Riscos de no mantenir, i avantatges d’un manteniment adequat de la programació de botigues online WordPress? Val la pena mantenir una pàgina web actualitzada?

Els treballs de manteniment de botigues online, tenen dos objectius, evitar que algú les utilitzi per accions il·legals, i per actualitzar les funcionalitats que facin que la pàgina web resulti més eficient.

Què es pot evitar amb l’actualització de la programació de pàgines web?

Quan es crea la pàgina per una societat, cal que se l’informi de que caldrà actualitzar-la cada cert temps. A més d’actualitzar els continguts. És indispensable mantenir la programació, i evitar que quedi obsoleta. Aquest manteniment de pàgines web és la millor manera d’evitar incidents de seguretat que es poden donar en qualsevol moment.

És habitual que tothom es consideri fora de qualsevol perill relacionat amb la seva botiga online fins que arriba el dia és testimoni directe de que també li pot passar.

Tot i això, l’allotjament de centenars de dominis i les corresponents pàgines web, es té molt clar que sense un manteniment adequat de la programació, i no es prenen les precaucions indispensables, cada mes hi poden haver incidències molt greus a causa d’actes de pirateria informàtica sobre pàgines web amb WordPress que per falta de manteniment han quedat obsoletes.

En el moment d’explicar al client que de la utilització de la seva botiga on-line per alguna acció il·lícita, i que s’han de suspendre els serveis fins que estigui resolta la incidència, és freqüent que ho vegi com un atac personal d’algú. La realitat però és que aquest enemic no existeix. El motiu pel que s’ha hackejat la seva pàgina únicament perquè era més vulnerable que altres, a causa de la deixadesa en les actualitzacions.

Quan ja s’ha declarat la incidència, la solució és força més complicada que si s’haguéssin anat aplicant les actualitzacions i els pedaços de seguretat, perquè s’ha d’esbrinar quan es va infectar botiga online, quins són els arxius i continguts que s’han actualitzat després d’aquella data… En resum, molta feina, per més que es tinguin diversos backups. A part de les complicacions que hi ha per netejar la botiga on-line, s’han de fer altres accions, com netejar les llistes negres. Es tracta d’intervencions que resulten costoses, davant les quals molt sovint, el proveïdor d’allorjament es limita a comunicar-ho, i es nega a tornar a activar la pàgina fins que el programador n’hagi resolt les incidències. En altres com és el de ServeisTic, ens podem encarregar d’aquestes tasques, agilitzant-ne la resolució, però cobrant les hores que s’hi hagin dedicat, oferint a més una solució a llarg terme, consistent en fer nosaltres aquestes actualitzacions de seguretat.

Els objectius d’aquestes accions poden anar des de carregar arxius infectats a l’espai del domini per linkar-los des de missatges de spam, fins l’enviament de SPAM des del mateix hosting, passant per instal·lar-hi aplicacions fraudulentes amb qualsevol finalitat.

Les botigues on-line, són un tipus de pàgina especialment sensibles a les intrussions per part de personatges amb males intencions, degut a que a més de la informació, entre altra informació sensible, normalment també tenen els usuaris, i les seves dades.


En què ens pot beneficiar mantenir la programació de pàgines?

Deixant de costat els efectes negatius a evitar, i que fan que sigui molt més que recomanable mantenir la programació a les darreres versions, hi ha multitud d’aspectes positius, que per ells sols, fan que resulti molt interessant realitzar un manteniment de pàgines web freqüent, perquè a més d’evitar riscos de seguretat, permetrà modernitzar els complements, canviant-los per altres que aportin noves prestacions a la botiga online, i li permetin arribar a un públic més extens.

Si la pàgina és una botiga online, de la mateixa manera que és més necessari mantenir el software actualitzat. Per comerç electrònic, també molt sovint surten noves versions d’aplicatius per potenciar la interacció, incrementar la persuasibilitat, o mostrar a l’usuari aquells productes en que el sistema considera que pot estar interessat degut a les consultes de visites anteriors. Per aquests motius, encara que s’hagin de fer aquestes actualitzacions per obligació, sovint incorporaran millors arguments que donaran més arguments la botiga on-line per vendre més.


Per garantir la seguretat de botigues online i el SEO, ServeisTic us proposa…

A ServeisTic, com a part del manteniment de pàgines web i botigues on-line que s’ha de dur a terme per evitar incidències, donem prioritat a actualitzar els existents i afegir noves funcionalitats que permetin fer més segura la pàgina web o la botiga on-line. I com a segona prioritat, tenim la de millorar el posicionament als cercadors, incorporant complements que no requereixin més feina per gestionar habitualment els continguts, i que ajudin al nostre client a millorar les dues vessants. A banda, però també podem incorporar altres complements que serveixen per millorar l’aprofitament de la pàgina.

Com a opció que completaria la millora de la pàgina web o botiga virtual del client en les característiques de posicionament a Google, a més els complements passius per millorar l’aprofitament del projecte des de cercadors sense tenir més feina habitualment. També li exposem altres plugins que tot i que se’ls ha de dedicar més temps, poden resultar molt més útils per l’aprofitament de la pàgina o botiga virtual.

Pel que fa a les periodicitats, a ServeisTic som partidaris de fer el manteniment de la programació de les pàgines web o botigues virtuals dues vegades a l’any. D’aquesta manera, no hi ha un excés de dedicació que encariria aquestes tasques, i és molt difícil que la programació arribi a ser prou obsoleta com perquè la pàgina o botiga online corri perill de ser utilitzada amb qualsevol objectiu poc ètic.

Cal tenir en compte que el procés d’aplicació d’actualitzacions implica una preparació, que inclou la realització d’una còpia prèvia dels continguts i les bases de dades, per poder recuperar la pàgina o botiga on-line el més aviat possible, si hi ha algun imprevist molt malament. De manera que, incorporar o bé activar complements, per part nostra és una tasca que no es pot fer sense una planificació prèvia, i a més es realitzarà dues vegades cada any, i com a màxim tres.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress La Pobla de Claramunt:

Posicionament de pàgines web i botigues online a La Pobla de Claramunt:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les solucions adequades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a La Pobla de Claramunt:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar dominis i efectuar les modificacions. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a La Pobla de Claramunt:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’hospedatge, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement rau en aplicar algunes personalitzacions al seu paquet d’allotjament per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina web o botiga per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a La Pobla de Claramunt:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines web amb diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a La Pobla de Claramunt:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els plugins i programació web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


× +info?