Riscos de no mantenir, i què es guanya amb l’adequat manteniment de la programació de pàgines web WordPress? Val la pena mantenir una botiga virtual actualitzada?

Mantenir la programació de botigues online, consisteix en realitzar treballs que per un costat ens estalvien tot tipus d’incidències, i per l’altre ens permeten tenir la pàgina en millors condicions, per aprofitar les oportunitats que sorgeixen gràcies a ser a Internet.

Què es pot evitar amb el manteniment de la programació de botigues virtuals?

Malauradament, en preparar una pàgina web amb WordPress no és massa habitual advertir al client dels riscos de que més d’un terç de les pàgines del món funcionin amb aquesta programació. En conseqüència, hi ha moltes pàgines i botigues amb programacions obsoletes. I inevitablement amb forats de seguretat que es poden aprofitar per qualsevol malifeta. Per evitar que ens passi, és necessari, i normalment és suficient, tenir la pàgina web actualitzada.

És força habitual que fins que s’ha tingut un ensurt, perquè algú que ha aconseguit fer alguna malifeta a la seva botiga on-line, la pirateria es consideri una cosa que “diuen que existeix”, i pensar que aquestes coses només passen a l’altra gent.

Però la realitat, ens diu que cal prendre mesures per evitar que es quedi obsoleta, perquè per experiència sabem que si una botiga online no es manté actualitzada, serà qüestió de temps però segur algú acabarà trobant la manera d’utilitzar-la per fer alguna acció il·lícita.

Quan s’informa al client que se li han de tallar els serveis fins que hagi resolt l’incident, una de les frases més comuns és “no m’ho hauria esperat mai”, i poca estona després també és molt freqüent el “i per què m’ho fan a mi?”. Però hem de tenir molt present que no és cap acció hostil, ni cap intent de perjudicar gratuït. El que ha passat és que un hacker de qualsevol lloc del món, necessitava una pàgina per fer les seves males accions, i aquella era vulnerable perquè no estava actualitzada.

Si ja s’ha produit la infecció, el problema del client dependrà del tipus de pàgina, i de com de sovintejada sigui l’actualització de continguts. En cas que es tracti d’una pàgina web o blog, caldrà saber des de quan està infectada, si hi ha hagut actualitzacions a posteriori, i quina ha estat l’afectació, per tal de decidir si és més pràctic netejar la pàgina, o bé utilitzar un backup previ a la infecció, i actualitzar. Si es tracta de botigues online la solució es complica força, perquè possiblement després de la infecció s’hagin modificat productes, s’hagin fet comandes, o a saber, cosa que pot fer inviable l’opció de recuperar una còpia anterior, i obliga a netejar la programació i revisar les configuracions, cosa que pot significar molta feina.

Les finalitats per dur a terme aquestes accions poden ser molt variades. Des d’emviar SPAM des de la pàgina, fins utilitzar-la com a repositori d’arxius infectats, als que s’enllaça des de correus amb textos de l’estil “descargue su factura”, o “Descargue el software gratuito” per tal d’infectar ordinadors de qui cliqui l’enllaç.

Un àmbit en el que Cal ser molt prudent en el relatiu a les mesures de seguretat, i a conservar la programació de la pàgina web al dia, és el dels negocis de comerç electrònic, que a més de les utilitats estàndard d’un allotjament, incorporen les fitxes dels clients, les comandes i dades particulars que no han de ser comprensibles ni utilitzables per qualsevol que aconsegueixi accedir al servidor.


En què ens pot beneficiar el manteniment de la programació de botigues on-line?

Actualitzar amb freqüència els complements i de la mateixa programació de la botiga online, a més de que evita incidents causats per una programació desactualitzada, dóna l’oportunitat d’incorporar noves prestacions, millorant les opcions, els serveis i la usabilitat de la pàginaQuan es tracta de pàgines amb un nivell d’interacció més gran amb l’usuari, com és el cas de comerç electrònic, l’actualització freqüent dels complements, permet estar més al cas de les noves aplicacions que faciliten millorar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant nous plugins per interactuar amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat..

Si es té una pàgina web de comerç electrònic i es vol ser competitiu, i marcar una diferència amb els competidors, esdevé imprescindible incorporar noves funcionalitats contínuament per millorar la usabilitat, el servei, l’atenció a l’usuari, i la persuasibillitat. Com es pot suposar, en incorporar aquestes noves funcionalitats, s’actualitzen els complements que hi hagi a la pàgina, i la programació de la pàgina web.


Per millorar la seguretat de botigues online i el posicionament als cercadors, ServeisTic us proposa…

Des de ServeisTic, recomanem que es faci el manteniment de la programació de pàgines, botigues virtuals i qualsevol tipus de projecte de comerç electrònic. Dedicant una especial atenció, a banda dels criteris de seguretat, que considerem els prioritaris, són els que poden millorar el posicionament als cercadors, que ajuden a que la pàgina web, botiga virtual agradi més a Google, i tingui un millor posicionament. Sense oblidar-nos de qualsevol altre servei, que serveixi per incrementar l’aprofitament de la seva presència a Internet.

Per aquests motius, quan el client ens fa la confiança de permetre’ns cuidar-nos del manteniment de la seva pàgina web o botiga virtual, hi afegim els elements bàsics que ajudaran a millorar-ne posicionament als cercadors, i li plantegem una proposta per incorporar-hi complements i utilitats més avançades. Que necessiten dedicar-hi més temps, però que els cercadors valoren positivament, i els permeten posicionar-se millor als resultats de les cerques.

Pel que fa a les periodicitats de les revisions, proposem que es facin cada 6 mesos. 2 vegades cada any. Però, si en un moment determinat el client considera que és el moment apropiat per fer la revisió de la seva pàgina o botiga virtual, la podem canviar en funció de les seves necessitats

Si es dóna el cas que el client desitgi incorporar una sola millora o actualització, o bé que vulgui que s’apliquin les tasques de manteniment en un moment diferent a les dates establertes al calendari, necessitarem estudiar la necessitat de fer-ho. Això és degut a que implementar les actualitzacions de manteniment, no consisteix en clicar un botó. Prèviament és indispensable fer un treball de preparació per si hi ha qualsevol problema durant el procés. De tota manera, tot i considerar 2 revisions anuals, la proposta d’actualitzacions en contempla una tercera per donar resposta a aquestes situacions.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Avinyó:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Avinyó:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines web d’empreses a Google. Per aquest motiu, si, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Avinyó:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Avinyó:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic podem oferir plans d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un extra que els fa molt especials, aquest extra En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels allotjaments, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites als apartats d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Avinyó:

Pensant en els clients als que els cal allotjar diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa entitat o titular, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei de hosting. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Avinyó:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per qualsevol activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


× +info?