Servei d’allotjament de botigues on-line a Viladecavalls. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines, i millorar-ne la seguretat.

Quan ens referim a allotjament web, el més freqüent és que hi hagi dues possibilitats de servei;

1. És un servei que es basa en ocupar-se de gairebé totes les actualitzacions que necessita el client, al que se li permet administrar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis generalment no vol preocupar-se d’aquestes tasques, i per estalviar-se ensurts prefereix que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. En matèria de servei (i preu) en de hosting de pàgines es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra opció ho donaven tot fet, en aquesta opció pràcticament tot s’ha de fer. En tot cas, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servidor. En resum, cal saber què s’està fent per no tenir problemes amb el servei.


Com és el hosting de pàgines i botigues virtuals que us proposa ServeisTic per la vostra empresa?

Els paquets de hosting de pàgines i botigues online que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions més freqüents, perquè a més de permetre que els clients s’administrin tots els recursos possibles, i si ho volen ens podem fer càrrec de qualsevol modificació que requereixin, o bé explicar als usuaris que ho sol·licitin com poden fer allò que necessitin. Sempre i quan no resulti excessivament complicat pel seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els plans d’allotjament de pàgines i botigues virtuals s’hi inclouen diversos serveis molt útils per millorar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en la personalització del servei de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga on-line:

1. A ServeisTic, el client disposa d‘àrea privada per administrar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent donar d’alta, fer el pagament, renovar, donar de baixa, i en definitiva, gestionar tot el relacionat amb el servei d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que hagi contractat, ja sigui personalment, o per telèfon. Sense haver de demanar que un tècnic s’encarregui de cap de les modificacions que habitualment es realitzen des de l’àrea privada. Però si n’és més partidari, aquestes tasques se li poden realitzar des del suport tècnic.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui necessitar, per qualsevol modificació del servei per la que li calgui assessorament, i si ho prefereix, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que inclouen la creació de bústies de correu, (i si cal, la configuració remota als seus pc’s mitjançant connexió amb escriptori remot), també ens podem cuidar de migrar de pàgines, i botigues on-line, cap al nostre servei de hosting web, a més de (és necessari preparar els registres DNS cap a serveis externs, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, de manera que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins la seva finalització.

3. Poder disposar de suport, i que el servei d’allotjament s’adapti, són aspectes el converteixen en molt més fàcil, i agradable d’administrar per part del responsable. Però l’autèntic compromís de ServeisTic és ser una peça valuosa en l’èxit dels projectes als que donem servei. Per aquest motiu, vetllem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina o botiga, en les característiques SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina o botiga, de manera que és indispensable efectuar algunes modificacions a tots i cadascun dels hostings per tal que en treguin el màxim profit.

Els paquets d’allotjament tenen unes configuracions predeterminades, sobre les que es fan les adaptacions en funció de les necessitats del client. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema la informació s’entreguen molt més ràpid (facilitant la millora del posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de software maliciós.

3. Filtre de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per rebre i enviar únicament correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Utilització de sistemes de filtrat de correus per garantir la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per verificar que al domini del client no hi ha redireccions de correu il·lícites.

5. Còpies Backup de seguretat programades la darrera setmana, cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues on-line. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun correu retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per aconseguir que la web o botiga virtual del projecte es pugui consultar més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de assistència tècnica que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Viladecavalls:

Administració de servidors dedicats i VPS a Viladecavalls:

Quan el client té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o de terceres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Viladecavalls:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Viladecavalls:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per posicionar millor la seva pàgina web o botiga online. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Viladecavalls:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Viladecavalls:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets de hosting de pàgines web, tots ells inclouen una àrea privada per administrar els serveis . En tots els paquets de hostings s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?