Servei d’actualització de programació de pàgines WordPress, per millorar la seguretat i incrementar la utilitat de les pàgines, a Barberà del Vallès.

El manteniment de la programació de pàgines web, consisteix en realitzar treballs que per un costat eviten problemes no desitjats, i per l’altre fan possible tenir la pàgina web en millors condicions, per treure més profit de les oportunitats que sorgeixen gràcies a ser a Internet.

Què es pot evitar amb el manteniment de la programació de botigues on-line?

Quan es fa la pàgina web per una empresa, cal que sàpiga de que l’haurà d’actualitzar cada cert temps. I no només pel que fa a continguts. S’ha de tenir cura de la programació, i evitar que esdevingui obsoleta. Aquest manteniment de pàgines web és la millor manera d’evitar incidents de seguretat que es poden donar en el moment més inesperat.

Fins que s’ha patit en primera persona, o un pirateig a la pàgina web, el més habitual, és creure que aquestes coses no ens passaran mai.

Des dela nostra perspectiva, i amb l’experiència de gestionar diversos centenars de dominis simultàniament, podem assegurar que aquestes precaucions són necessàries, perquè és estrany el mes que no hi hagi algun domini amb un problema greu per desatendre el seu WordPress. Dit d’una altra manera, si fos una loteria, tard o dhora acabaria tocant tothom que no adopti les precaucions necessàries per evitar-ho.

Quan s’informa al client que de la utilització de la seva botiga virtual per alguna acció il·lícita, i que se li han de suspendre els seus serveis fins que estigui resolta la incidència, és freqüent que ho consideri un atac personal d’algú. En realitat però és que no es tracta d’un enemic. Li han hackejat la seva pàgina únicament per la vulnerabilitat a causa de la manca d’actualitzacions.

En haver-se fet palesa la incidència, la solució és bastant més complexa que únicament anar aplicant les actualitzacions a mesura que es publicaven, perquè s’ha d’esbrinar quan es va infectar pàgina web, quins són els arxius i continguts que s’han actualitzat després d’aquella data… En conjunt, una feinada considerable, per molt que es tinguin diverses còpies de seguretat. A part de les complicacions que hi ha per netejar la pàgina web, s’han de fer altres accions, com netejar les llistes negres. Es tracta d’intervencions que resulten costoses, que quan es donen molt sovint, el servidor es limita a informar, i es nega a tornar a activar la pàgina fins que s’hagin resolt les incidències. En altres com és el cas de ServeisTic, es poden fer aquestes tasques, agilitzant-ne la resolució, però cobrant les hores que calgui dedicar-hi, oferint a més una solució a llarg terme, consistent en fer nosaltres aquestes actualitzacions de seguretat.

Les finalitats per dur a terme aquestes accions poden ser molt variades. Des de utilitzar la pàgina web per enviar spam, fins utilitzar-la com a repositori d’arxius amb virus, als que s’enllaça des de missatges amb textos de l’estil “descargue su factura”, o “Descargue el software gratuito” per infectar els ordinadors de qui cliqui l’enllaç.

Les botigues virtuals, són pàgines especialment sensibles a les intrussions per part de personatges amb males intencions, perquè a més de la informació, entre altra informació sensible, també inclouen els usuaris, i les seves dades.


Avantatges de tenir la programació actualitzada?

Tot i que els perills de tenir la programació desactualitzada són força evidents per si mateixos, si es vol aprofitar la botiga virtual, encara ho són més els avantatges d’actualitzar la programació amb certa assiduïtat. Perquè els complements van evolucionant, en van apareixent de més funcionals, i fins i tot plugins, que poden ser interessants per alguna finalitat concreta, que fins aquell moment no existia.

En el cas de pàgines que tinguin un nivell d’interacció més important amb l’usuari, com en vendes online, l’actualització freqüent dels plugins, permet estar més al cas de les noves aplicacions que faciliten millorar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant per exemple, nous plugins de comunicació amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat.


Per millorar la seguretat de pàgines web i el posicionament a Google, la proposta de ServeisTic és…

A ServeisTic, com a part del manteniment de pàgines i botigues online que s’ha de fer per al seu bon funcionament, prioritzem actualitzar els existents i afegir noves funcionalitats que permetin fer més segura la pàgina o la botiga on-line. I com a segona prioritat, tenim la de potenciar el posicionament, incorporant plugins que no impliquin tenir més dedicació per gestionar habitualment els continguts, i que ajudin al nostre client a millorar els dos aspectes. A més d’aquests també podem incorporar altres complements per tal de millorar l’aprofitament de la pàgina.

Com a opció que completaria la millora de la pàgina o botiga online del client en les característiques de SEO, a més els complements passius per millorar l’aprofitament del projecte des de Google sense tenir més feina en les actualitzacions quotidianes. També li exposem altres plugins que tot i que se’ls ha de dedicar més temps, poden resultar molt més útils per aprofitar de la pàgina o botiga virtual.

La proposta d’actualitzacions de ServeisTic, consisteix en fer 2 actualitzacions de complements a l’any. D’aquesta manera, el preu és raonable, i la pàgina o botiga online no corre perill de ser utilitzada per desconeguts.

En el cas que el client necessiti incorporar una sola millora o actualització, o bé que vulgui que es facin les tasques de manteniment en un moment diferent a les dates establertes al calendari, caldrà estudiar la procedència de fer-ho. Això és degut a que implementar les actualitzacions de manteniment, no és clicar un botó. Prèviament s’ha de fer un treball de preparació per si es desencadena qualsevol incident durant el manteniment. En tot cas, tot i considerar dues actualitzacions anuals, la proposta de manteniment en contempla 3 per donar resposta a aquestes situacions.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Barberà del Vallès:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Barberà del Vallès:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic pàgines web i botigues online. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Barberà del Vallès:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Barberà del Vallès:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de de dominis i pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan descrites a les pantalles de hosting de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Barberà del Vallès:

Pensant en els clients als que els cal allotjar diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Barberà del Vallès:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


× +info?