Servei de hosting de botigues virtuals a Sant Martí Sesgueioles. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Quan es tracta d’allotjament de pàgines web, per norma el servei s’enfoca des de dues perspectives oposades;

1. És un servei que es basa en fer-se càrrec de gairebé totes les actualitzacions que necessita el client, al que se li permet controlar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis generalment no vol fer-se càrrec d’aquestes tasques, i per estalviar-se ensurts renuncia a aquesta responsabilitat per tal que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. En matèria de servei (i preu) en d’allotjament de dominis es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra opció ho donaven tot fàcil, en aquesta pràcticament tot s’ha de fer. Tot i això, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha els backups configurats (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues on-line que proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

Els plans d’allotjament de pàgines i botigues virtuals que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, i és que a més de permetre que els clients es gestionin tots els recursos possibles, i si ho volen ens podem encarregar de les actualitzacions del servei que sol·licitin, o bé explicar als usuaris que ho sol·licitin com poden fer allò que necessitin. En cas que no sigui possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els plans d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals s’hi inclouen serveis que resulten molt útils per maximitzar l’aprofitament dels projectes, consistents en l‘adaptació de l’espai d’allotjament per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga on-line:

1. Els serveis contractats s’administren des d’una àrea privada, des d’on el client els pot administrar amb total llibertat. Des d’aquesta àrea l’usuari pot fer tot el que necessiti amb tots els serveis que se li estiguin oferint des de ServeisTic. Per contra si el client vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les adaptacions des de l’àrea d’administració només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes actualitzacions.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que pugui fer-li falta, per fer qualsevol tasca per la que li faci falta ajuda, i si ho prefereix, tambe se li poden fer aquestes tasques, que inclouen la creació d’adreces de correu, (i si cal, un cop creades la configuració remota als seus ordinadors connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues on-line, cap al nostre servei de hosting web, a més de (si cal administrar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, de manera que es pugui oblidar de tot el procés de migració.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei de hosting de pàgines web, i botigues on-line de ServeisTic, sigui realment poc habitual, és l’adaptació de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues virtuals dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei d’allotjament de pàgines en un servei SEO, perquè faciliten que la pàgina o botiga on-line obtingui un millor posicionament als resultats de cerca a Google. I, si l’usuari ho requereix (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina web o botiga virtual, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li millores que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina o botiga.

A les adaptacions del servei de hosting de dominis per pàgines o botigues online, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Protecció amb Amavis + rkhunter i altres. La millor combinació, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que els emissors dels missatges rebuts són els que apareixem a les capçaleres, evitant d’aquesta manera, una quantitat de spam considerable.. Utilització de filtres per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Revisió mensual per certificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de correu fraudulentes.

5. Còpies de seguretat programades set durant la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Certificat SSL disponible, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé errors de comunicació). En cas de detectar que hi hagi algun missatge retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina web o botiga del projecte respongui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de suport tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Martí Sesgueioles:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Martí Sesgueioles:

Si l’usuari té diversos dominis pels quals necessita hosting per allotjar, de vegades aquests dominis són d’una mateixa empresa o propietari, i altres vegades són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Martí Sesgueioles:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Martí Sesgueioles:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per posicionar pàgines a Google. Per aquest motiu, si, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga online. I atenent als resultats, li proposarem les solucions adequades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga on-line , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Martí Sesgueioles:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Martí Sesgueioles:

A més dels serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest complement es basa en fer les adaptacions necessàries al seu pla d’allotjament per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga virtual per tal que sigui més segura i millorar-ne les característiques SEO. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?