Servei d’allotjament de botigues virtuals a Santa Margarida de Montbui. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Quan es tracta d’allotjament web, habitualment el servei s’enfoca des de dues vessants oposades;

1. És un servei 100% administrat pel departament tècnic, en el que l’usuari pot fer algunes modificacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol cosa, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és exactament a l’inrevés. El proveïdor facilita unes eines. I a partir d’aquí l’usuari s’ha d’espavilar. Aquesta opció té avantatges molt interessants; I és que en no tenir suport, i contractar únicament recursos, resulta molt econòmic. Però l’inconvenient principal també és molt evident, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Com és el hosting de pàgines i botigues online que proposa ServeisTic per al vostre projecte?

Els paquets de hosting de pàgines web i botigues on-line que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions habituals, perquè a més de permetre que els clients s’administrin tots els serveis contractats possibles, i que en cas que ho prefereixin poder-nos encarregar d’aplicar qualsevol modificació que sol·licitin, o bé explicar als usuaris que ho demanin com poden fer allò que els faci falta. En cas que no sigui excessivament complicat pel seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els plans d’allotjament de pàgines i botigues virtuals s’hi inclouen diversos serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació de l’espai de hosting per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga on-line:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines, botigues i administració de dominis que es poden contractar a ServeisTic es poden administrar des de al panell de control. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients intenta fer els possibles per donar la millor resposta possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, si l’usuari vol que ens fen càrrec d’alguna modificació, només ha de contactar amb nosaltres, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i l’assessorament tècnic que en un moment donat pugui fer-li falta, per qualsevol tasca per la que li calgui suport, i si vol, tambe se li poden fer aquestes tasques, que inclouen l’activació d’adreces, (i si cal, la configuració remota als seus ordinadors connectant-nos amb escriptori remot), també ens podem cuidar de migrar de pàgines web, i botigues virtuals, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (és necessari apuntar els registres DNS Domain Name System cap a serveis externs, o fins i tot fer de mediadors amb l’actual proveïdor, de manera que el client es pugui oblidar de la migració.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines web, i botigues on-line de ServeisTic, esdevingui realment poc habitual, és l’adaptació de l’espai d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues dels usuaris. Aquestes adaptacions converteixen el servei d’allotjament de pàgines en un servei SEO, perquè faciliten que la pàgina web o botiga obtingui un millor posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga virtual, podrem revisar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li millores que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga on-line.

Els paquets d’allotjament tenen unes especificacions predeterminades, sobre les que es duen a terme les persoalitzacions en funció de les necessitats del projecte. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis de hosting per serveis estàndard.

2. Escut permanent amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i neutralitzar qualsevol malware del servidor immediatament.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el declarat, evitant d’aquesta manera, una quantitat de spam considerable.. Configuració de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (tant enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació mensual d’inexistència de redireccions il·lícites.

5. Còpies Backup de seguretat programades la darrera setmana, cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). Si es detecta alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la web o botiga virtual del projecte respongui més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Santa Margarida de Montbui:

Administració de servidors dedicats i VPS a Santa Margarida de Montbui:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa empresa o propietari, i altres aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei d’allotjament. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Santa Margarida de Montbui:

A més de l’allotjament de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santa Margarida de Montbui:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga online. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Santa Margarida de Montbui:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Santa Margarida de Montbui:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic destaquen també els plans de hosting, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement consisteix en aplicar algunes personalitzacions al seu pla de hosting per adaptar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga on-line per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan descrites a les pantalles de hosting web i servidors.

Més informació:


× +info?