Hosting de botigues on-line a mida, amb adaptació i suport SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines web a Sentmenat

Quan es tracta d’allotjament de pàgines web, per norma el servei s’enfoca des de dues perspectives molt diferents;

1. És un servei que es basa en ocupar-se de pràcticament totes les actualitzacions que l’usuari pot necessitar, al que se li permet administrar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis el més habitual és que no vulgui preocupar-se de l’administració del seu domini, i per estalviar-se ensurts renuncia a aquesta responsabilitat per tal que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. La segona possibilitat és a les antípodes de la primera. El proveïdor facilita unes eines. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt clars; El cost és mínim. Però l’inconvenient principal també es veu immediatament, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues online que proposa ServeisTic per la vostra entitat?

A ServeisTic treballem amb un enfocament diferent dels serveis d’allotjament de pàgines i botigues online, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat possible als nostres usuaris, alhora que vetllem per la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis d’allotjament que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les caracterítiques del projecte, per tal de donar-li, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d‘àrea privada des d’on pot administrar els serveis i productes contractats. Podent contractar, pagar, renovar, donar de baixa, i en definitiva, gestionar tots els serveis del servei de hosting de pàgines web i botigues online que hagi contractat, ja sigui personalment, o per telèfon. I d’aquesta manera cuidar-se de totes les tasques que habitualment es realitzen des de l’àrea privada. Tot i que si n’és més partidari, les modificacions se li faran des del suport tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i l’assessorament tècnic que en un moment donat pugui fer-li falta, per fer qualsevol tasca per la que li calgui assessorament, i si vol, fins i tot ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que entre altres inclouen l’activació d’adreces de correu, (i si cal, un cop creades les podem configurar remotament als seus pc’s mitjançant connexió amb escriptori remot), així com la migració de pàgines, i botigues, cap al nostre servei de hosting web, a més de (és necessari administrar els registres DNS Domain Name System cap a serveis externs, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Administrar un servei de hosting amb suport, i que el propi servei s’adapti a les preferències de l’usuari, són aspectes que el fan molt més atractiu per tots els clients. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes en que participem amb el servei d‘allotjament. Per aquest motiu, vetllem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga virtual, en el referent a SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció de la pàgina o botiga virtual, de manera que és indispensable implementar algunes adaptacions a tots i cadascun dels allotjaments per tal que en treguin el màxim profit.

L’adaptació del servei d’allotjament, es fa sobre les característiques inicials de l’espai en que s’allotjaran els serveis del client, i que són les següents:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor velocitat d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines web o botigues online carreguin molt abans.

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i eliminar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. Filtre de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per rebre i enviar només missatges procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges de correu (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Certificació mensual de reenviaments de correu fraudulents, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones que no són els seus destinataris, amb la finalitat de donar-hi un ús fraudulent.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals i mensuals .

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues on-line. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si el client prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé problemes de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun correu retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis d‘allotjament, per facilitar que la web o botiga virtual del projecte es mostri amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Sentmenat:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sentmenat:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa entitat o propietari, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sentmenat:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sentmenat:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Sentmenat:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sentmenat:

A més dels serveis que es detallen en aquest espai. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’hospedatge , tots ells inclouen una àrea privada per gestionar els serveis . tots els hostings inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?