Allotjament de pàgines a mida, amb adaptació i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines web a Sant Quirze del Vallès

Quan ens referim a hosting web, l’habitual és triar entre dos tipus de servei;

1. És un servei 100% administrat pel departament tècnic, el client hi port fer algunes actualitzacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, els proveïdors hosting ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. El client contracta els serveis de hosting de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines. Aquesta és una opció molt més ràpida i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines que ha contractat, però cal que el client tingui els coneixements tècnics indispensables per tal que els allotjaments i dominis funcionin de manera permanent sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és el hosting de pàgines web i botigues online que us proposa ServeisTic per al vostre projecte?

Els plans d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions habituals, i és que no només permeten els clients es gestionin tots els serveis contractats possibles, i que en cas que ho prefereixin poder-nos encarregar de qualsevol modificació que requereixin, o bé explicar als usuaris que ho sol·licitin com poden fer allò que necessitin. Sempre i quan no sigui possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els plans d’allotjament de pàgines i botigues on-line s’hi inclouen diversos serveis de valor afegit, consistents en la personalització de l’espai d’allotjament per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga online:

1. Els serveis s’administren des d’una àrea d’administració, des d’on el client els pot administrar de manera totalment autònoma. Des d’aquesta àrea el client pot contractar, donar de baixa, o actualitzar tots els serveis que que tingui a ServeisTic. D’altra banda si el client ho prefereix, en lloc de fer-se les tasques des del panell de control només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes modificacions.

2. Sovint l’usuari es vol encarregar ell mateix d’alguna tasca de gestió del seu allotjament, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client tingui coneixements tècnics prèvia, com per assimilar sense haver de dedicar massa temps la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita configurar adreces de correu electrònic al seu equip. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. Gestionar el servei de hosting amb assistència tècnica, i que aquest servei s’adapti a les preferències de l’usuari, són característiques el converteixen en molt més amigable, i agradable de gestionar per part del responsable. Però el veritable objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes dels nostres usuaris. Per aquest motiu, vetllem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga online, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció del projecte, i per tant és indispensable implementar algunes modificacions a tots i cadascun dels allotjaments per tal que en treguin el màxim profit.

L’adaptació del servei de hosting, es fa sobre les especificacions inicials del servidor en que s’allotjaran els dominis contractats, i que són les següents:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema la informació s’entreguen molt més ràpid (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de software maliciós.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que el remitent de cada correu és el que s’indica, i així evitar una part important del spam.. Utilització de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Certificació periòdica de reenviaments de missatges fraudulents, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones diferents dels seus destinataris, per de donar-hi un ús fraudulent.

5. Còpies de seguretat remotes diàries , quinzenals (2) i mensuals (3).

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar missatges retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina o botiga online del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sant Quirze del Vallès:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Quirze del Vallès:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Quirze del Vallès:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Quirze del Vallès:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines a Google. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Quirze del Vallès:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Quirze del Vallès:

Addicionamement als serveis que es detallen en aquesta pantalla. A ServeisTic podem oferir plans d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan explicades als apartats de hosting de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?