Riscos de no mantenir, i avantatges d’un manteniment adequat de la programació de pàgines web WordPress? Per què mantenir la botiga on-line actualitzada?

Els treballs de manteniment de pàgines, es realitzen amb dos objectius, evitar que algú les utilitzi per accions il·lícites, i per actualitzar les funcionalitats que facin que la pàgina resulti més productiva.

Què es pot evitar amb el manteniment de la programació de botigues virtuals?

Quan es crea la pàgina web per una entitat, cal que sàpiga de que l’haurà d’actualitzar cada cert temps. I no només pel que fa a continguts. Encara és més important tenir cura de la programació, i evitar que quedi obsoleta. aquesta és la millor manera d’evitar incidències de seguretat en qualsevol moment.

El més habitual és que fins que s’ha viscut, perquè algú que ha aconseguit infectar la botiga online, la pirateria es consideri poc menys que un mite, i creure que aquestes coses no passaran mai.

L’experiència, ens diu que cal prendre mesures per evitar que la programació i els plugins es quedin obsolets, perquè per experiència sabem que si una botiga virtual no s’actualitza periòdicament, serà qüestió de temps però segur algú acabarà trobant com utilitzar-la per fer alguna activitat il·lícita.

Quan s’informa al client que s’ha utilitzat la seva pàgina web per alguna acció il·lícita, i que s’han de suspendre els serveis fins que estigui resolta la incidència, és freqüent que ho consideri un atac personal d’algú. En realitat però és que aquest enemic no existeix. Li han hackejat la seva pàgina únicament per la vulnerabilitat a causa de la deixadesa en les actualitzacions.

Si ja s’ha produit la infecció, el problema del client dependrà del tipus de pàgina, i de la freqüència d’actualització de continguts. Si és una pàgina o blog, sabent quan es va infectar, i si hi ha hagut actualitzacions posteriors, i quina ha estat l’afectació, per tal de decidir si és més eficient netejar la pàgina, o bé una còpia prèvia a la infecció, i actualitzar. Si es tracta de botigues online la problemàtica és molt més àmplia, perquè és molt possible que després de la infecció s’hagin modificat productes, hi hagi hagut comandes, o a saber, cosa que habitualment fa inviable utilitzar un backup, i obliga a netejar la que hi ha al servidor, cosa que pot requerir moltes hores de feina.

Les finalitats peraquestes accions poden ser molt variades. Des de utilitzar la pàgina web per enviar spam, fins utilitzar l’espai com a repositori d’arxius amb virus, als que s’enllaça des de correus amb textos de l’estil “descargue su factura”, o “Descargue el software gratuito” per infectar els ordinadors de qui cliqui l’enllaç.

Les botigues online, són un tipus de pàgina especialment sensibles a les intrussions per part de personatges amb males intencions, degut a que a més de la informació, entre altra informació sensible, també inclouen els usuaris, i les seves dades.


En què ens pot beneficiar el manteniment de la programació de botigues online?

Dur a terme una actualització freqüent dels plugins i de la mateixa programació de la pàgina, a més d‘evitar incidents causats per una programació desfasada, ens permet incorporar noves prestacions, i millorar les opcions, els serveis i la usabilitat de la pàginaEn el cas de pàgines amb un nivell d’interacció més gran amb l’usuari, com és el cas de comerç electrònic, l’actualització freqüent dels complements, permet estar més al cas de les noves eines que ajuden a incrementar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant nous plugins de comunicació amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat..

En cas que la pàgina web sigui una botiga virtual, de la mateixa manera que és més necessari mantenir el programari actualitzat. Per comerç electrònic, també molt sovint apareixen noves versions de plugins per potenciar la interacció, millorar la persuasibilitat, o mostrar a l’usuari alguns articles en que la botiga online considera que pot estar interessat degut a les consultes de visites anteriors. Per tant, encara que s’hagin de fer actualitzacions per obligació, sovint aportaran millors arguments que donaran una empenta a la botiga virtual per vendre més.


Per millorar la seguretat de pàgines web i el posicionament a Google, ServeisTic us proposa…

Des de ServeisTic, recomanem que es faci el manteniment de la programació de pàgines, botigues virtuals i qualsevol projecte d’Internet. Dedicant una especial atenció, a banda dels criteris de seguretat, que considerem els prioritaris, són els relacionats amb el SEO, que ajuden a que la pàgina web, botiga on-line agradi més a Google, i aparegui abans a les cerques. Sense oblidar-nos de qualsevol altre servei, que serveixi per incrementar l’aprofitament d’Internet.

Com a opció que completaria la millora de la pàgina web o botiga on-line del client en les característiques de posicionament, a més d’incorporar els complements passius per millorar l’aprofitament del projecte des de cercadors sense tenir més feina habitualment. També li proposem altres plugins que tot i que requereixen un treball addicional, poden ser molt més útils per aprofitar de la pàgina web o botiga on-line.

La proposta d’actualitzacions de ServeisTic, consisteix en fer 2 revisions de plugins a l’any. D’aquesta manera, el preu és raonable, i la pàgina o botiga on-line no corre perill de ser utilitzada per desconeguts.

Tot i plantejar 2 actualitzacions de plugins anuals, n’hi pot haver una tercera, en cas que tingui una justificació com; que hi hagi alguna advertència de forat de seguretat, modificació a la programació de la pàgina web, o alguna altra situació que surti de la normalitat, que aconselli fer aquest manteniment addicional.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Montcada i Reixac:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Montcada i Reixac:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament pàgines web i botigues online. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Montcada i Reixac:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres des d’un sol espai. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Montcada i Reixac:

Addicionamement als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de pàgines web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un backoffice per administrar els serveis . En tots els plans de hostings s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest extra En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Montcada i Reixac:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, es tracta d’un servei personalitzat i complet, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Montcada i Reixac:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquest tipus de pràctiques poden consistir en l’enviament de spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


× +info?