Servei de manteniment de plugins de botigues online WordPress, per millorar la seguretat i incrementar la utilitat de les pàgines, a Ullastrell.

El manteniment de la programació de pàgines, consisteix en treballs que eviten problemes no desitjats, i per l’altre fan possible tenir la pàgina web en millors condicions, per treure més profit de les oportunitats que poden sorgir gràcies a ser a Internet.

Què es pot evitar amb el manteniment de la programació de botigues on-line?

Bona part de les botigues virtuals que hi ha utilitzen WordPress. És una proporció tal que si algú necessita infectar milions d’ordinadors per qualsevol malifeta, la manera més ràpida de fer-ho és utilitzar un problema de seguretat que serveixi pel que es vol fer, i buscar botigues on-line que utilitzin WordPress que no l’hagin resolt. Sembla difícil o entretingut, però no ho és tant perquè aquesta tasca es pot automatitzar, i fer una aranya que rastregi, per exemple, si algun dels resultats de qualsevol cerca a Google té la mancança que s’està buscant. Normalment els forats de seguretat es resolen en instal·lar les actualitzacions. I és per aquest motiu que és prioritari tenir els plugins i la pròpia programació de WordPress actualitzada.

És habitual que tothom es consideri lliure de qualsevol perill relacionat amb la seva botiga virtual fins que un dia en que és testimoni directe de que també li pot passar.

Malauradament, després d’anys administrant l’allotjament de centenars de dominis i les corresponents pàgines web, ens ha deixat molt clar que si no hi ha un manteniment adequat de la programació, i sense prendre les precaucions indispensables, cada mes hi poden haver incidències molt greus a causa d’actes de pirateria informàtica sobre pàgines web amb WordPress que per falta de manteniment han quedat obsoletes.

En el moment d’explicar al client que s’ha utilitzat la seva pàgina per alguna acció il·lícita, i que se li han de suspendre els seus serveis fins que estigui resolta la incidència, és freqüent que ho vegi com un atac personal d’algú. La realitat però és que no es tracta d’un enemic. El motiu pel que s’ha hackejat la seva pàgina només perquè era més vulnerable que altres, a causa de la deixadesa en les actualitzacions.

En cas que s’hagi produit una infecció, el problema del client dependrà del tipus de pàgina, i de com de sovintejada sigui l’actualització de continguts. Si és una pàgina web o blog, sabent quan es va infectar, i si s’ha actualitzat posteriorment, i l’afectació, per decidir si és més eficient netejar la pàgina, o bé agafar un backup previ a la infecció, i a partir d’allà posar tots els pedaços de seguretat actuals. En cas de botigues online la solució es complica força, perquè possiblement després de la infecció s’hagin actualitzat productes, hi hagi hagut comandes, o a saber, cosa que pot fer inviable utilitzar un backup, i obliga a netejar la programació i revisar les configuracions, i aquesta solució pot requerir molta feina.

Quan es duen a terme aquestes accions, la finalitat de poder accedir al servidor a través de pàgina web, amb freqüència és instal·lar aplicacions, penjar arxius infectats per enllaçar-los des de correus de SPAM, o l’enviament de SPAM, tot i que hi ha moltes altres possibilitats.

Un tipus de pàgines en el que s’ha de ser especialment prudent en el relatiu a les mesures de seguretat, i a tenir la programació de la pàgina actualitzada, és el dels negocis de comerç electrònic, que a banda de les funcionalitats habituals d’un allotjament, emmagatzemen les fitxes dels clients, les comandes i dades particulars que cal vetllar per tal que no es puguin consultar o utilitzar per qualsevol que aconsegueixi accedir al servidor.


En què ens pot beneficiar mantenir la programació de pàgines?

Deixant de costat els aspectes negatius a evitar, i que fan que sigui necessari mantenir la programació actualitzada, hi ha multitud d’aspectes positius, que per si sols, fan que resulti molt interessant realitzar un manteniment de pàgines web sovintejat, perquè a més d’estalviar riscos de seguretat, permetrà modernitzar els plugins, canviant-los per altres que incorporin noves utilitats a la pàgina web, i li permetin arribar a un públic més ampli.

Si es té una pàgina web de comerç electrònic i es vol ser competitiu, per marcar una diferència amb els competidors, esdevé imprescindible afegir noves funcionalitats constantment per incrementar la usabilitat, el servei, l’atenció a l’usuari, i la persuasibillitat. Com es pot suposar, en incorporar aquestes noves prestacions, s’actualitzen els complements que hi hagi a la pàgina, i la programació de la pàgina.


Per garantir la seguretat de botigues online i el SEO, la proposta de ServeisTic és…

Deixant de costat que si trobem que pot ser útil incorporar alguna utilitat que incrementi la persuasibilitat, o la interacció amb els usuaris de la pàgina web o botiga virtual, li proposem al client. Els principals punts que vetllem en els processos de manteniment de la programació, són la seguretat de la pàgina, botiga online, i el SEO. Amb aquesta finalitat, a més d’actualitzar els complements de la pàgina o botiga virtual, també proposem al client d’incorporar-ne d’altres que no li donaran més feina en la gestió quotidiana dels continguts, però que li permetran aprofitar més la seva pàgina web, botiga online.

Per completar la millora de la pàgina o botiga virtual del client en els aspectes de SEO, a més els complements que milloraran l’aprofitament del projecte des de cercadors sense haver-hi de tenir més dedicació habitualment. També li proposem altres plugins que tot i que se’ls ha de dedicar més temps, poden resultar molt més útils per l’aprofitament de la pàgina web o botiga online.

Pel que fa a la calendarització, a ServeisTic som partidaris de fer el manteniment de la programació de les pàgines web o botigues virtuals 2 vegades a l’any. Així, no hi ha un excés de dedicació que encariria aquestes tasques, i és molt difícil que la programació arribi a ser tan desfasada com perquè la pàgina web o botiga on-line corri perill de ser utilitzada amb finalitats il·lícites.

Tot i que es plantegen dues actualitzacions de plugins anuals, n’hi pot haver una tercera, sempre i quan existeixi una justificació com; un avís de seguretat, modificació a la programació de la pàgina web, o alguna altra situació poc freqüent, que faci recomanable efectuar aquest manteniment addicional.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Ullastrell:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Ullastrell:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per posicionar pàgines web d’empreses als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per posicionar la seva pàgina o botiga virtual. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu dissenyador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Ullastrell:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Ullastrell:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic tenim paquets d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una administració completa dels serveis. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest extra En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es detallen a les pantalles d’allotjament de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Ullastrell:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o titular, i altres són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Ullastrell:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir complements i programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


× +info?