Què s’evita, i avantatges d’un manteniment adequat de la programació de botigues on-line WordPress? Per què mantenir la botiga online actualitzada?

El manteniment de la programació de pàgines, consisteix en treballs que per un costat ens estalvien tot tipus d’incidències, i per l’altre fan possible tenir la pàgina web en millors condicions, per treure més profit de les oportunitats que poden sorgir gràcies a ser a Internet.

Què es pot evitar amb l’actualització de la programació de pàgines?

En desenvolupar una botiga virtual amb WordPress no és del tot habitual advertir al client dels perills de que més del 33% de les pàgines del món funcionin amb aquesta programació. En conseqüència, hi ha una gran quantitat de pàgines i botigues amb programacions obsoletes. I per tant amb forats de seguretat esperant que els aprofitin per qualsevol engany. Per evitar que ens passi, és necessari, i habitualment suficient, tenir la pàgina web actualitzada.

Fins que s’ha patit en primera persona, o un pirateig a la pàgina, el més habitual, és creure que aquestes coses no tenen res a veure amb nosaltres.

Malauradament, després d’anys administrant l’allotjament de centenars de dominis i les corresponents pàgines web, ens ha deixat molt clar que si no hi ha un manteniment adequat de la programació, i no es prenen les precaucions indispensables, cada mes hi poden haver incidències molt greus a causa d’actes de pirateria informàtica sobre botigues online amb WordPress que han quedat obsoletes.

Quan s’informa al client que de la utilització de la seva pàgina per alguna acció il·lícita, i que s’han de suspendre els serveis mentre es resol la incidència, és freqüent que ho vegi com un atac personal d’algú. La realitat però és que aquest enemic no existeix. El motiu pel que s’ha hackejat la seva pàgina únicament per la vulnerabilitat a causa de la deixadesa en les actualitzacions.

En haver-se fet palesa la incidència, la solució és bastant més complicada que si s’haguéssin anat aplicant les actualitzacions i els pedaços de seguretat, perquè s’ha d’esbrinar des de quan s’ha infectat pàgina web, quins són els arxius i continguts que s’han actualitzat després d’aquella data… En resum, una feinada considerable, per més que es tinguin diversos backups. A part de les complicacions que hi ha per netejar la pàgina, també hi ha altres treballs, com netejar les llistes negres. Són unes intervencions que resulten costoses, que quan es donen en molts casos, el servidor es limita a comunicar-ho, i es nega a tornar a activar la pàgina fins que el programador n’hagi resolt els problemes. En altres com és el cas de ServeisTic, es poden fer aquestes tasques, agilitzant-ne la resolució, però cobrant les hores que calgui dedicar-hi, oferint a més una solució a llarg terme, consistent en fer-nos càrrec d’aquestes actualitzacions de seguretat.

Les intencions peraquestes accions poden ser molt variades. Des d’emviar SPAM des de la pàgina, fins utilitzar-la com a repositori d’arxius amb virus, als que s’enllaça des de correus amb textos com “descargue su factura”, o “Descargue el software gratuito” per infectar els ordinadors de qui cliqui l’enllaç.

Les botigues online, són pàgines especialment sensibles a les intrussions per part de personatges amb males intencions, degut a que a més de la informació, entre altra informació sensible, també inclouen els usuaris, i les seves dades.


Avantatges de fer el manteniment per tenir la programació actualitzada?

A banda dels efectes negatius a evitar, i que fan que sigui molt més que recomanable mantenir la programació al dia, hi ha multitud d’aspectes positius, que per si sols, fan que resulti molt atractiu realitzar un manteniment de pàgines web sovintejat, perquè a més d’evitar riscos de seguretat, facilitarà modernitzar els plugins, canviant-los per altres que aportin noves prestacions a la botiga on-line, i li permetin arribar a un públic més ampli.

En el cas de pàgines amb un nivell d’interacció més gran amb l’usuari, com és el cas de vendes online, l’actualització freqüent dels complements, permet seguir de més aprop les noves aplicacions que faciliten incrementar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant per exemple, noves eines de comunicació amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat.


Per garantir la seguretat de botigues on-line i el posicionament als cercadors, a ServeisTic proposem…

A ServeisTic, com a part del manteniment de pàgines web i botigues virtuals que s’ha de realitzar per evitar incidències, prioritzem actualitzar els existents i afegir nous plugins que permetin fer més segura la pàgina web o la botiga virtual. I com a segona prioritat, tenim la de millorar el posicionament a Google, incorporant complements que no impliquin tenir més dedicació per l’administració dels continguts, i que alhora puguin ajudar l’usuari a millorar els dos aspectes. A més d’aquests també podem proposar altres complements que serveixen per aprofitar millor la pàgina.

Com a opció que completaria la millora de la pàgina o botiga on-line del client en les característiques de SEO, a més els complements que milloraran l’aprofitament del projecte des de cercadors sense donar-li més feina en les actualitzacions quotidianes. També li proposem altres plugins que tot i que requereixen un treball addicional, poden ser molt més útils per l’aprofitament de la pàgina web o botiga online.

La proposta d’actualitzacions de ServeisTic, consisteix en fer 2 revisions de plugins a l’any. D’aquesta manera, el preu és assequible, i la pàgina o botiga on-line no corre perill de ser utilitzada per desconeguts.

És important saber que el procés d’aplicació d’actualitzacions implica tota una preparació, que inclou la realització d’una còpia prèvia de la pàgina web o botiga online i les bases de dades, per poder recuperar la pàgina o botiga online el més aviat possible, en cas que alguna cosa surti molt malament. De manera que, la incorporació o activació de plugins, per part nostra és una tasca que no es pot fer sense una planificació prèvia, i a més es realitzarà dues vegades cada any, o com a màxim 3.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Rellinars:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Rellinars:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions oportunes per posicionar la seva web o botiga online. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Rellinars:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les modificacions. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Rellinars:

A més dels serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic disposem de paquets d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per administrar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest extra consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu paquet d’allotjament per adequar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga online per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar als espais de hosting web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Rellinars:

Pensant en els clients als que els cal allotjar diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Rellinars:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


× +info?