Riscos de no mantenir, i què es guanya amb l’adequat manteniment de la programació de botigues virtuals WordPress? Per què mantenir la pàgina actualitzada?

Les botigues online s’han de mantenir principalment per dos motius; Perquè fent-ne el manteniment es dificulta que es puguin produir intrussions que podrien enviar spam o coses pitjors des de la botiga online. Però el que hauria de ser la motivació principal per dur a terme el manteniment d’una botiga virtual, és el segon motiu; que en fer el manteniment de la pàgina web, s’actualitzen i incorporen noves prestacions, que permeten millorar-ne l’aprofitament.

De què protegeix l’actualització de la programació de pàgines?

Bona part de les pàgines web que hi ha utilitzen WordPress. És una proporció tal que si algú necessita infectar milions d’ordinadors per qualsevol malifeta, la manera més ràpida és aprofitar un forat de seguretat que serveixi pel que es vol fer, i buscar botigues on-line que funcionin amb WordPress que no l’hagin resolt. Sembla difícil o entretingut, però és més fàcil del que sembla perquè aquesta tasca es pot automatitzar, i fer una aranya que rastregi, per exemple, si algun dels resultats de qualsevol cerca a Google té la mancança que s’està buscant. Habitualment els problemes de seguretat es resolen en instal·lar les actualitzacions. I és per aquest motiu que és indispensable tenir els complements i la pròpia programació de WordPress actualitzada.

És força habitual que fins que s’ha tingut un ensurt, perquè algú que ha aconseguit infectar la pàgina, la pirateria es consideri poc menys que un mite, i pensar que aquestes coses només passen a qui s’ho busca.

Malauradament, després d’anys administrant l’allotjament de centenars de dominis i les corresponents botigues on-line, es té molt clar que si no hi ha un manteniment adequat de la programació, i sense prendre les precaucions indispensables, cada mes hi poden haver incidències molt greus a causa d’actes de pirateria informàtica sobre botigues online amb WordPress que per falta de manteniment han quedat obsoletes.

Quan es detecta una incursió al sistema, i que s’està duent a terme alguna acció no autoritzada, el primer que s’ha de fer és suspendre el servei de l’usuari afectat, i informar-lo per tal que n’estigui al corrent. Sovint al client li costa assimilar que un perfecte desconegut pugui tenir cap interès en el seu servidor i causar-li un problema tan de greu, i es fa moltes preguntes. Però en realitat possiblement aquest desconegut hagi fet això mateix a milers d’altres persones en els darrers dies, perquè és la seva feina. No hi ha res personal. Però la botiga virtual del client es pot aprofitar perquè la programació és obsoleta.

En haver-se fet palesa la incursió, la solució és força més complexa que si s’haguéssin anat aplicant les actualitzacions i els pedaços de seguretat, perquè s’ha d’esbrinar quan es va infectar pàgina web, quins són els arxius i continguts que s’han actualitzat després d’aquella data… En resum, una feinada considerable, per més que es tinguin diversos backups. A més de les dificultats per netejar la botiga virtual, també hi ha altres tasques, com netejar les llistes negres. Es tracta d’intervencions que resulten costoses, que quan es donen en molts casos, el servidor es limita a comunicar-ho, i es nega a reactivar la pàgina fins que el programador n’hagi resolt les incidències. En altres com és el de ServeisTic, es poden fer aquestes tasques, agilitzant-ne la resolució, però cobrant les hores que calgui dedicar-hi, oferint a més una solució a llarg terme, consistent en fer-nos càrrec d’aquestes actualitzacions de seguretat.

Els objectius d’aquestes accions poden anar des de deixar arxius infectats a l’espai del domini per linkar-los des de missatges de spam, fins l’enviament de SPAM des del propi allotjament, passant per instal·lar-hi aplicacions fraudulentes amb qualsevol finalitat.


Beneficis de mantenir la programació actualitzada?

Tot i que els riscos de no tenir la programació actualitzada són força evidents per ells sols, si es vol aprofitar la botiga on-line, encara ho són més els avantatges d’actualitzar la programació amb certa assiduïtat. Perquè els complements van evolucionant, en van apareixent de més funcionals, i fins i tot plugins, que poden permetre incorporar alguna finalitat pràctica, que fins aquell moment no existia.

En el cas de pàgines amb un nivell d’interacció més gran amb l’usuari, com en vendes online, l’actualització freqüent dels plugins, permet seguir de més aprop les noves aplicacions que ajuden a incrementar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant per exemple, noves utilitats per interactuar amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat.


Per millorar la seguretat de pàgines web i el SEO, ServeisTic us proposa…

Des de ServeisTic, recomanem com a pràctica indispensable el manteniment de la programació de pàgines web, botigues virtuals i qualsevol tipus de projecte de comerç electrònic. Dedicant una especial atenció, a banda dels aspectes relacionats amb la seguretat, que a més són prioritaris, són els que poden ajudar al posicionament a Google, que ajuden a que la pàgina web, botiga on-line agradi més a Google, i aparegui abans a les cerques. Sense oblidar-nos de qualsevol altre servei, que ajudi a millorar l’aprofitament d’Internet.

Per completar la millora de la pàgina web o botiga virtual del client en les característiques de posicionament, a més d’incorporar els complements passius per millorar l’aprofitament del projecte des de Google sense haver-hi de tenir més dedicació habitualment. També li proposem altres complements que tot i que se’ls ha de dedicar més temps, poden ser molt més útils per l’aprofitament de la pàgina o botiga virtual.

La proposta d’actualitzacions de ServeisTic, consisteix en fer dues revisions de plugins a l’any. Així, el preu és molt assequible, i la pàgina web o botiga online no corre perill de ser utilitzada per desconeguts.

En el cas que el client desitgi incorporar una sola millora o actualització, o bé que vulgui que es realitzin les tasques de manteniment en un moment diferent a les dates establertes al calendari, necessitarem estudiar la procedència de fer-ho. Això és degut a que efectuar les actualitzacions de manteniment, no consisteix en clicar un botó. Prèviament s’ha de fer una tasca de preparació per si es dóna algun incident en el manteniment. De tota manera, tot i considerar dues actualitzacions anuals, la proposta d’actualitzacions en contempla tres per donar una solució a aquestes situacions.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Palau-solità i Plegamans:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Palau-solità i Plegamans:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines a Google. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions oportunes per posicionar la seva pàgina web o botiga online. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Palau-solità i Plegamans:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar tots els registres des de la mateixa pàgina. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Palau-solità i Plegamans:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de de dominis i pàgines web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per administrar els serveis contractats. tots els hostings inclouen un valor afegit molt interessant, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Palau-solità i Plegamans:

Si el client necessita allotjar diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Palau-solità i Plegamans:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a enviar spam des de la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


× +info?