Servei d’allotjament de pàgines a Terrassa. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Les empreses d’allotjament de pàgines web, habitualment enfoquen els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. És un servei que es basa en ocupar-se de pràcticament totes les tasques que l’usuari pot necessitar, al que se li permet gestionar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis el més habitual és que no vulgui preocupar-se d’aquestes tasques, i prefereix que ho faci el seu proveïdor.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes d’allotjament de pàgines es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera opció ho donaven tot fàcil, en aquesta opció pràcticament tot està per fer. Tot i això, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Com és el hosting de pàgines i botigues on-line que proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic tenim un enfocament diferent dels serveis de hosting de pàgines i botigues on-line, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als nostres usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit del seu projecte. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que personalitzem els espais d’allotjament, a les caracterítiques dela iniciativa, per tal que tingui les màximes garanties d’èxit, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Els serveis contractats s’administren des d’un panell de control, des d’on l’usuari els gestiona amb total llibertat. Des d’aquest espai el client pot fer tot el que necessiti amb tots els serveis que se li estiguin oferint des de ServeisTic. D’altra banda si l’usuari ho prefereix, en lloc de fer-se les actuacions des del panell de control només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes actualitzacions.

2. Sovint l’usuari es vol encarregar ell mateix d’algun dels treballs d’administració tècnica del seu servei, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que l’usuari tingui la suficient preparació, com per assimilar fàcilment la formació per realitzar aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des de suport tècnic li donarem les explicacions necessàries. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu allotjament, com si necessita aprendre a configurar adreces de correu electrònic al seu ordinador. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar com es fa cada modificació del allotjament a la pantalla de l’usuari que ho ha de veure.

3. Que hi hagi qui es cuidi de les adaptacions en el servei, o que si hi estem interessats, estiguin disposats a ajudar-nos a administrar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques a tenir en compte, que fan que administrar els recursos esdevingui molt més còmode. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines web, o botigues on-line dels usuaris, així com els serveis relacionats funcionin, i funcionin perfectament. La finalitat de ServeisTic és contribuir, ser un dels serveis clau de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només utilitzem, i recomanem el sistema operatiu de servidors web que ens genera més confiança. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotgi, per tal que tant en el relatiu a SEO, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat possible a les característiques de cadascuna de les pàgines web o botigues on-line que s’hi allotgin. Així, els usuaris dels nostres serveis obtenen un millor posicionament, i millors garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina web o botiga online.

A aquestes personalitzacions dels serveis de hosting de dominis per pàgines o botigues virtuals, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor rapidesa d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Aquest sistema fa que les pàgines web o botigues virtuals carreguin més ràpid.

2. Protecció en temps real amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i eliminar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. Filtre de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per rebre i enviar únicament correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de sistemes de filtrat de correus per certificar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació periòdica d’inexistència de redireccions il·lícites.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals (2) i mensuals (3).

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP. Si l’usuari prefereix un altre panell de control, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé errors de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els missatges, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina o botiga online del projecte respongui amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Terrassa:

Administració de servidors dedicats i VPS a Terrassa:

Per aquells clients que necessiten hosting per diversos dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa societat o propietari, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Terrassa:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Terrassa:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic tant de web com de botigues virtuals. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva web. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per posicionar la seva web o botiga online. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Terrassa:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Terrassa:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic podem oferir plans de hosting per gairebé totes les necessitats, tots ells inclouen un backoffice per administrar els serveis . Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest extra En cas que el client ho hi estigui interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es detallen als espais d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


× +info?