Riscos de no mantenir, i què es guanya amb l’adequat manteniment de la programació de pàgines WordPress? Per què mantenir la botiga virtual actualitzada?

Les botigues virtuals s’han de mantenir fonamentalment per dos motius; el primer és que fent-ne el manteniment es dificulta que es puguin produir intrussions que acabarien enviant spam o coses pitjors des de la botiga online. Però el que realment hauria de motivar a dur a terme el manteniment d’una pàgina, és el segon motiu; que amb el manteniment de la botiga on-line, es poden actualitzar i incorporar noves prestacions, que permeten treure’n més profit.

Què es pot evitar amb el manteniment de la programació de botigues virtuals?

Una gran proporció de les pàgines web que hi ha utilitzen WordPress. És una proporció tal que si es volen infectar milions d’ordinadors per qualsevol malifeta, la manera més ràpida de fer-ho és aprofitar un forat de seguretat que serveixi pel que es vol fer, i buscar botigues on-line que funcionin amb WordPress que no l’hagin resolt. Sembla difícil o entretingut, però no ho és tant perquè aquesta tasca es pot automatitzar, i fer un robot que rastregi, per exemple, si algun dels resultats d’una cerca a Google té el forat de seguretat. Habitualment els problemes de seguretat es resolen en instal·lar actualitzacions. I és per aquest motiu que és prioritari tenir els plugins i la pròpia programació de WordPress actualitzada.

Llevat aquells que ja han estat víctimes d’alguna acció de pirateria, el normal és que tothom es consideri lliure de qualsevol amenaça relacionada amb la seva botiga virtual fins que un dia en que és testimoni directe de que també li pot passar.

L’experiència, ens deixa molt clar que cal prendre mesures per evitar que la programació i els plugins es quedin obsolets, perquè per experiència sabem que si una pàgina no es manté actualitzada, trigarà més o menys, però segur algú acabarà trobant com utilitzar-la per fer alguna cosa il·lícita.

Quan s’informa al client que s’ha utilitzat la seva pàgina per alguna acció il·lícita, i que s’han de suspendre els seus serveis fins que estigui resolta la incidència, és freqüent que ho consideri un atac personal d’algú. La realitat però és que aquest enemic no existeix. Li han hackejat la seva pàgina únicament per la vulnerabilitat a causa de la manca d’actualitzacions.

En haver-se fet palesa la incursió, la solució és bastant més complicada que únicament anar aplicant les actualitzacions i els pedaços de seguretat, perquè s’ha d’esbrinar des de quan s’ha infectat botiga online, quins són els arxius i continguts que s’han actualitzat després d’aquella data… En resum, una feinada considerable, per molt que es tinguin diversos backups. A part de les dificultats per netejar la pàgina, s’han de fer altres tasques, com treure la pàgina de llistes negres. Són unes intervencions que resulten costoses, davant les quals molt sovint, el servidor es limita a comunicar-ho, i es nega a tornar a activar la pàgina fins que s’hagin resolt les incidències. En altres com és el cas de ServeisTic, es poden fer aquestes tasques, agilitzant-ne la resolució, però cobrant les hores que calgui dedicar-hi, oferint a més una solució a llarg terme, consistent en fer nosaltres aquestes actualitzacions de seguretat.

Les finalitats d’aquestes accions poden ser diverses. Des de utilitzar la pàgina web per enviar spam, fins utilitzar l’espai com a repositori d’arxius infectats, als que s’enllaça des de missatges amb textos de l’estil “descargue su factura”, o “Descargue el software gratuito” per infectar els ordinadors de qui cliqui l’enllaç.


En què ens pot beneficiar el manteniment de la programació de botigues online?

Deixant de costat els aspectes negatius a evitar, i que fan que sigui necessari mantenir la programació actualitzada, hi ha diversos aspectes positius, que per ells sols, fan que resulti molt atractiu efectuar un manteniment de pàgines web sovintejat, perquè a més d’estalviar riscos de seguretat, permetrà modernitzar els complements, canviant-los per altres que aportin noves utilitats a la botiga on-line, i li permetin arribar a un públic més ampli.

En el cas de pàgines que tinguin un nivell d’interacció més gran amb l’usuari, com és el cas de vendes online, l’actualització freqüent dels plugins, permet seguir de més aprop les noves aplicacions que ajuden a incrementar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant per exemple, nous complements de comunicació amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat.


Per millorar la seguretat de botigues online i el SEO, ServeisTic us proposa…

Des de ServeisTic, recomanem com a pràctica indispensable el manteniment de la programació de pàgines web, botigues virtuals i qualsevol projecte de comerç electrònic. Dedicant una especial atenció, a banda dels requeriments relacionats amb la seguretat, que a més són imprescindibles, són els relacionats amb el posicionament a Google, que ajuden a que la pàgina, botiga online agradi més a Google, i tingui un millor posicionament. Sense deixar de valorar, i proposar al client qualsevol altre servei, que ajudi a incrementar l’aprofitament d’Internet.

Amb la finalitat de millorar l’aprofitament de la pàgina o botiga online, en la primera actualització i revisió de plugins, hi incorporem els complements de posicionament a Google que considerem més adequats, després de valorar els que hi ha inicialment la pàgina web o botiga virtual, alhora recomanem aquells que cosiderem interessants però que requereixem incrementar la dedicació en les de continguts de la pàgina o botiga online, exposant-li també els avantatges que en podria obtindre.

Pel que fa a les periodicitats, des de ServeisTic som partidaris de fer les actualitzacions de la programació de les pàgines web o botigues on-line dues vegades a l’any. Així, no hi ha un excés de dedicació que encariria aquestes tasques, i és molt difícil que la programació arribi a ser tan obsoleta com perquè la pàgina web o botiga virtual corri perill de ser utilitzada amb finalitats il·lícites.

En el cas que el client requereixi incorporar una sola millora o actualització, o li calgui que s’executin les actualitzacions en un moment diferent a les dates establertes al calendari, caldrà valorar la necessitat de fer-ho. Això és degut a que efectuar les actualitzacions de manteniment, no és pitjar un botó. Prèviament s’ha de fer una tasca de preparació per si es desencadena qualsevol problema durant el manteniment. De tota manera, tot i considerar dues actualitzacions anuals, la proposta de manteniment en contempla tres per donar solució a aquestes situacions.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Calaf:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Calaf:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Per aquest motiu, si, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga on-line. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per posicionar millor la seva pàgina o botiga on-line. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Calaf:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Calaf:

Com a complement als serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic tenim plans d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest valor afegit consisteix en adaptar el seu pla de hosting per adaptar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar a les pantalles d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Calaf:

Per aquells clients que necessiten allotjar diversos dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa empresa o propietari, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei de hosting. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Calaf:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris de mantenir els plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


× +info?