Actualització de la programació i plugins de projectes WordPress, per millorar les prestacions de seguretat, el SEO, i la utilitat de les pàgines, a Òdena

Els treballs de manteniment de botigues online, es realitzen amb dues finalitats, evitar que algú les utilitzi per accions il·lícites, i alhora per actualitzar les funcionalitats per tal que la pàgina resulti més eficient.

De què protegeix l’actualització de la programació de botigues virtuals?

En preparar una pàgina amb WordPress no és massa habitual advertir al client dels perills que implica que més del 33% de les botigues on-line del món funcionin amb aquesta programació. Com a conseqüència, hi ha una gran quantitat de pàgines i botigues amb programacions obsoletes. I per tant amb forats de seguretat esperant que els aprofitin per qualsevol estafa. Per evitar-ho, és necessari, i normalment n’hi ha prou amb tenir la pàgina web actualitzada.

Llevat aquells que ja han estat víctimes d’accions de pirateria, el normal és que tothom es consideri fora de qualsevol perill relacionat amb la seva botiga online fins que un dia en que és testimoni directe de que també li pot passar.

L’experiència, ens diu que cal prendre mesures per evitar que la programació i els complements es quedin obsolets, perquè per experiència sabem que si una pàgina web no s’actualitza periòdicament, serà qüestió de temps però segur algú trobarà com utilitzar-la per fer alguna activitat il·lícita.

En el moment que es detecta una incursió al sistema, i que s’està duent a terme alguna acció no autoritzada, el primer que es fa és suspendre el servei de l’allotjament afectat, i a continuació se l’informa per tal que n’estigui al corrent. El client, no compta amb que un perfecte desconegut anar al seu servidor i causar-li un incident tan de greu, i es fa moltes preguntes. Però en realitat possiblement aquest desconegut hagi fet això mateix a milers d’altres persones en els darrers dies, perquè és com es guanya la vida. No hi ha res personal. Però la pàgina del client es pot aprofitar perquè la programació és obsoleta.

En cas que s’hagi produit una infecció, el problema del client dependrà del tipus de pàgina, i de com de sovintejada sigui l’actualització de continguts. Si és una pàgina web o blog, sabent quan es va infectar, i si hi ha hagut actualitzacions posteriors, i l’afectació, per tal de decidir si és més eficient netejar la pàgina, o bé una còpia prèvia a la infecció, i a partir d’allà posar tots els pedaços de seguretat actuals. Si es tracta de botigues online la problemàtica és molt més àmplia, perquè possiblement després de la infecció s’hagin actualitzat productes, s’hagin fet comandes, o qualsevol altra cosa que pot fer inviable l’opció de recuperar una còpia anterior, i obliga a netejar la programació i revisar les configuracions, cosa que pot significar moltes hores de feina.

Els objectius d’aquestes accions poden anar des de deixar arxius amb virus a l’espai del domini per enllaçar-los des de correus de spam, fins l’enviament de SPAM des del mateix espai, passant per la instal·lació d’aplicacions fraudulentes amb qualsevol finalitat.

Les botigues on-line, són un tipus de pàgina especialment sensibles a les intrussions per part de personatges amb males intencions, perquè a més de la informació, entre altra informació sensible, normalment també tenen els usuaris, i les seves dades.


Avantatges de mantenir la programació actualitzada?

Dur a terme una actualització freqüent dels complements i de la mateixa programació de la botiga on-line, a més d‘evitar incidents causats per una programació desactualitzada, ens permet incorporar noves funcionalitats, millorant les opcions, els serveis i la usabilitat de la pàginaQuan es tracta de pàgines amb un nivell d’interacció més important amb l’usuari, com en comerç electrònic, l’actualització freqüent dels complements, permet estar més al cas de les noves eines que ajuden a incrementar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant nous plugins de comunicació amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat..

Si es té una pàgina web de comerç electrònic i es vol ser competitiu, per marcar una diferència amb els competidors, esdevé imprescindible incorporar noves funcionalitats contínuament per incrementar la usabilitat, el servei, l’atenció a l’usuari, i la persuasibillitat. Com es pot suposar, en afegir les noves funcionalitats, també s’aprofita per actualitzar els complements de la pàgina, i la programació de la pàgina.


Per garantir la seguretat de botigues online i el SEO, a ServeisTic proposem…

Tot i que si trobem a faltar alguna utilitat que potenciï la persuasibilitat, o la interacció amb els visitants de la pàgina o botiga on-line, li comentem al client. Els principals aspectes que potenciem en els treballs de manteniment, són la seguretat de la pàgina, botiga online, i el posicionament. Amb aquesta finalitat, a més d’actualitzar els complements de la pàgina o botiga virtual, també li proposem al client la incorporació d’altres que no incrementaran la dedicació en la gestió diària dels continguts, però si que li permetran aprofitar més la seva pàgina, botiga online.

Per totes aquestes raons, en el moment que el responsable de la pàgina o botiga on-line ens dóna la confiança per realitzar el manteniment de la seva pàgina web o botiga virtual, hi afegim els complements bàsics que ajudaran a millorar-ne posicionament, i li plantegem una proposta per incorporar-hi plugins i utilitats més avançades. Per les quals cal fer més feina, però que són molt positives pels cercadors, i els permeten posicionar-se millor als resultats de Google.

La proposta de manteniment de ServeisTic, consisteix en fer dues revisions de plugins a l’any. Així, el preu és molt assequible, i la pàgina web o botiga on-line no corre perill de ser utilitzada per desconeguts.

És important saber que el procés d’aplicació d’actualitzacions requereix una preparació, que inclou preparar una còpia prèvia dels continguts i les bases de dades, per poder recuperar la pàgina o botiga on-line el més aviat possible, en cas que alguna cosa surti molt malament. En conseqüència, incorporar o bé activar plugins, per part nostra és una tasca que requereix una planificació prèvia, i a més es realitzarà 2 vegades cada any, o com a màxim tres.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Òdena:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Òdena:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament optimitzant pàgines web i botigues virtuals. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga virtual , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Òdena:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar tots els registres de dominis des d’un sol espai. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si s’estima més que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Òdena:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de pàgines web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un backoffice per gestionar els serveis contractats. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Òdena:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diferents dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Òdena:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir els complements i programació web WordPress al dia, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


× +info?