Riscos de no mantenir, i què es guanya amb l’adequat manteniment de la programació de botigues virtuals WordPress? Per què mantenir una botiga on-line actualitzada?

Mantenir la programació de pàgines, consisteix en treballs que per un costat ens estalvien problemes no desitjats, i per l’altre ens permeten tenir la pàgina web en millors condicions, per aprofitar les oportunitats que sorgeixen gràcies a ser a Internet.

De què protegeix el manteniment de la programació de pàgines?

Quan es desenvolupa la pàgina per una societat, cal que se l’informi de que caldrà actualitzar-la amb certa assiduïtat. I no només pel que fa a continguts. S’ha de tenir cura de la programació, per evitar que quedi obsoleta. Aquest manteniment de pàgines web és la millor manera d’evitar incidents de seguretat que es poden donar en el moment més inesperat.

Fins que s’ha viscut en primera persona, o un pirateig a la botiga virtual, el més habitual, és creure que aquestes coses no tenen res a veure amb nosaltres.

Però la realitat, ens diu que cal prendre mesures per evitar que es quedi obsoleta, perquè per experiència sabem que si una botiga on-line no es manté actualitzada, trigarà més o menys, però segur algú trobarà com utilitzar-la per fer alguna cosa il·lícita.

Quan s’informa al client que se li han de tallar els serveis fins que hagi resolt l’incident, una de les frases més habituals és “no m’ho hauria esperat mai”, seguida per “i per què a mi?”. Però hem de saber que aquesta no és cap acció hostil, ni cap venjança personal. El que ha passat és que un hacker de qualsevol lloc del món, necessitava una pàgina per fer les seves accions, i la d’aquest client era vulnerable perquè no s’havia actualitzat des de ves a saber quan.

En haver-se fet palesa la incursió, la solució resulta força més complicada que únicament anar aplicant les actualitzacions i els pedaços de seguretat, perquè s’ha d’esbrinar des de quan s’ha infectat pàgina web, quins són els arxius i continguts que s’han actualitzat després d’aquella data… En resum, molta feina, per més que es tinguin diverses còpies de seguretat. A part de les complicacions que hi ha per netejar la botiga on-line, s’han de fer altres feines, com treure la pàgina de llistes negres. Són unes intervencions que resulten costoses, que quan es donen en molts casos, el proveïdor de hosting es limita a comunicar-ho, i es nega a reactivar la pàgina fins que s’hagin resolt les incidències. En altres com és el cas de ServeisTic, ens podem encarregar d’aquestes tasques, agilitzant-ne la resolució, però cobrant les hores que s’hi hagin dedicat, oferint a més una solució a llarg terme, consistent en fer-nos càrrec d’aquestes actualitzacions de seguretat.

Quan es duen a terme aquestes accions, la finalitat de poder accedir a l’espai de l’allotjament a través de pàgina, sol ser instal·lar aplicacions, penjar fitxers amb virus per enllaçar-los des de missatges de SPAM, o l’enviament de SPAM, tot i que hi ha moltes altres possibilitats.

Les botigues online, són un tipus de pàgina especialment sensibles a les intrussions per part de personatges amb males intencions, perquè a més dels continguts i els productes, entre altra informació sensible, normalment també tenen els usuaris, i les seves dades.


Avantatges de fer el manteniment per tenir la programació actualitzada?

Tot i que els perills de tenir la programació desfasada són força convincents per ells sols, per aprofitar la pàgina, encara ho són més els avantatges d’actualitzar la programació amb certa assiduïtat. Perquè els plugins van evolucionant, n’apareixen de nous, i més funcionals, i fins i tot plugins, que poden permetre incorporar alguna finalitat concreta, que fins aquell moment no existia.

En el cas de pàgines de comerç electrònic, si es vol ser competitiu, i marcar una diferència amb els competidors, esdevé ineludible incorporar noves funcionalitats contínuament per incrementar la usabilitat, el servei, l’atenció a l’usuari, i la persuasibillitat. Naturalment, en aplicar les noves funcionalitats, s’actualitzen els complements de la pàgina, i la programació de la pàgina web.


Per garantir la seguretat de pàgines i el posicionament a Google, la proposta de ServeisTic és…

A ServeisTic, com a part del manteniment de pàgines web i botigues online que s’ha de fer per tal que funcionin adequadament, considerem que el principal és actualitzar els existents i afegir noves funcionalitats per millorar la seguretat. I també potenciar el posicionament als cercadors, incorporant plugins que no impliquin tenir més dedicació per gestionar habitualment els continguts, i que ajudin al nostre client a millorar les dues vessants. A banda, però també podem proposar altres plugins per tal de aprofitar millor la pàgina.

Per aquests motius, quan el client ens fa la confiança de permetre’ns fer-nos càrrec del manteniment de la seva pàgina web o botiga online, hi afegim els complements bàsics que ajudaran a millorar-ne posicionament als cercadors, i li fem una proposta per incorporar-hi plugins i utilitats més avançades. Per les quals cal dedicar-hi més temps, però que els cercadors valoren positivament, i els permeten mostrar-les en millors posicions als resultats de les cerques.

Pel que fa a les periodicitats dels manteniments, proposem que es facin cada 6 mesos. 2 vegades l’any. Tot i això, si es dona el cas que per algun motiu específic el client considera que és l’apropiat per fer l’actualització de la seva pàgina o botiga virtual, la podem adaptar en funció de les seves necessitats

És important saber que el procés de les actualitzacions implica tota una preparació, de còpia prèvia dels continguts i les bases de dades, per poder recuperar la pàgina o botiga on-line el més aviat possible, en cas que alguna cosa no funcioni com s’espera. En conseqüència, la incorporació o activació de plugins, per part nostra és una tasca que no es pot fer sense una planificació prèvia, i a més es realitzarà 2 vegades cada any, o com a màxim 3.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Castellgalí:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellgalí:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Castellgalí:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres des de la mateixa pàgina. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellgalí:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’allotjament de pàgines, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. En tots els plans de hostings s’hi inclou un extra molt interessant, aquest complement es basa en adaptar el seu paquet de hosting per adequar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga online per optimitzar-la per cercadors. La personalització dels allotjaments, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Castellgalí:

Quan l’usuari té múltiples dominis pels quals necessita hosting per allotjar, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellgalí:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


× +info?