Servei d’actualització de programació de pàgines web WordPress, per garantir la seguretat i incrementar la utilitat de les pàgines, a Els Prats de Rei.

Les botigues online s’han de mantenir fonamentalment per dos motius; el primer és que amb un manteniment adequat es dificulta que es puguin produir intrussions que acabarien enviant spam o coses pitjors des de la pàgina web. Però el que hauria de ser la motivació principal per dur a terme el manteniment d’una botiga on-line, és el segon motiu; que amb el manteniment de la pàgina, es poden actualitzar i incorporar noves prestacions, que permeten millorar-ne l’aprofitament.

Què es pot evitar amb el manteniment de la programació de botigues online?

Quan es crea la botiga virtual per una societat, cal que sàpiga de que l’haurà d’actualitzar amb certa assiduïtat. A banda d’actualitzar la informació. Encara és més important mantenir la programació, per evitar que quedi obsoleta. aquesta és la millor manera d’evitar incidències de seguretat que es poden donar en qualsevol moment.

Si no s’ha patit en primera persona, o un pirateig a la botiga on-line, el més habitual, és creure que aquestes coses no tenen res a veure amb nosaltres.

Però la realitat, ens deixa molt clar que cal prendre mesures per evitar que es quedi obsoleta, perquè per experiència sabem que si una pàgina web no s’actualitza periòdicament, trigarà més o menys, però segur algú trobarà la manera d’utilitzar-la per fer alguna cosa il·lícita.

Quan s’informa al client que de la utilització de la seva botiga on-line per alguna acció il·lícita, i que se li han de suspendre els serveis mentre es resol la incidència, és freqüent que ho consideri un atac personal d’algú. En realitat però és que no es tracta d’un enemic. Li han hackejat la seva pàgina només per la vulnerabilitat a causa de la manca d’actualitzacions.

En haver-se fet palesa la incidència, la solució resulta força més complicada que si s’haguéssin anat aplicant les actualitzacions i els pedaços de seguretat, perquè s’ha d’esbrinar quan es va infectar pàgina, quins són els arxius i continguts que s’han actualitzat després d’aquella data… En conjunt, molta feina, per molt que es tinguin diverses còpies de seguretat. A més de les complicacions que hi ha per netejar la botiga virtual, també hi ha altres accions, com treure la pàgina de llistes negres. Es tracta d’intervencions que resulten costoses, que quan es donen en molts casos, el servidor es limita a comunicar-ho, i es nega a reactivar la pàgina fins que el programador n’hagi resolt els problemes. En altres com és el de ServeisTic, es poden fer aquestes tasques, agilitzant-ne la resolució, però cobrant les hores que calgui dedicar-hi, oferint a més una solució a llarg terme, consistent en fer nosaltres aquestes actualitzacions de seguretat.

Els objectius d’aquestes accions poden anar des de deixar arxius amb virus a l’espai del domini per enllaçar-los des de correus de spam, fins l’enviament de SPAM des del mateix hosting, passant per instal·lar-hi aplicacions fraudulentes amb qualsevol finalitat.

Un àmbit en el que Cal ser especialment prudent en el relatiu a les mesures de seguretat, i a conservar la programació de la pàgina web actualitzada, és el dels negocis de comerç electrònic, que a més de les funcionalitats estàndard d’un hosting, incorporen el llistat de clients, les comandes i dades particulars que no han de ser llegibles ni utilitzables en cas que algú aconsegueixi accedir al servidor.


Beneficis de tenir la programació actualitzada?

Deixant de costat els efectes negatius a evitar, i que fan que sigui molt més que recomanable mantenir la programació actualitzada, hi ha diversos aspectes positius, que per si sols, fan que resulti molt atractiu portar un manteniment de pàgines web sovintejat, perquè a més d’evitar riscos de seguretat, facilitarà modernitzar els complements, canviant-los per altres que aportin noves prestacions a la pàgina, i a més, li permetin arribar a un públic més ampli.

En el cas de pàgines que tinguin un nivell d’interacció més gran amb l’usuari, com és el cas de vendes online, l’actualització freqüent dels plugins, permet seguir de més aprop les noves eines que ajuden a incrementar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant per exemple, nous complements de comunicació amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat.


Per millorar la seguretat de pàgines i el SEO, ServeisTic us proposa…

A ServeisTic, com a part del manteniment de pàgines web i botigues virtuals indispensable per al seu bon funcionament, prioritzem actualitzar els existents i incorporar noves funcionalitats que permetin fer més segura la pàgina web o la botiga online. I com a segona prioritat, tenim la de millorar el posicionament a Google, incorporant plugins que no impliquin tenir més feina per l’administració dels continguts, i que alhora puguin ajudar l’usuari a millorar els dos aspectes. A banda, però també podem incorporar altres complements per tal de millorar l’aprofitament de la pàgina.

Per millorar l’aprofitament de la pàgina web o botiga virtual, durant la primera actualització i revisió de plugins, hi incorporem els complements de SEO que considerem més oportuns, després de valorar els que hi ha inicialment la pàgina o botiga online, alhora que recomanem aquells que cosiderem interessants però que requereixem incrementar la dedicació en les actualitzacions quotidianes de la pàgina o botiga online, exposant-li també els beneficis que en podria obtenir.

La proposta d’actualitzacions de ServeisTic, consisteix en fer 2 actualitzacions de plugins a l’any. Així, el preu és assequible, i la pàgina web o botiga on-line no deixa de ser segura.

És important saber que el procés d’aplicació d’actualitzacions requereix tota una preparació, de còpia prèvia dels continguts i les bases de dades, per tal de poder recuperar la pàgina web o botiga on-line el més aviat possible, si alguna cosa surt molt malament. De manera que, incorporar o bé activar plugins, per part nostra és una tasca que requereix una planificació prèvia, i a més es realitzarà dues vegades cada any, i com a màxim 3.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Els Prats de Rei:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Els Prats de Rei:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Els Prats de Rei:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Els Prats de Rei:

Addicionamement als serveis descrits en aquest espai. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’allotjament, tots ells inclouen un backoffice per administrar els serveis . tots els hostings inclouen un complement molt interessant, aquest complement consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu paquet de hosting per adequar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga online per tal que sigui més segura i millorar-ne el SEO. La personalització dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Els Prats de Rei:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Els Prats de Rei:

A més de l’allotjament de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


× +info?