Allotjament de pàgines web a mida, amb adaptació i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament web a Vacarisses

Els proveïdors de hosting web, principalment limiten els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des de la seva àrea de control, però normalment, en el dia a dia les acaba realitzant el departament tècnic. Es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament dels serveis del servidor, però si a l’usuari li cal fer alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. La segona possibilitat és exactament a l’inrevés. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I amb això el client ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt interessants; El cost és mínim. Però l’inconvenient principal també és molt evident, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució del que està passant.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues on-line que us pot oferir ServeisTic per al vostre projecte?

A ServeisTic, l’allotjament de pàgines i botigues online és compatible amb les dues opcions, a més incorpora alguns elements de valor afegit, que el fan molt més atractiu, i faciliten que les pàgines i botigues virtuals resultin més útils:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines, botigues virtuals i administració de dominis contractats a ServeisTic es poden actualitzar des de al panell de control. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients vol donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, si l’usuari vol que ens fen càrrec d’alguna modificació, només ha d’indicar què hem de fer, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. Un altre aspecte destacat del servei d’allotjament de ServeisTic, és que volem ajudar els nostres usuaris, a administrar els seus serveis. Si el nostre client es vol gestionar directament els dominis del seu allotjament, i sempre i quan prèviament tingui uns coneixements previs mínims, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li com fer cadascuna de les tasques. I en cas que calgui, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de seva pròpia pantalla, utilitzant l’escriptori remot.

3. Que hi hagi qui es cuidi de tot el que ens calgui, o que si hi estem interessats, ens ajudin a utilitzar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques molt interessants, que faciliten molt la utilització, i fan que el servei esdevingui molt més amigable. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines, o botigues virtuals dels clients, i els serveis que les acompanyen estiguin operatius, i funcionin perfectament. El nostre principal compromís és ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres clients. Per aquest motiu fem servir, i recomanem el panell de control per servidors de pàgines que ens genera més confiança. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotja, per tal que tant en el relatiu a aconseguir un millor posicionament, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat possible a les necessitats de cadascuna de les pàgines o botigues on-line que s’hi allotgin. Així, els clients dels nostres serveis obtenen un posicionament més destacat, i més garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina web o botiga virtual.

A aquestes personalitzacions del servei d’allotjament de dominis per pàgines o botigues, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Seguretat del sistema amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. Una combinació òptima per disposar d’un alt nivell de seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que el remitent de cada correu és el declarat, evitant d’aquesta manera la major part del spam… Utilització de sistemes de filtrat de missatges per garantir la legitimitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Backup remot amb còpies mensuals, 2 còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Certificat de seguretat SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé errors de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina o botiga on-line del projecte respongui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Vacarisses:

Administració de servidors dedicats i VPS a Vacarisses:

Per aquells clients que necessiten hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vacarisses:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vacarisses:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Vacarisses:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Vacarisses:

Com a complement als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de de dominis i pàgines web, tots ells inclouen àrea d’administració per gestionar els serveis contractats. tots els hostings inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels allotjaments, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?