Servei d’actualització de complements de pàgines WordPress, per garantir la seguretat i incrementar la utilitat de les pàgines, a Vilanova del Camí.

Les pàgines s’han de mantenir fonamentalment per dos motius; el primer és que amb un manteniment adequat es dificulta que es produeixin intrussions que podrien enviar spam o coses pitjors des de la pàgina. Però el que realment hauria de motivar a fer el manteniment d’una botiga online, és el segon motiu; que en fer el manteniment de la botiga virtual, es poden actualitzar i incorporar noves prestacions, que permeten millorar-ne l’aprofitament.

De què protegeix l’actualització de la programació de pàgines?

Quan es desenvolupa la pàgina web per una entitat, cal que sigui conscient de que l’haurà d’actualitzar amb certa assiduïtat. I no només pel que fa a continguts. S’ha de mantenir la programació, i evitar que quedi obsoleta. Aquest manteniment de pàgines web és la millor manera d’evitar incidents de seguretat en el moment més inesperat.

És habitual que tothom es consideri lliure de qualsevol perill relacionat amb la seva pàgina fins que un dia en que és testimoni directe de que també li pot passar.

Malauradament, l’experiència de gestionar l’allotjament de centenars de dominis i les corresponents botigues on-line, es té molt clar que sense un manteniment apropiat de la programació, i sense prendre les precaucions indispensables, cada mes hi poden haver incidències molt greus a causa d’actes de pirateria informàtica sobre pàgines web amb WordPress que per falta de manteniment han quedat obsoletes.

En informar al client que se li han de tallar els serveis fins la resolució de l’incident, una de les frases més escoltades és “no m’ho hauria esperat mai”, i poca estona després “i per què a mi?”. Però cal tenir present que no és cap acció hostil, ni cap venjança personal. És tan simple com que un hacker de qualsevol lloc del món, havia de trobar pàgines per fer les seves males accions, i aquella era vulnerable perquè no s’havia actualitzat des de ves a saber quan.

Les inconveniències causades per accessos al servidor no tenen una solució ràpida. En primer lloc perquè cal trobar el malware o la configuració modificada, en segon lloc perquè cal fer el manteniment que no es va fer en el moment oportú. Aquestes situacions es compliquen amb altres incidències sobrevingudes deguts a la programació obsoleta de la pàgina. I per acabar, perquè habitualment durant aquestes accions es cometen moltes infraccions, que com a mínim obliguen a treure la IP de la pàgina web de diverses llistes negres. Treballs que, i amb tota la raó, perquè són tan perilloses com evitables, normalment els proveïdors d’allotjament que les resolen, cobren per fer-ho, en considerar-les una negligència del client.

Els objectius d’aquestes accions poden anar des de deixar arxius infectats a l’espai del domini per linkar-los des de missatges de spam, fins l’enviament de SPAM des del mateix allotjament, passant per la instal·lació d’aplicacions fraudulentes amb qualsevol finalitat.

Un àmbit en el que s’ha de ser molt prudent en el relatiu a les mesures de seguretat, i a tenir la programació de la pàgina actualitzada, és el dels negocis de comerç electrònic, que a més de les funcionalitats habituals d’un hosting, incorporen les fitxes dels clients, les comandes i dades particulars que cal vetllar per tal que no es puguin consultar o aprofitar en cas que algú aconsegueixi accedir al servidor.


En què ens pot beneficiar mantenir la programació de pàgines web?

Actualitzar amb freqüència els plugins i de la mateixa programació de la botiga virtual, a més d‘evitar incidents causats per una programació obsoleta, ens permet incorporar noves utilitats, i millorar les opcions, els serveis i la usabilitat de la botiga onlineEn el cas de pàgines amb un nivell d’interacció més important amb l’usuari, com és el cas de comerç electrònic, l’actualització freqüent dels plugins, permet seguir de més aprop les noves eines que faciliten millorar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant noves eines per interactuar amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat..

En cas que la pàgina web sigui una botiga virtual, de la mateixa manera que és més necessari mantenir el software actualitzat. Per comerç electrònic, també molt sovint surten noves versions d’aplicatius per potenciar la interacció, incrementar la persuasibilitat, o mostrar a l’usuari alguns articles en que el sistema considera que pot estar interessat gràcies a les consultes de visites anteriors. Per aquests motius, encara que s’hagin de fer aquestes actualitzacions per obligació, sovint aportaran millors arguments que donaran una empenta a la botiga on-line per vendre més.


Per millorar la seguretat de botigues online i el SEO, a ServeisTic proposem…

Deixant de costat que si trobem que pot ser una millora incorporar un plugin que potenciï la persuasibilitat, o la interacció amb els visitants de la pàgina o botiga virtual, també ho comentem al client. Els principals punts que vetllem en els treballs de manteniment, són la seguretat de la pàgina web, botiga virtual, i el posicionament als cercadors. Amb aquesta finalitat, a banda d’actualitzar els complements de la pàgina o botiga online, també li proposem al client d’incorporar-ne d’altres que no incrementaran la dedicació en la gestió quotidiana dels continguts, però que li permetran aprofitar més la seva pàgina, botiga online.

Per millorar l’aprofitament de la pàgina o botiga virtual, en la primera actualització i revisió de plugins, hi incorporem els complements de posicionament a Google que considerem més oportuns, tenint en compte els que tingui inicialment la pàgina o botiga online, alhora proposem els que cosiderem que hi hauria d’haver però que requereixem un increment de temps en les regulars de la pàgina o botiga online, exposant-li també les millores que en podria obtenir.

Pel que fa a la calendarització, des de ServeisTic som partidaris de fer el manteniment de la programació de les pàgines o botigues on-line dues vegades a l’any. Així, el cost és limitat, i és molt difícil que la programació arribi a ser tan obsoleta com perquè la pàgina web o botiga on-line corri perill de ser utilitzada amb qualsevol objectiu poc ètic.

Tot i plantejar 2 actualitzacions de plugins a l’any, n’hi pot haver una tercera, sempre i quan existeixi una justificació com; alguna advertència de forat de seguretat, modificació a la programació de la pàgina web, o alguna altra situació inusual, que faci recomanable efectuar aquest manteniment addicional.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Vilanova del Camí:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Vilanova del Camí:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Vilanova del Camí:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si prefereix que li registrem els dominis, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Vilanova del Camí:

Complementàriament als serveis detallats en aquest apartat. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets de hosting de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Vilanova del Camí:

Pensant en els clients que necessiten hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vilanova del Camí:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els complements i programació web WordPress al dia, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


× +info?