Servei de manteniment de programació de botigues virtuals WordPress, per millorar la seguretat i optimitzar el rendiment dels projectes, a Vacarisses.

El manteniment de la programació de pàgines, consisteix en treballs que per un costat eviten problemes no desitjats, i per l’altre ens permeten tenir la botiga on-line en millors condicions, per aprofitar les oportunitats que sorgeixen gràcies a ser a Internet.

De què protegeix el manteniment de la programació de botigues virtuals?

Malauradament, en fer una botiga on-line amb WordPress no és massa habitual advertir al client dels perills de que més d’un terç de les pàgines web del món funcionin amb aquesta programació. Com a conseqüència, hi ha moltes pàgines i botigues amb programacions obsoletes. I inevitablement amb forats de seguretat que es poden aprofitar per qualsevol estafa. Per evitar que ens passi, és necessari, i habitualment n’hi ha prou amb tenir la pàgina web actualitzada.

És habitual que tothom es consideri lliure de qualsevol amenaça relacionada amb la seva pàgina fins que un dia és testimoni directe de que també li pot passar.

L’experiència, ens deixa molt clar que cal prendre mesures per evitar que la programació i els complements es quedin obsolets, perquè per experiència sabem que si una botiga virtual no s’actualitza periòdicament, serà qüestió de temps però segur algú acabarà trobant la manera d’utilitzar-la per fer alguna cosa il·lícita.

En el moment que es detecta una incursió al sistema, i que s’està realitzant alguna acció no autoritzada, el primer que es fa és suspendre el servei del client afectat, i a continuació se l’informa per tal que n’estigui al corrent. El client, no compta amb que un perfecte desconegut pugui tenir cap interès en el seu domini i causar-li un problema tan de greu, i es fa moltes preguntes. Però en realitat el més probable és que aquest desconegut hagi fet el mateix a milers d’altres persones en els darrers dies, perquè és la seva feina. No hi ha res personal. Però la pàgina web del client és vulnerable perquè la programació és obsoleta.

En cas que s’hagi produit una infecció, el problema del client dependrà del tipus de pàgina, i de com de sovintejada sigui l’actualització de continguts. Si és una pàgina o blog, sabent quan es va infectar, i si hi ha hagut actualitzacions posteriors, i l’afectació, per tal de decidir si és més eficient netejar la pàgina, o bé una còpia prèvia a la infecció, i a partir d’allà posar tots els pedaços de seguretat actuals. Si es tracta de botigues online la solució es complica força, perquè possiblement després de la infecció s’hagin actualitzat productes, hi hagi hagut comandes, o a saber, cosa que habitualment fa inviable utilitzar un backup, i obliga a netejar la que hi ha al servidor, cosa que pot significar moltes hores de feina.

Les intencions d’aquestes accions poden ser molt variades. Des d’emviar SPAM des de la pàgina, fins utilitzar l’espai com a repositori d’arxius amb virus, als que s’enllaça des de correus amb textos com “descargue su factura”, o “Descargue el software gratuito” per infectar els ordinadors de qui cliqui l’enllaç.

Les botigues online, són pàgines especialment sensibles a les intrussions per part de personatges amb males intencions, perquè a més dels continguts i els productes, entre altra informació sensible, també inclouen els usuaris, i les seves dades.


En què ens pot beneficiar mantenir la programació de botigues virtuals?

Tot i que els perills de tenir la programació desfasada són força convincents per ells sols, per aprofitar la botiga on-line, encara ho són més els avantatges d’actualitzar la programació assíduament. Perquè els plugins es van modernitzant, n’apareixen de nous, i més operatius, i fins i tot plugins, que poden ser interessants per alguna finalitat pràctica, que fins aquell moment no existia.

Si es té una pàgina web de comerç electrònic i es vol ser competitiu, per marcar una diferència amb els competidors, esdevé necessari incorporar noves funcionalitats contínuament per incrementar la usabilitat, el servei, l’atenció a l’usuari, i la persuasibillitat. Com es pot suposar, en incorporar les noves funcionalitats, també s’aprofita per actualitzar els complements de la pàgina, i la programació de la pàgina.


Per millorar la seguretat de botigues on-line i el posicionament a Google, la proposta de ServeisTic és…

A ServeisTic, com a part del manteniment de pàgines web i botigues virtuals que s’ha de realitzar per al seu bon funcionament, prioritzem actualitzar els existents i afegir noves funcionalitats que permetin fer més segura la pàgina o la botiga virtual. I també potenciar el posicionament als cercadors, incorporant plugins que no donin més feina per la gestió quotidiana de continguts, i que alhora puguin ajudar al nostre client a millorar les dues vessants. A més d’aquests també podem proposar altres plugins per tal de millorar l’aprofitament de la pàgina.

Per aquests motius, quan el client ens dóna la confiança de permetre’ns realitzar el manteniment de la seva pàgina web o botiga on-line, hi incorporem els complements bàsics que ajudaran a millorar-ne SEO, i li fem una proposta per incorporar-hi complements i utilitats més avançades. Que necessiten fer més feina, però que són molt positives pels cercadors, i els permeten mostrar-les en millors posicions als resultats de Google.

La proposta d’actualitzacions de ServeisTic, consisteix en fer 2 revisions de complements a l’any. D’aquesta manera, el preu és molt raonable, i la pàgina o botiga on-line no deixa de ser segura.

Tot i plantejar 2 actualitzacions de complements a l’any, n’hi pot haver una tercera, sempre i quan existeixi una justificació com; un avís de seguretat, canvi rellevat a la pàgina web, o alguna altra situació poc freqüent, que faci recomanable realitzar aquest manteniment addicional.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Vacarisses:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Vacarisses:

L’any 2005 vam començar a posicionar pàgines web d’empreses a Google. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga on-line , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Vacarisses:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar els registres de dominis des d‘una sola àrea privada. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Vacarisses:

Com a complement als serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de de dominis i pàgines web, tots ells inclouen una àrea privada per gestionar els serveis . Tots ells amb un complement molt interessant, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Vacarisses:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines amb diferents dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vacarisses:

A més de l’allotjament de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


× +info?