Allotjament de projectes on-line a mida, amb adaptació i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Vilanova del Camí

Quan es tracta de hosting de pàgines web, habitualment el servei s’enfoca des de dues vessants oposades;

1. És un servei totalment administrat, en el que l’usuari pot fer algunes actualitzacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. En el relatiu a servei (i preu) en de hosting de pàgines es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra possibilitat ho donaven tot fàcil, en aquesta pràcticament tot està per fer. En tot cas, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, tot i que és important que per defecte no hi ha els backups configurats (i són imprescindibles), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè per configurar-los s’ha de tenir informació del projecte.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues on-line que us proposa ServeisTic per al vostre negoci?

El servei d’allotjament de pàgines i botigues online de ServeisTic, és compatible amb les dues possibilitats, a més incorpora diversos elements que el fan molt més interessant, i faciliten que les pàgines web i botigues online tinguin més visibilitat a Google:

1. Els serveis s’administren des d’una àrea privada, des d’on l’usuari els gestiona amb total llibertat. Des d’aquest espai l’usuari pot contractar, donar de baixa, o actualitzar tots els serveis que que li utilitzi de ServeisTic. Per contra si el client vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les tasques des de l’àrea privada només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, enviar-nos un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes accions.

2. Un altre aspecte destacat del servei d’allotjament de ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres usuaris, a administrar els seus dominis. Si el nostre client prefereix administrar directament els dominis del seu hosting, i sempre i quan tingui les nocions tècniques mínimes, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que calgui, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de seva pròpia pantalla, utilitzant l’escriptori remot.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei de hosting de pàgines web, i botigues virtuals de ServeisTic, sigui realment especial, és la personalització de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues on-line dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen permeten que la pàgina o botiga on-line obtingui un millor posicionament als resultats de cerca a Google. I, si el client ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina web o botiga virtual, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per aconseguir un millor posicionament, que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga.

Els serveis de hosting tenen unes característiques bàsiques, sobre les que es duen a terme les adaptacions en funció de les necessitats de l’usuari. A continuació detallem les més rellevants:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Anàlisis periòdics amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i eliminar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. Filtres SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que els remitents dels missatges rebuts són els que apareixem a les capçaleres, i així evitar una part important del spam.. Utilització de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació mensual d’inexistència de redireccions de missatges de correu fraudulentes.

5. Backup remot amb còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga online . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP Control Web Panel. Si el client vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé errors de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun missatge retingut, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la web o botiga online del projecte es carregui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de assistència tècnica que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Vilanova del Camí:

Administració de servidors dedicats i VPS a Vilanova del Camí:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa societat o propietari, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei d’allotjament. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vilanova del Camí:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a enviar spam utilitzant la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vilanova del Camí:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines web d’empreses als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Vilanova del Camí:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Vilanova del Camí:

Addicionamement als serveis exposats en aquest espai. A ServeisTic destaquen també els plans d’hospedatge, tots ells inclouen una àrea privada per administrar els serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit consisteix en aplicar algunes personalitzacions al seu servei de hosting per adaptar-lo a la programació del seu projecte web o botiga online per fer-la més segura i millorar-ne el SEO. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan explicades a les pantalles d’hospedatge de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?