Manteniment de la programació i plugins de projectes WordPress, per incrementar la seguretat, el posicionament als cercadors, i la utilitat de les pàgines, a Carme

Els treballs de manteniment de botigues virtuals, tenen dues finalitats, evitar que es puguin utilitzar per accions il·legals, i alhora per incorporar noves funcionalitats per tal que la pàgina web resulti més eficient.

Què es pot evitar amb l’actualització de la programació de pàgines?

Malauradament, en fer una botiga on-line amb WordPress no és massa habitual advertir al client dels riscos que implica que més d’un terç de les botigues online del món funcionin amb aquesta programació. Com a conseqüència, hi ha una gran quantitat de pàgines i botigues amb programacions obsoletes. I per tant amb forats de seguretat esperant que els aprofitin per qualsevol malifeta. Per evitar-ho, és necessari, i normalment suficient, aplicar les actualitzacions amb certa freqüència.

És força habitual que fins que s’ha viscut, perquè algú que ha aconseguit fer alguna malifeta a la seva pàgina web, la pirateria es consideri poc menys que un mite, i creure que aquestes coses només passen a qui s’ho busca.

Des del nostre punt de vista, i amb l’experiència d’administrar diversos centenars de dominis simultàniament, podem assegurar que aquestes precaucions són necessàries, perquè és estrany el mes sense que hi hagi algun domini amb una incidència greu per no tenir cura del manteniment del seu WordPress. Dit d’una altra manera, si fos una loteria, acabaria tocant tothom que no adopti les precaucions necessàries per evitar-ho.

Quan s’informa al client que se li han de suspendre els serveis fins la resolució de la incidència, una de les frases més escoltades és “no m’ho hauria esperat mai”, i poca estona després també és molt freqüent el “i per què m’ho fan a mi?”. Però hem de tenir molt present que aquesta no és cap acció hostil, ni cap venjança personal. El que ha passat és que un hacker de qualsevol lloc del món, havia de trobar pàgines per fer les seves males accions, i la d’aquest client era vulnerable perquè no s’havia actualitzat des de ves a saber quan.

Les incidències causades per incursions al servidor no són fàcils de resoldre. En primer lloc perquè cal trobar el malware o les modificacions que s’han fet al sistema, en segon lloc perquè cal fer la posada al dia que no es va fer quan hauria calgut. Sovint aquestes situacions es compliquen amb altres incidències sobrevingudes deguts a l’antiguitat de la programació de la botiga online. I també perquè durant aquestes accions es perpetren moltes infraccions, que com a mínim obliguen a treure la IP de la botiga virtual de múltiples llistes negres. Treballs que, i amb tota la raó, perquè són tan perilloses com evitables, normalment els proveïdors d’allotjament que les resolen, cobren per fer-ho, per considerar-les una negligència del client.

Les finalitats per dur a terme aquestes accions poden ser molt variades. Des de utilitzar la pàgina web per enviar spam, fins utilitzar-la com a repositori d’arxius amb virus, als que s’enllaça des de correus amb textos com “descargue su factura”, o “Descargue el software gratuito” per infectar els ordinadors de qui cliqui l’enllaç.

Les botigues virtuals, són pàgines especialment sensibles a les intrussions per part de personatges amb males intencions, perquè a més de la informació, entre altra informació sensible, també inclouen els usuaris, i les seves dades.


En què ens pot beneficiar el manteniment de la programació de botigues on-line?

Actualitzar amb freqüència els complements i de la mateixa programació de la pàgina web, a més d‘evitar incidents causats per una programació desactualitzada, dóna l’oportunitat d’incorporar noves funcionalitats, i millorar les opcions, els serveis i la usabilitat de la pàgina webEn el cas de pàgines amb un nivell d’interacció més gran amb l’usuari, com és el cas de vendes online, l’actualització freqüent dels complements, permet seguir de més aprop les noves aplicacions que ajuden a incrementar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant noves utilitats per interactuar amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat..

Quan es tracta de pàgines que tinguin un nivell d’interacció més important amb l’usuari, com és el cas de comerç electrònic, l’actualització freqüent dels plugins, permet estar més al cas de les noves aplicacions que faciliten incrementar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant per exemple, nous complements de comunicació amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat.


Per garantir la seguretat de pàgines web i el SEO, a ServeisTic proposem…

Tot i que si trobem a faltar alguna utilitat que fomenti la persuasibilitat, o la interacció amb els visitants de la pàgina web o botiga on-line, li comentem al client. Els principals criteris que fem els possibles per preservar en els processos de manteniment de la programació, són la seguretat de la pàgina, botiga virtual, i el SEO. Amb aquesta finalitat, a banda d’actualitzar els complements de la pàgina o botiga online, també proposem al client la incorporació d’altres que no li donaran més feina en la gestió diària dels continguts, però si que li permetran aprofitar millor la seva pàgina web, botiga online.

Per completar la millora de la pàgina o botiga on-line del client en els aspectes de posicionament a Google, a més d’incorporar els complements que milloraran l’aprofitament del projecte des de Google sense haver-hi de tenir més dedicació habitualment. També li proposem altres complements que tot i que requereixen un treball addicional, poden ser molt útils per aprofitar de la pàgina web o botiga virtual.

La proposta de manteniment de ServeisTic, consisteix en fer 2 revisions de plugins a l’any. Així, el preu és assequible, i la pàgina web o botiga virtual no deixa de ser segura.

Tot i plantejar 2 actualitzacions de complements anuals, n’hi pot haver una tercera, sempre i quan existeixi una justificació com; un avís de seguretat, canvi rellevat a la pàgina web, o alguna altra situació poc freqüent, que faci recomanable realitzar aquest manteniment addicional.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Carme:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Carme:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament optimitzant pàgines web i botigues virtuals. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions adequades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Carme:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Carme:

Complementàriament als serveis explicats en aquest apartat. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets de hosting, tots ells inclouen un panell de control per gestionar els serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un complement que els fa molt especials, aquest complement consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu pla d’allotjament per adaptar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga per tal que sigui més segura i millorar-ne el SEO. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es detallen als apartats d’allotjament de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Carme:

Per aquells clients que necessiten allotjament per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Carme:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir els complements i la programació web WordPress al dia, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


× +info?