Manteniment de la programació i complements de projectes WordPress, per millorar les garanties de seguretat, el posicionament a Google, i la utilitat de les pàgines, a El Bruc

El manteniment de la programació de botigues virtuals, consisteix en treballs que per un costat eviten problemes no desitjats, i per l’altre fan possible tenir la botiga online en millors condicions, per treure més profit de les oportunitats que sorgeixen gràcies a ser a Internet.

De què protegeix l’actualització de la programació de botigues virtuals?

En desenvolupar una pàgina web amb WordPress no és massa habitual advertir al client dels perills que implica que més del 33% de les botigues online del món funcionin amb aquesta programació. Com a conseqüència, hi ha una gran quantitat de pàgines i botigues amb programacions obsoletes. I inevitablement amb forats de seguretat que es poden aprofitar per qualsevol delicte. Per evitar-ho, és necessari, i normalment és suficient, tenir la pàgina web actualitzada.

Fins que s’ha patit en primera persona, alguna infecció a la botiga online, el més habitual, és creure que aquestes coses no ens passaran mai.

Tot i això, l’allotjament de centenars d’allotjaments, ens ha deixat molt clar que sense un manteniment apropiat de la programació, i sense prendre les precaucions indispensables, cada mes hi poden haver incidències molt greus a causa d’actes de pirateria informàtica sobre botigues virtuals amb WordPress que per falta de manteniment han quedat obsoletes.

Quan s’informa al client que s’ha utilitzat la seva botiga virtual per alguna acció il·lícita, i que se li han de suspendre els seus serveis mentre es resol la incidència, és freqüent que ho consideri un atac personal d’algú. La realitat però és que aquest enemic no existeix. El motiu pel que s’ha hackejat la seva pàgina només per la vulnerabilitat a causa de la deixadesa en les actualitzacions.

Quan ja s’ha declarat la incursió, la solució resulta força més complicada que únicament anar aplicant les actualitzacions a mesura que es publicaven, perquè s’ha d’esbrinar des de quan s’ha infectat pàgina, quins són els arxius i continguts que s’han actualitzat després d’aquella data… En resum, molta feina, per molt que es tinguin diverses còpies de seguretat. A més de les complicacions que hi ha per netejar la botiga virtual, s’han de fer altres feines, com netejar les llistes negres. Es tracta d’intervencions que resulten costoses, que quan es donen en molts casos, el servidor es limita a comunicar-ho, i es nega a tornar a activar la pàgina fins que el programador n’hagi resolt les incidències. En altres com és el de ServeisTic, es poden fer aquestes tasques, agilitzant-ne la resolució, però cobrant les hores que calgui dedicar-hi, oferint a més una solució a llarg terme, consistent en fer-nos càrrec d’aquestes actualitzacions de seguretat.

En aquestes accions, el motiu pel que es vol accedir a l’espai de l’allotjament a través de botiga virtual, amb freqüència és instal·lar aplicacions, penjar arxius infectats per enllaçar-los des de missatges de SPAM, o l’enviament de SPAM, tot i que hi ha moltes altres possibilitats.


Avantatges de tenir la programació actualitzada?

Deixant de costat els efectes negatius a evitar, i que fan que sigui necessari mantenir la programació a les darreres versions, hi ha multitud d’aspectes positius, que per ells sols, fan que resulti molt atractiu portar un manteniment de pàgines web freqüent, perquè a més d’estalviar riscos de seguretat, donarà l’oportunitat de modernitzar els plugins, canviant-los per altres que aportin noves utilitats a la pàgina web, i li permetin arribar a un públic més extens.

Si la pàgina és una botiga on-line, de la mateixa manera que és més necessari mantenir el software actualitzat. Per comerç electrònic, també molt sovint surten noves versions de complements que serveixen per fomentar la interacció, millorar la persuasibilitat, o mostrar a l’usuari alguns articles en que el sistema considera que pot estar interessat gràcies a les consultes de visites anteriors. Per tant, encara que s’hagin de fer actualitzacions per obligació, sovint aportaran millors arguments que donaran més arguments la botiga virtual per vendre més.


Per millorar la seguretat de botigues online i el SEO, ServeisTic us proposa…

Des de ServeisTic, recomanem que es realitzi el manteniment de la programació de pàgines, botigues online i qualsevol projecte de comerç electrònic. Dedicant una especial atenció, a banda dels criteris de seguretat, que considerem els prioritaris, són els relacionats amb el SEO, que ajuden a que la pàgina web, botiga on-line agradi més als cercadors, i aparegui abans a les cerques. Sense deixar de valorar, i proposar al client qualsevol altre servei, que serveixi per incrementar l’aprofitament d’Internet.

Per aquests motius, en el moment que el responsable de la pàgina web o botiga on-line ens dóna la confiança per fer-nos càrrec del manteniment de la seva pàgina o botiga on-line, hi incorporem els elements bàsics que ajudaran a millorar-ne SEO, i li plantegem una proposta per incorporar-hi plugins i utilitats més avançades. Per les quals cal dedicar-hi més temps, però que els cercadors valoren positivament, i els permeten mostrar-les en millors posicions als resultats de les cerques.

Pel que fa a les periodicitats, a ServeisTic som partidaris de fer el manteniment dels plugins de les pàgines o botigues online 2 vegades a l’any. D’aquesta manera, el cost és limitat, i és molt difícil que la programació arribi a ser prou obsoleta com perquè la pàgina o botiga on-line corri perill de ser utilitzada amb qualsevol objectiu poc ètic.

En el cas que el client desitgi incorporar una sola millora o actualització, o li calgui que es realitzin les tasques de manteniment en un moment diferent a les dates establertes al calendari, necessitarem avaluar la necessitat de fer-ho. Això és degut a que efectuar les actualitzacions de manteniment, no és clicar un botó. Prèviament s’ha de fer un treball de preparació per si es dóna qualsevol incident en el procés. En tot cas, tot i considerar dues actualitzacions anuals, la proposta de manteniment en contempla tres per donar una solució a aquestes situacions.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress El Bruc:

Posicionament de pàgines web i botigues online a El Bruc:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a El Bruc:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a El Bruc:

Complementàriament als serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de dominis, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest complement es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu pla de hosting per adaptar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga online per fer-la més segura i millorar-ne el SEO. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan explicades als apartats d’allotjament web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a El Bruc:

Pensant en els clients que necessiten allotjament per diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa entitat o propietari, i altres són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a El Bruc:

Un altre servei que podem oferir als nostres usuaris de mantenir els plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


× +info?