Hosting de projectes online SEO personalitzat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Santa Perpètua de Mogoda

Els proveïdors de hosting web, fonamentalment enfoquen els serveis a dues opcions molt diferents;

1. És un servei 100% administrat, el client hi port fer algunes adaptacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En matèria de servei (i preu) en aspectes de hosting de dominis es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra possibilitat ho donaven tot fàcil, en aquesta pràcticament tot s’ha de fer. En tot cas, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues virtuals que us proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic, l’allotjament de pàgines i botigues online és compatible amb les dues possibilitats, a més incorpora diversos elements que el fan molt més interessant, i aconsegueixen que les pàgines i botigues virtuals millorin el posicionament:

1. Els serveis s’administren des d’una àrea privada, des d’on el client els pot gestionar amb total llibertat. Des d’aquesta àrea el client pot contractar, cancel·lar, o modificar tots els serveis que se li estiguin oferint des de ServeisTic. Per contra si l’usuari vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les adaptacions des del panell de control només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, enviar-nos un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes modificacions.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i l’assessorament tècnic que en un moment donat pugui fer-li falta, per qualsevol modificació del servei que no sigui capaç de fer sense suport, i si vol, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació d’adreces, (i si cal, les podem configurar remotament als seus pc’s connectant-nos amb escriptori remot), també ens podem fer càrrec de migrar de pàgines, i botigues, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (és necessari apuntar els registres DNS Domain Name System cap a serveis externs, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que el client es pugui oblidar de la migració.

3. Però, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines, i botigues virtuals de ServeisTic, sigui realment especial, és la personalització de les característiques del servei de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen faciliten que la pàgina web o botiga on-line millori el posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per millorar el posicionament, que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina o botiga online.

Els paquets de hosting tenen unes característiques bàsiques, a partir de les quals es fan les adaptacions en funció de les necessitats del projecte. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Protecció en temps real amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i eliminar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per tenir la seguretat que els remitents dels correus rebuts són els declarats a les capçaleres, i així evitar una part important del spam.. Configuració de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Revisió mensual per certificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de fraudulentes.

5. Còpies de seguretat programades la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Certificat SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga on-line . Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client prefereix un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé errors de comunicació). En cas de que hi hagi que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga del projecte es carregui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de servei tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Santa Perpètua de Mogoda:

Administració de servidors dedicats i VPS a Santa Perpètua de Mogoda:

Per aquells clients als que els cal allotjament per diversos dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa empresa o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Santa Perpètua de Mogoda:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santa Perpètua de Mogoda:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic pàgines web i botigues online. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Santa Perpètua de Mogoda:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar els registres des d‘una sola àrea privada. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Santa Perpètua de Mogoda:

Complementàriament als serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos plans d’hospedatge de dominis, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. tots els hostings inclouen un complement que els fa molt especials, aquest complement rau en fer les adaptacions necessàries al seu servei de hosting per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina o botiga virtual per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es detallen a les pantalles d’allotjament de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?