtuals es vegin més ràpid.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de software maliciós.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per tenir la seguretat que els remitents dels correus rebuts són els declarats a les capçaleres, evitant gràcies a aquests filtres, una quantitat de spam considerable.. Utilització de sistemes de filtrat de correus per garantir l‘autenticitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Certificació mensual de reenviaments de correu fraudulents, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones diferents dels destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Backup amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si el client vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé problemes de comunicació). Si es detecta alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga virtual del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Martí de Tous:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Martí de Tous:

Per aquells clients als que els cal hosting per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Martí de Tous:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres clients consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Martí de Tous:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Martí de Tous:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Martí de Tous:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament , que igualment permeten una gestió completa dels recursos. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest extra En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. La personalització dels hostings, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es detallen als espais d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?