Servei d’actualització de plugins de pàgines web WordPress, per garantir la seguretat i optimitzar la utilitat de les pàgines, a Rubí.

Les tasques de manteniment de botigues virtuals, tenen dues finalitats, evitar que es puguin utilitzar per accions il·legals, i alhora per incorporar noves funcionalitats que facin que la botiga online resulti més eficient.

De què protegeix l’actualització de la programació de pàgines?

En desenvolupar una botiga virtual amb WordPress no és massa habitual advertir al client dels perills de que més del 33% de les pàgines web del món funcionin amb aquesta programació. En conseqüència, hi ha moltes pàgines i botigues amb programacions obsoletes. I inevitablement amb problemes de seguretat que es poden aprofitar per qualsevol malifeta. Per evitar-ho, és necessari, i habitualment és suficient, tenir la pàgina web actualitzada.

És habitual que tothom es consideri lliure de qualsevol perill relacionat amb la seva pàgina fins que un dia és testimoni directe de que també li pot passar.

Però la realitat, ens deixa molt clar que cal prendre mesures per evitar que es quedi obsoleta, perquè per experiència tenim la seguretat de que si una pàgina web no es manté actualitzada, serà qüestió de temps però segur algú trobarà com utilitzar-la per fer alguna acció il·lícita.

Quan es detecta una incursió al sistema, i que s’està realitzant alguna acció no autoritzada, el primer que s’ha de fer és suspendre el servei del domini afectat, i a continuació se l’informa per posar-lo al corrent. El client, no compta amb que un perfecte desconegut anar al seu domini i causar-li un incident així de greu, i es fa moltes preguntes. Però en realitat el més probable és que aquest desconegut hagi fet el mateix a milers d’altres persones en els darrers dies, perquè és com es guanya la vida. No hi ha res personal. Però la pàgina web del client es pot aprofitar perquè no esta actualitzada.

Quan ja s’ha declarat la incursió, la solució és força més complicada que únicament anar aplicant les actualitzacions a mesura que es publicaven, perquè s’ha d’esbrinar des de quan s’ha infectat pàgina, quins són els arxius i continguts que s’han actualitzat després d’aquella data… En conjunt, una feinada considerable, per més que es tinguin diversos backups. A més de les dificultats per netejar la botiga virtual, també hi ha altres accions, com netejar les llistes negres. Es tracta d’intervencions que resulten costoses, que quan es donen molt sovint, el proveïdor de hosting es limita a informar, i es nega a reactivar la pàgina fins que s’hagin resolt les incidències. En altres com és el de ServeisTic, ens podem encarregar d’aquestes tasques, agilitzant-ne la resolució, però cobrant les hores que s’hi hagin dedicat, oferint a més una solució a llarg terme, consistent en fer-nos càrrec d’aquestes actualitzacions de seguretat.

Aquestes accions poden pretendre des de deixar arxius infectats a l’espai del domini per linkar-los des de correus de spam, fins l’enviament de SPAM des del mateix hosting, passant per instal·lar-hi aplicacions fraudulentes amb qualsevol finalitat.

La programació obsoleta és especialment perillosa en les botigues botigues online, a les quals hi ha sistemes de pagament, comandes, i la base de dades dels usuaris que hi compren, o bé s’hi han registrat, són força més delicades pel que fa als perills. Tant per a seguretat, com a les responsabilitats legals dels titulars, en cas que s’accedeixi a la base de dades, i se’n pugui obtenir documentació.


En què ens pot beneficiar actualitzar la programació de botigues virtuals?

Tot i que els riscos de tenir la programació obsoleta són força evidents per ells sols, per aprofitar la pàgina web, encara ho són més els avantatges d’actualitzar la programació amb certa assiduïtat. Perquè els plugins van evolucionant, n’apareixen de nous, i més operatius, i fins i tot plugins, que poden ser interessants per alguna finalitat concreta, que fins aquell moment no existia.

En el cas de pàgines de comerç electrònic, si es vol ser competitiu, i marcar una diferència amb la resta de venedors, esdevé necessari afegir noves prestacions contínuament per incrementar la usabilitat, el servei, l’atenció a l’usuari, i la persuasibillitat. Naturalment, en afegir les noves funcionalitats, també s’aprofita per actualitzar els complements que hi hagi a la pàgina, i la programació de la pàgina web.


Per millorar la seguretat de pàgines i el posicionament als cercadors, ServeisTic us proposa…

Tot i que si trobem que pot ser interessant incorporar un plugin que fomenti la persuasibilitat, o la interacció amb els visitants de la pàgina o botiga virtual, també ho proposem al client. Els principals punts que preservem en les tasques de manteniment, són la seguretat de la pàgina, botiga on-line, i el posicionament als cercadors. Amb aquesta finalitat, a banda d’actualitzar els complements de la pàgina o botiga virtual, també li proposem al client d’incorporar-ne d’altres que no li donaran més feina en la gestió diària dels continguts, però que li permetran aprofitar millor la seva pàgina, botiga online.

Com a opció que completaria la millora de la pàgina web o botiga on-line del client en les característiques de posicionament als cercadors, a més d’incorporar els complements per millorar l’aprofitament del projecte des de Google sense haver-hi de tenir més dedicació habitualment. També li exposem altres complements que tot i que requereixen un treball addicional, poden resultar molt útils per aprofitar de la pàgina web o botiga on-line.

Pel que fa a les calendaritzacions dels manteniments, proposem que es facin cada 6 mesos. Dues vegades l’any. Però, si es dona el cas que per algun motiu concret el client considera que és el moment apropiat per fer la revisió de la seva pàgina o botiga on-line, la podem adaptar en funció de les seves necessitats

Si es dóna el cas que el client demani incorporar una sola millora o actualització, o li calgui que es facin les tasques de manteniment en un moment diferent a les dates establertes al calendari, necessitarem valorar la procedència de fer-ho. Això és degut a que efectuar les actualitzacions de manteniment, no consisteix en clicar un botó. Prèviament s’ha de fer una tasca de preparació per si es dóna algun incident durant el procés. En tot cas, tot i considerar dues revisions anuals, la proposta de manteniment en contempla tres per donar resposta a aquestes situacions.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Rubí:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Rubí:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Rubí:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres de dominis des d‘una sola àrea privada. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Rubí:

Com a complement als serveis que es detallen en aquest espai. A ServeisTic podem oferir plans d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. En tots els plans de hostings s’hi inclou un complement molt interessant, aquest extra es basa en fer les adaptacions necessàries al seu servei d’allotjament per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Rubí:

Per aquells clients als que els cal allotjar diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Rubí:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per activitats il·lícites, aquestes activitats poden consistir en enviar spam utilitzant la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


× +info?