Riscos de no mantenir, i avantatges d’un manteniment adequat de la programació de botigues online WordPress? Val la pena mantenir la pàgina web actualitzada?

Les tasques de manteniment de les pàgines, es realitzen amb dos objectius, evitar que algú les utilitzi per accions il·legals, i alhora per actualitzar les funcionalitats que facin que la botiga online resulti més eficient.

De què protegeix el manteniment de la programació de botigues on-line?

Malauradament, en desenvolupar una botiga virtual amb WordPress no és massa habitual advertir al client dels perills de que més del 33% de les pàgines web del món utilitzin aquesta programació. Com a conseqüència, hi ha moltes pàgines i botigues amb programacions obsoletes. I inevitablement amb problemes de seguretat que es poden aprofitar per qualsevol engany. Per evitar-ho, és necessari, i normalment suficient, tenir la pàgina web actualitzada.

És habitual que tothom es consideri lliure de qualsevol amenaça relacionada amb la seva botiga virtual fins que arriba el dia en que és testimoni directe de que també li pot passar.

Tot i això, després d’anys administrant l’allotjament de centenars de dominis i les corresponents botigues on-line, ens ha deixat molt clar que si no hi ha un manteniment apropiat de la programació, i sense prendre les precaucions indispensables, cada mes hi poden haver incidències molt greus a causa d’actes de pirateria informàtica sobre pàgines web amb WordPress que per falta de manteniment han quedat obsoletes.

Quan s’informa al client que s’ha utilitzat la seva botiga virtual per alguna acció il·lícita, i que s’han de suspendre els seus serveis fins que estigui resolta la incidència, és força habitual que ho vegi com un atac personal d’algú. En realitat però és que aquest enemic no existeix. Li han hackejat la seva pàgina únicament perquè era més vulnerable que altres, a causa de la manca d’actualitzacions.

Les incidències causades per incursions al servidor no tenen una solució imediata. En primer lloc perquè cal trobar el malware o les modificacions que s’han fet al sistema, en segon lloc perquè després cal fer la posada al dia que no es va fer en el moment oportú. Sovint aquestes situacions es compliquen amb altres incidències afegides com a conseqüència de l’antiguitat de la programació de la botiga virtual. I també perquè durant aquestes accions es cometen moltes infraccions, que la majoria de les vegades com a mínim obliguen a treure la IP de la pàgina de múltiples llistes negres. Treballs que, i amb tota la raó, perquè són tan perilloses com fàcilment evitables, habitualment els proveïdors d’allotjament que les resolen, cobren per fer-ho, en considerar-les una negligència del client.

En aquestes accions, el motiu pel que es vol accedir a l’espai de l’allotjament a través de botiga online, sol ser instal·lar aplicacions, penjar fitxers amb virus per enllaçar-los des de correus de SPAM, o l’enviament de SPAM, tot i que hi ha moltes altres possibilitats.

Un àmbit en el que s’ha de ser especialment prudent en el relatiu a les mesures de seguretat, i a conservar la programació de la pàgina al dia, és el dels negocis de comerç electrònic, que a banda de les funcionalitats estàndard d’un hosting, emmagatzemen les fitxes dels clients, les comandes i dades particulars que no han de ser llegibles ni utilitzables en cas que algú aconsegueixi accedir al servidor.


Beneficis de fer el manteniment per tenir la programació actualitzada?

Deixant de costat els aspectes negatius a evitar, i que fan que sigui necessari mantenir la programació a les darreres versions, hi ha diversos aspectes positius, que per ells sols, fan que resulti molt convenient portar un manteniment de pàgines web freqüent, perquè a més d’evitar riscos de seguretat, permetrà modernitzar els complements, canviant-los per altres que incorporin noves prestacions a la pàgina, i li permetin arribar a un públic més extens.

En cas que la pàgina web sigui una botiga on-line, alhora que és més necessari mantenir el software actualitzat. Per comerç electrònic, amb freqüència apareixen noves versions de complements que serveixen per potenciar la interacció, millorar la persuasibilitat, o mostrar a l’usuari aquells articles en que el sistema considera que pot estar interessat degut a les consultes de visites anteriors. Per tant, encara que s’hagin de fer aquestes actualitzacions per obligació, sovint incorporaran millors arguments que donaran una empenta a la botiga virtual per vendre més.


Per millorar la seguretat de botigues on-line i el posicionament als cercadors, a ServeisTic proposem…

A ServeisTic, com a part del manteniment de pàgines web i botigues virtuals que s’ha de fer per evitar incidències, prioritzem actualitzar els existents i incorporar nous complements que permetin incrementar la seguretat. I com a segona prioritat, tenim la de potenciar el posicionament als cercadors, incorporant plugins que no impliquin tenir més feina per l’administració dels continguts, i que alhora puguin ajudar l’usuari a millorar les dues vessants. A més d’aquests també podem incorporar altres plugins per tal de millorar l’aprofitament de la pàgina.

Com a opció que completaria la millora de la pàgina web o botiga virtual del client en les característiques de posicionament als cercadors, a més els complements per millorar l’aprofitament del projecte des de Google sense haver-hi de tenir més dedicació en les actualitzacions quotidianes. També li proposem altres complements que tot i que donen una mica més de feina, poden ser molt més útils per aprofitar de la pàgina web o botiga virtual.

Pel que fa a la calendarització, a ServeisTic som partidaris de fer el manteniment dels complements de les pàgines o botigues online dues vegades a l’any. D’aquesta manera, no hi ha un excés de dedicació que encariria aquestes tasques, i és molt difícil que la programació arribi a ser tan obsoleta com perquè la pàgina o botiga virtual corri perill de ser utilitzada amb qualsevol objectiu poc ètic.

Si es dóna el cas que el client vulgui incorporar una sola millora o actualització, o bé que vulgui que s’apliquin les actualitzacions en un moment diferent a les dates establertes al calendari, caldrà estudiar la procedència de fer-ho. El motiu és que implementar les actualitzacions de manteniment, no és clicar un botó. Prèviament és indispensable fer un treball de preparació per si es dóna qualsevol incident en el manteniment. De tota manera, tot i considerar 2 revisions anuals, la proposta de manteniment en contempla 3 per donar una resposta a aquestes situacions.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Ripollet:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Ripollet:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Ripollet:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Ripollet:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’hospedatge de pàgines web, tots ells inclouen un panell de control per gestionar els serveis contractats. tots els hostings inclouen un complement molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Ripollet:

Per aquells clients que necessiten allotjar diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Ripollet:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients de mantenir els complements i programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


× +info?