Servei de manteniment de complements de pàgines web WordPress, per millorar la seguretat i optimitzar la utilitat de les pàgines, a Matadepera.

El manteniment de la programació de pàgines, consisteix en realitzar treballs que ens estalvien tot tipus d’incidències, i per l’altre garanteixen tenir la botiga on-line en millors condicions, per treure més profit de les oportunitats que poden sorgir gràcies a ser a Internet.

De què protegeix el manteniment de la programació de pàgines?

En desenvolupar una pàgina amb WordPress no és del tot habitual advertir al client dels perills que implica que més d’un terç de les pàgines web del món utilitzin aquesta programació. En conseqüència, hi ha una gran quantitat de pàgines i botigues amb programacions obsoletes. I inevitablement amb forats de seguretat esperant que els aprofitin per qualsevol estafa. Per evitar que ens passi, és necessari, i normalment suficient, aplicar les actualitzacions amb una mínima freqüència.

Fins que s’ha viscut en primera persona, alguna infecció a la pàgina web, el més habitual, és creure que aquestes coses no tenen res a veure amb nosaltres.

Malauradament, després d’anys administrant l’allotjament de centenars d’allotjaments, es té molt clar que si no hi ha un manteniment apropiat de la programació, i no es prenen les precaucions indispensables, cada mes hi poden haver incidències molt greus a causa d’actes de pirateria informàtica sobre botigues virtuals amb WordPress que han quedat obsoletes.

En informar al client que se li han de tallar els serveis fins que hagi resolt la incidència, una de les frases més habituals és “no m’ho hauria esperat mai”, i poca estona després també és molt freqüent el “i per què m’ho fan a mi?”. Però cal tenir present que aquesta no és cap acció hostil, ni cap intent de perjudicar gratuït. El que ha passat és que un hacker de qualsevol lloc del món, havia de trobar pàgines per fer les seves accions, i la d’aquest client era vulnerable perquè no s’havia actualitzat des de ves a saber quan.

Les inconveniències causades per incursions al servidor no tenen una solució imediata. En primer lloc perquè cal trobar el malware o les modificacions que s’han fet al sistema, en segon lloc perquè cal fer la posada al dia que no es va fer quan hauria calgut. Sovint aquestes situacions es compliquen amb altres incidències afegides deguts a la programació obsoleta de la botiga on-line. I també perquè en el transcurs d’ aquestes accions es cometen moltes infraccions, que com a mínim obliguen a treure la IP de la pàgina web de diverses llistes negres. Feines que, i amb tota la raó, perquè són tan perilloses com fàcilment evitables, normalment els proveïdors d’allotjament que les resolen, cobren per fer-ho, per considerar-les una negligència del client.

Aquestes accions poden pretendre des de deixar arxius amb virus a l’espai del domini per enllaçar-los des de missatges de spam, fins l’enviament de SPAM des del propi espai, passant per instal·lar-hi aplicacions fraudulentes amb qualsevol finalitat.

Les botigues on-line, són un tipus de pàgina especialment sensibles a les intrussions per part de personatges amb males intencions, perquè a més dels continguts i els productes, entre altra informació sensible, també inclouen els usuaris, i les seves dades.


En què ens pot beneficiar el manteniment de la programació de botigues on-line?

Deixant de costat els efectes negatius a evitar, i que fan que sigui necessari mantenir la programació actualitzada, hi ha diversos aspectes positius, que per ells sols, fan que sigui molt convenient realitzar un manteniment de pàgines web freqüent, perquè a més d’evitar riscos de seguretat, donarà l’oportunitat de modernitzar els plugins, canviant-los per altres que aportin noves prestacions a la pàgina, i li permetin arribar a un públic més ampli.

En el cas de pàgines de comerç electrònic, si es vol ser competitiu, i marcar una diferència amb la resta de venedors, esdevé imprescindible afegir noves funcionalitats contínuament per millorar la usabilitat, el servei, l’atenció a l’usuari, i la persuasibillitat. Com es pot suposar, en afegir les noves prestacions, s’actualitzen els complements que hi hagi a la pàgina, i la programació de la pàgina.


Per garantir la seguretat de botigues virtuals i el posicionament a Google, la proposta de ServeisTic és…

A ServeisTic, com a part del manteniment de pàgines web i botigues online necessari per tal que funcionin adequadament, prioritzem actualitzar els existents i afegir nous complements que permetin incrementar la seguretat. I també potenciar el SEO, incorporant complements que no impliquin tenir més feina per l’administració dels continguts, i que alhora puguin ajudar al nostre client a millorar els dos aspectes. A banda, però també podem incorporar altres complements que serveixen per millorar l’aprofitament de la pàgina.

Com a opció que completaria la millora de la pàgina o botiga virtual del client en les característiques de posicionament a Google, a més d’incorporar els complements per millorar l’aprofitament del projecte des de Google sense haver-hi de tenir més dedicació habitualment. També li exposem altres plugins que tot i que donen una mica més de feina, poden ser molt útils per aprofitar de la pàgina o botiga virtual.

Pel que fa a les calendaritzacions de les actualitzacions, proposem que es facin cada 6 mesos. 2 vegades l’any. Tot i això, si en un moment determinat el client considera que és el moment apropiat per fer l’actualització de la seva pàgina web o botiga online, la podem canviar per fer-la quan calgui

Tot i que es plantegen dues actualitzacions de complements a l’any, n’hi pot haver una tercera, en cas que tingui una justificació com; alguna advertència de forat de seguretat, modificació a la programació de la pàgina web, o alguna altra situació inusual, que faci recomanable fer aquest manteniment addicional.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Matadepera:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Matadepera:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic pàgines web i botigues on-line. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Matadepera:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Matadepera:

Com a complement als serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament , que igualment permeten una gestió completa dels recursos. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest complement En cas que el client ho hi estigui interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels hostings, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan descrites als espais d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Matadepera:

Si el client té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, de vegades aquests dominis són d’una mateixa entitat o propietari, i altres vegades aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que administra el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Matadepera:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres usuaris de mantenir plugins i programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


× +info?