Què s’evita, i avantatges d’un manteniment adequat de la programació de pàgines WordPress? Val la pena mantenir una pàgina web actualitzada?

Les pàgines requereixen manteniment fonamentalment per dos motius; el primer és que amb un manteniment adequat es dificulta que es produeixin intrussions que podrien enviar spam o coses pitjors des de la pàgina web. Però el que realment hauria de motivar a fer el manteniment d’una botiga virtual, és el segon motiu; que en fer el manteniment de la pàgina, s’actualitzen i incorporen noves prestacions, que permeten millorar-ne l’aprofitament.

De què protegeix l’actualització de la programació de botigues virtuals?

En crear una botiga on-line amb WordPress no és del tot habitual advertir al client dels riscos que implica que més d’un terç de les pàgines del món funcionin amb aquesta programació. En conseqüència, hi ha una gran quantitat de pàgines i botigues amb programacions obsoletes. I per tant amb problemes de seguretat esperant que els aprofitin per qualsevol engany. Per evitar que ens passi, és necessari, i habitualment és suficient, instal·lar les actualitzacions amb certa freqüència.

És força habitual que fins que s’ha tingut un ensurt, perquè algú que ha aconseguit fer alguna malifeta a la seva botiga online, la pirateria es consideri una cosa que “diuen que existeix”, i creure que aquestes coses no passaran mai.

Però la realitat, ens deixa molt clar que cal prendre mesures per evitar que es quedi obsoleta, perquè per experiència tenim la seguretat de que si una pàgina no s’actualitza periòdicament, serà qüestió de temps però segur algú trobarà la manera d’utilitzar-la per fer alguna acció il·lícita.

Quan s’informa al client que de la utilització de la seva pàgina per alguna acció il·lícita, i que s’han de suspendre els seus serveis fins que estigui resolta la incidència, és força habitual que ho consideri un atac personal d’algú. La realitat però és que no es tracta d’un enemic. El motiu pel que s’ha hackejat la seva pàgina únicament perquè era més vulnerable que altres, a causa de la manca d’actualitzacions.

En haver-se fet palesa la incidència, la solució és bastant més complexa que si s’haguéssin anat aplicant les actualitzacions i els pedaços de seguretat, perquè s’ha d’esbrinar des de quan s’ha infectat botiga virtual, quins són els arxius i continguts que s’han actualitzat després d’aquella data… En resum, molta feina, per més que es tinguin diversos backups. A part de les dificultats per netejar la pàgina, també hi ha altres accions, com netejar les llistes negres. Són unes intervencions que resulten costoses, que quan es donen molt sovint, el proveïdor de hosting es limita a informar, i es nega a reactivar la pàgina fins que el programador n’hagi resolt els problemes. En altres com és el cas de ServeisTic, ens podem encarregar d’aquestes tasques, agilitzant-ne la resolució, però cobrant les hores que s’hi hagin dedicat, oferint a més una solució a llarg terme, consistent en fer nosaltres aquestes actualitzacions de seguretat.

Les intencions per dur a terme aquestes accions poden ser diverses. Des de utilitzar la pàgina web per enviar spam, fins utilitzar l’espai com a repositori d’arxius infectats, als que s’enllaça des de missatges amb textos similars a “descargue su factura”, o “Descargue el software gratuito” per tal d’infectar ordinadors de qui cliqui l’enllaç.

Un àmbit en el que Cal ser molt prudent en el relatiu a les mesures de seguretat, i a tenir la programació de la pàgina web actualitzada, és el dels negocis de comerç electrònic, els quals a banda de les utilitats habituals d’un hosting, incorporen les fitxes dels clients, les comandes i dades particulars que no han de ser llegibles ni utilitzables per qualsevol que aconsegueixi accedir al servidor.


Avantatges de mantenir la programació actualitzada?

Actualitzar amb freqüència els plugins i de la mateixa programació de la botiga on-line, a més de que evita incidents causats per una programació desactualitzada, dóna l’oportunitat d’incorporar noves funcionalitats, millorant les opcions, els serveis i la usabilitat de la botiga onlineQuan es tracta de pàgines que tinguin un nivell d’interacció més important amb l’usuari, com en comerç electrònic, l’actualització freqüent dels plugins, permet seguir de més aprop les noves eines que ajuden a millorar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant nous plugins de comunicació amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat..

Quan es tracta de pàgines que tinguin un nivell d’interacció més important amb l’usuari, com és el cas de vendes online, l’actualització freqüent dels complements, permet seguir de més aprop les noves aplicacions que faciliten incrementar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant per exemple, noves utilitats per interactuar amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat.


Per millorar la seguretat de botigues online i el SEO, la proposta de ServeisTic és…

A ServeisTic, com a part del manteniment de pàgines web i botigues online que s’ha de dur a terme per tal que funcionin adequadament, donem prioritat a actualitzar els existents i afegir noves funcionalitats que permetin fer més segura la pàgina o la botiga online. I com a segona prioritat, tenim la de potenciar el posicionament, incorporant plugins que no donin més dedicació per gestionar habitualment els continguts, i que alhora puguin ajudar al nostre client a millorar els dos aspectes. A banda, però també podem proposar altres complements per tal de aprofitar millor la pàgina.

Per totes aquestes raons, quan el responsable de la pàgina o botiga on-line ens fa la confiança de permetre’ns fer-nos càrrec del manteniment de la seva pàgina web o botiga on-line, hi afegim els complements bàsics que ens serviran per millorar-ne posicionament a Google, i li fem una proposta per incorporar-hi plugins i utilitats més avançades. Per les quals cal dedicar-hi més temps, però que són molt positives pels cercadors, i els ajuden a mostrar-les en millors posicions als resultats de Google.

La proposta d’actualitzacions de ServeisTic, consisteix en fer 2 actualitzacions de plugins a l’any. Així, el preu és assequible, i la pàgina o botiga virtual no corre perill de ser utilitzada per desconeguts.

És important saber que el procés de les actualitzacions implica tota una preparació, de còpia prèvia dels continguts i les bases de dades, per tal de poder recuperar la pàgina web o botiga online el més aviat possible, en cas que alguna cosa surti molt malament. De manera que, incorporar o bé activar complements, per part nostra és una tasca que no es pot fer sense una planificació prèvia, i a més es realitzarà dues vegades cada any, amb un màxim de 3.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Castellolí:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellolí:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. I atenent als resultats, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Castellolí:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres des d‘una sola àrea privada. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellolí:

Complementàriament als serveis que es detallen en aquest espai. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’allotjament, que semple incorporen un panell de control per administrar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit consisteix en adaptar el seu pla d’allotjament per adaptar-lo a la programació de la seva pàgina o botiga online per tal que sigui més segura i millorar-ne el SEO. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Castellolí:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines web amb diferents dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellolí:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir plugins i la programació web WordPress al dia, així es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquestes activitats es poden limitar a enviar spam des de la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


× +info?