Allotjament de botigues online a mida, amb personalització i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines web a Vallbona d’Anoia

En parlar sobre hosting web, el més freqüent és escollir entre dues possibilitats de servei;

1. Es tracta d’un servei totalment gestionat pel departament tècnic, en el que l’usuari pot fer algunes modificacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol cosa, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és exactament a l’inrevés. El proveïdor facilita unes eines. I amb això l’usuari ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt interessants; El cost és mínim. Però l’inconvenient principal també es veu immediatament, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que pot oferir ServeisTic per al vostre negoci?

A ServeisTic, el servei d’allotjament de pàgines i botigues virtuals és compatible amb les dues possibilitats, a més d’incorporar alguns elements de valor afegit, que el fan molt més atractiu, i milloren la utilitat de la seva pàgina web o botiga online:

1. Els serveis es gestionen des d’una àrea d’administració, des d’on el client els pot gestionar amb total llibertat. Des d’aquesta àrea el client pot fer tot el que necessiti amb tots els serveis que que tingui a ServeisTic. D’altra banda si l’usuari vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les adaptacions des de l’àrea d’administració només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes adaptacions.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui necessitar, per fer qualsevol modificació del servei que no sigui capaç de fer sense assessorament, i si vol, fins i tot ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que inclouen l’activació de bústies, (i si cal, un cop creades en podem fer la configuració remota als seus ordinadors mitjançant connexió amb escriptori remot), també ens podem fer càrrec de migrar de pàgines web, i botigues on-line, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (si cal apuntar els registres DNS Domain Name System cap a serveis externs, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que el client es pugui oblidar de la migració.

3. Però, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines, i botigues on-line de ServeisTic, sigui realment poc habitual, és la personalització de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues virtuals dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen permeten que la pàgina web o botiga virtual obtingui un millor posicionament als resultats de cerca a Google. I, si el client ho sol·licita (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina web o botiga, podrem estudiar els plugins que utilitza, i proposar-li millores que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga online.

Els serveis de hosting tenen unes configuracions bàsiques, sobre les que es fan les modificacions en funció de les necessitats del client. A continuació detallem les més rellevants:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Permet que les pàgines web o botigues virtuals carreguin molt abans.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar la presència de software maliciós.

3. Filtrat de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per impedir la recepció i l’enviament de correus fraudulents. Configuració de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones que no són els seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat diàries , quinzenals (2) i mensuals .

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé errors de comunicació). En cas de que hi hagi missatges retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga on-line del projecte es mostri amb més agilitat des de tot el món.

11. Hores de servei tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Vallbona d’Anoia:

Administració de servidors dedicats i VPS a Vallbona d’Anoia:

Per aquells clients que necessiten allotjament per diversos dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa entitat o propietari, i altres vegades aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vallbona d’Anoia:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vallbona d’Anoia:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament pàgines i botigues on-line. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga online. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Vallbona d’Anoia:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les modificacions. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si prefereix que li registrem els dominis, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Vallbona d’Anoia:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament de pàgines web, que semple incorporen un panell de control per gestionar els serveis contractats. En tots els allotjaments s’hi inclou un complement molt interessant, aquest complement es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu servei de hosting per adequar-lo a la programació del seu projecte web o botiga online per optimitzar-la per cercadors. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?